Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
II nagroda

<<< powrót
 • BOOM studio
Skład zespołu:
 • arch. Stanisław Nestrypke  
 • arch. Jakub Sztefko  
 • arch. Piotr Szydłowski  
 • mgr sztuki Piotr Kwaśny  
 • arch. kraj. Barbara Buczek-Sztefko  
 • arch. Maja Szydłowska  
 • stud. arch. Zuzanna Procner  
 •  
 •  
 • http://boomstudio.pl/  
 •  

Opinia sądu konkursowego:

Praca w sposób przemyślany realizuje konwencję swobodnej, cyrkularno-promienistej kompozycji przestrzennej projektowanego obszaru zalewu „Lubianka”, kreowanej za pomocą różnych ciągów komunikacyjnych i wydzielonych przez nie elementów struktury funkcjonalnej. Płynność komunikacyjnej wstęgi okalającej zalew i przecinające ją pomosty i alejki – starające się łączyć, lecz zarazem też i dzielić, różne strefy aktywności – uznano za intencjonalną, ideową wartość projektu. Tworzą one obramienia tych stref, budując zarazem geometrię form ich architektury.

Granice te są jednak niekiedy nazbyt drastycznie zaznaczone, zwłaszcza w strefie plażowania, utrudniając wprowadzenie przyszłych ich modyfikacji.

Za interesujące uznano budowanie zintegrowanego, sekwencyjnego układu różnych, pochodnych stref sportu, rekreacji i wypoczynku, takich jak boiska sportowe piłki plażowej z widownią i miejsca do plażowania i kąpieli, a także stref kulturalno-usługowych, takich jak otwarta na akwen widownia i gastronomia.

Praca stara się też umiejętnie wykorzystać istniejące walory krajobrazowe środowiska, jego przyrodę i konfigurację terenu, w szczególności układ skarp, w których umiejętnie ukryto mało atrakcyjne funkcje magazynowo-gospodarcze i sanitarne.

Architektura w sposób minimalistyczny, prosty a nawet wyrafinowanie siermiężny, ujawnia swój, letni, plenerowy charakter. Jej konsekwentna jednorodność wprowadza pozytywny klimat wakacyjnego „oddechu”.

Wyraźnym niedopasowaniem, pomimo ujawnionej w pracy aspiracji do poszukiwania integralności całej koncepcji, jest brak sugestii odnośnie sposobu przestrzenno-funkcjonalnego rozwiązania architektonicznego domknięcia projektowanego obszaru od strony północnej, na styku z istniejącą zabudową jednorodzinną. Również sposób rozwiązania niektórych stref funkcjonalnych oraz ich „umeblowania” wydaje się niedopracowany warsztatowo i niekiedy nazbyt konwencjonalny (vide typowe urządzenia placyków tematycznych).

Praca ma wartości predysponujące do przyznania II nagrody.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl