Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”
II nagroda

<<< powrót
 • Pracownia Architektoniczna ESPLAN sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • urbanistyka, architektura, zieleń:  
 • arch.Eryk Sieiński  
 • arch.Jakub Sieiński  
 • arch.Barbara Sieińska  
 • arch.Anna Płuciennik  
 •  
 • komunikacja:  
 • inż.Jerzy Jęchorek  
 •  
 • wizualizacja:  
 • arch.Anna Kałuska  
 •  
 •  
 • http://www.esplan.pl/  
 •  

OPIS TECHNICZNY

1. TEZY PROJEKTU:

• atrakcyjnie rozwiązać przestrzenie kilku zespołów urbanistycznych o odmiennym charakterze i pochodzeniu.
• najbardziej wartościowy zespół staromiejski z dawnym Rynkiem. Ta centralna część miasta odznacza się wielokulturowym charakterem, oryginalnym klimatem, o autentycznym układzie urbanistycznym
• koncepcja proponuje powiązanie przestrzenne i funkcjonalne zespołów urbanistycznych:
• ul. Kaliskiej,
• Rynku
• pl. H.Sienkiewicza i Parku,
• ul. Parkowej
• Parku im. Żerminy Składkowskiej
• wyeliminowanie ruchu kołowego tranzytowego z tych przestrzeni.
• zapewnienie niezbędnej minimalnej ilości miejsc parkingowych.
• Rozwiązanie przestrzeni przyjaznej dla pieszych, także rowerzystów.
• zapewnienie możliwości przejazdu po strefach dla pieszych w celu dojazdu do posesji i do sklepów.
• Umożliwienie lokalom handlowym i usługowym wyjścia na zewnątrz na deptaki, ożywienie przestrzeni, umeblowanie ciągów, zadaszenie – kolorowe markizy, stojaki z kwiatami, wytworzenie klimatu przyjaznego mieszkańcom.
- odmienne klimaty:
- Rynku
- Parku H.Sienkiewicza
- Parku Żerminy Składkowskiej
• powiązanie przyjaznymi ciągami dla mieszkańców.
• Każda z tych przestrzeni powinna posiadać swoją atrakcję:
• Rynek – fontannę,
• Skwer Mehoffera – ławkę Patrona,
• Plac H.Sienkiewicza – placyk z klombem i miejscem wystaw,
• Park Żerminy Składkowskiej – pomnik Marszałka i amfiteatr

ZMIANA LOKALIZACJI POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Obecna lokalizacja pomnika, co prawda na osi parku, nie jest właściwa ponieważ:
• pomnik jest nie w skali do założenia osiowego parku, jest za mały,
• pomnik jest poza atrakcyjnymi przestrzeniami parku.

Proponujemy przeniesienie pomnika do centralnej części parku, przy stawie, wzniesieniu, ale przede wszystkim na zamknięciu funkcjonalnym i przestrzennym głównego ciągu pieszego z Rynku do Parku.

W nowej lokalizacji pomnik zyska na znaczeniu dla miasta, a Honorowy Obywatel Miasta zostanie właściwie wyeksponowany.

USYTUOWANIE AMFITEATRU W PRZESTRZENI PLACU:
Amfiteatr został zlokalizowany na osi założenia parkowego, przy północnej jego granicy. Do amfiteatru prowadzi promenada i podkreśla jego ważność. Amfiteatr z kolumnadą – pergolą jest widoczny z promenady, jak również z południowej części parku. Również z amfiteatru rozpościera się widok na park, promenadę i staw z fontanną.

2. KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA KOŁOWA: - Założenia projektu:
• wyprowadzenie tranzytu ze śródmieścia,
• wyznaczenie ulic jednokierunkowych
• możliwość przejazdu samochodem fragmentami ciągów pieszych dla dojazdu do posesji i usług.
• Ograniczenie prędkości na ulicach do 30 km/h, w strefach pieszych 10 km/h
• propozycja wprowadzenia w przyszłości komunikacji autobusowej. Propozycja lokalizacji dwóch przystanków w obrębie śródmieścia. Przez Centrum prowadzi linią autobusową w jednym kierunku.

KOMUNIKACJA ROWEROWA:
na wszystkich wyznaczonych kierunkach przestrzeni publicznych centralnego obszaru miasta. Układ pokazano na schematach. Przewidziano miejsca postoju rowerów (stojaki) na Rynku, Placu H.Sienkiewicza, oraz na placach przy Bramach Parku.

DEPTAK NA ULICY KALISKIEJ:
jako ciąg pieszy, z możliwością wolnego przejazdu samochodów o nośności do 3,5 T, z prędkością 10 km/h, tylko w kierunku Rynku. Parking w części zachodniej. Ścieżka rowerowa wtopiona w przestrzeń jezdną.

Wyposażenie w lampy i ławki Na deptaku miejsca na ogródki kawiarniane, ekspozycję (sprzedaż) towarów przed sklepem. Drzewa od Gorzelnianej do Szerokiej.

3. ZESPOŁY URBANISTYCZNE

RYNEK – PLAC WOJSKA POLSKIEGO:

Ruch samochodowy wzdłuż pierzei wschodniej i północnej – dwukierunkowy z zatokami z parkingami. Propozycja przystanku autobusu w rejonie Ratusza (Muzeum). Możliwość wolnego przejazdu wzdłuż pierzei zachodniej i południowej. Tutaj też ścieżki rowerowe. Płyta Rynku z zielenią wysoką i pasami trawników od strony parkingów – Rabaty kwiatowe na płycie pieszej. Od strony zachodniej i południowej płyta opada łagodnymi schodami o około 50 cm. Od zachody również trawnik, dla wydzielenia płyty z przestrzeni Rynku. Tutaj maszty na flagi. Od południa płyta otwarta na Kościół i Skwer Mehoffera, oraz ulicę Kaliską.

FONTANNA – na osi ratusza, składa się z dwóch części:
- elementu przestrzennego w formie kompozycji kolorowych tafli szklanych w obramowaniu betonowym, z dyszami wodnymi, zapewniającymi kierunkowy spływ wody,
- płaszczyzny użytkowej z wypływającymi strumieniami wody z posadzki Rynku, do letnich zabaw dzieci. Integralną częścią fontanny jest iluminacja świetlna założenia w godzinach wieczornych.

SKWER MEHOFFERA:
łączący Rynek z Placem H. Sienkiewicza. Zaadaptowano i powiększono zieloną grupę cisów, przyciętych do wys. ok. 1 metra. Kompozycję uzupełnia grupa 3 ławek łącznie z ławką Mistrza – w układzie jak dzisiaj z możliwością podziwiania Kościoła.

PLAC H. SIENKIEWICZA:
składa się z części pieszej i parkowej. Na osi ul.Ogrodowej atrakcyjny klomb kwiatowy w formie koła. Na placu załamanie ciągu pieszego z Rynku do Parku, z miejscem wypoczynku, wystaw plenerowych i zbiórek turystów.

Przejście w kierunku wschodnim na Deptak Księży, Plac Barbórki i Osiedle 650 lecia, równolegle z ciągiem rowerowym.

Wzdłuż granicy południowej, wschodniej i północnej jezdnie z parkingami, dwukierunkowe. Propozycja przystanku autobusów.

Wzdłuż pierzei zachodniej możliwość wjazdu samochodu z ul.Ogrodowej w kierunku północnym, ruch w dwóch kierunkach. Podjazd do Kościoła, możliwość zaparkowania (5 stanowisk). Otwarcie ciągu na kościół.

Lokalizacja szaletu miejskiego w północno – wschodnim narożu parku. Ścieżki w parku rozchodzą się promieniście zapewniając dojście we wszystkich kierunkach.

4. PARK IM. ŻERMINY SKŁADKOWSKIEJ

został założony w latach 30 – tych ub. Wieku. Ma układ centralny, z osią Północ – Południe ze stawem i ciągami spacerowymi.
• CZĘŚĆ PÓŁNOCNA:
o funkcji wypoczynkowej, z funkcją kulturalna i edukacyjną.

Znajduje się tu:
- pomnik Marszałka na tle pagórka,
- amfiteatr z przeznaczeniem na imprezy plenerowe, koncerty i występy zespołów

• CZĘŚĆ POŁUDNIOWA:
o funkcji rekreacyjno – sportowej, z rozlokowanymi przy ciągu pieszym funkcjami:
- placami zabaw dla dzieci młodszych i starszych,
- miasteczkiem ruchu drogowego,
- strefą gier ruchowych w boule, oraz mini golf,
- strefę piknikową i stanowiskiem do grillowania,
oraz
- plażą miejską przy stawie nowym.

Poszczególne strefy zostały wydzielone zielenią średnią i wysoką. W części centralnej, na osi parku, wyznaczono przestrzeń wypoczynku z rabatami kwiatowymi, ławkami i pomostem widokowym.

UKŁAD CIĄGÓW PIESZYCH PARKU:
Szanując wszystkie historycznie ukształtowane ciągi wprowadzono szeroki trakt spacerowy, podkreślający w części centralnej lokalizację amfiteatru.
- ścieżki z rabatami kwiatowymi o funkcji edukacyjnej,
- staw wodny z fontanną, ciekami, wysepkami dla kaczek, mostkami.
- Bogaty program miejsc wypoczynkowych z ławkami, stolikami do gier
- miejsce na kiosk gastronomiczny.

BRAMY WEJŚCIOWE DO PARKU:
W trzech narożach parku zaprojektowano bramy z placem wejściowym. Brama posiada dwa wejścia piesze z kratami, otwarte w dzień. Część środkowa otwierana okazjonalnie dla wjazdu samochodów obsługi amfiteatru, służb porządkowych parku, oraz policji, karetki pogotowia, straży pożarnej. Place przy bramach wielofunkcyjne, z przeznaczeniem na stanowiska okazjonalnej sprzedaży, ewentualnie kasy, ławki, stojaki na rowery itp.

UKSZTAŁTOWANIE AMFITEATRU
Kolumnado – pergola ma nawiązywać do do historycznych założeń parkowych. Wydziela ona amfiteatr z przestrzeni parku, jest elementem architektury parku, oraz stanowi ponadto konstrukcję dla lekkiego zadaszenia widowni w okresie letnim.

KONCEPCJA AMFITEATRU:
- scena otwarta na południe,
- widownia opadająca ku scenie,
- zaplecze sceny stanowią szatnie, przebieralnie dla artystów, magazyny rekwizytów oraz kulisy sceny.

Od strony wschodniej do zaplecza przylega szalet miejski, od zachodniej pomieszczenia gospodarcze służb porządkowych parku.

Widownia na około 200 miejsc, wydzielona przestrzennie od parku pergolą.

POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO:
usytuowano na osi ul.Parkowej, jako element zamykający cały miejski ciąg spacerowy, pieszy. Pomnik z placykiem, na tle pagórka z drzewami, strzyżonym żywopłotem, na płycie kamiennej, z miejscem do składania kwiatów.

STREFA STAWU MNIEJSZEGO:
Przewidziano jego oczyszczenie, przepływ wody przez staw, ukształtowanie i poszerzenie rowów z dwoma wysepkami dla kaczek, budową pomostu widokowego od południa oraz instalację fontanny.

STAW DUŻY Z PLAŻĄ:
zaprojektowano z następującymi elementami funkcjonalnymi:- plaża z boiskiem do piłki plażowej,
- pomost wydzielający kąpielisko,
- kompleks kubaturowy:
- barek z tarasem,
- szalety i przebieralnie dla plażowiczów,
- parking przy ulicy.

Przewidziano uporządkowanie stawu, zieleń izolacyjną od ulic obudowa zielenią przestrzeni stawu.

5. Komunikacja – propozycje materiałowe nawierzchni.

Jezdnie – w obrębie Rynku z płyt granitowych szarych układane bezspoinowo, dylatacje kostką granitową szare. Pozostałe – asfaltowe.

Zatoki parkingowe – w obrębie Rynku z kostki granitowej w kolorze szarym. Płyta Rynku, chodniki w Rynku, na ul.Kaliskiej, Placu H.Sienkiewicza, główne aleje Parku, place przy Bramach wejściowych płyty granitowe szare układane bezspoinowo, dylatowane podwójną kostką granitową w kolorze czerwonym.

Ciągi rowerowe – z kostki betonowej, niefazowanej, układane bezspoinowo. Kolor beżowy. Ścieżki w Parkach – pozostałe żwirowe, zawałowane, z obrzeżami.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl