Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”
I nagroda

<<< powrót
  • Pikul Architekci
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Mikołaj Pikul  
  • mgr inż. arch. Patrycja Matysik  
  • mgr inż. arch. Szymon Czubik  
  •  
  • http://mpikul.pl/  
  •  

Sąd konkursowy przyznał 1 nagrodę za:

• Powściągliwe i eleganckie podejście do kształtowania płyty placu Wojska Polskiego podkreślające istniejące atuty przestrzenne — historyczny charakter pierzei i widok na kościół
• Zaproponowanie optymalnej liczby miejsc parkingowych
• Wprowadzenie nawierzchni na jednym poziomie z użyciem ujednoliconego kolorystycznie materiału scalającego pl. Wojska Polskiego i pl. Sienkiewicza w jedną płaszczyznę umożliwiając wykreowanie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, otwartej na różne formy aktywności takich jak np. zgromadzenia, koncerty, zabawy, targowiska.
• Wprowadzenie na pl. Wojska Polskiego zieleni w postaci nowo nasadzonych drzew ze zlokalizowanymi wokół nich siedziskami - miejscem do wypoczynku, rekreacji.
• Podkreślenie kompozycji placów ciekawym akcentem przestrzennym w formie obręczy, która może pełnić rolę ekranu, fontanny lub siedziska.
• Ograniczoną ingerencję w kompozycję przestrzenną parku im. Żerminy Składkowskiej zachowującą istniejący drzewostan, podkreślenie zasady dominacji krajobrazu naturalnego poprzez wprowadzenie nawierzchni mineralnych , przepuszczalnych, wymianę trawników na nawierzchnie pozwalające na użytkowanie rekreacyjne i sportowe.
• Odpowiednie w skali i formie obiekty architektoniczne z elementami drewnianymi dobrze wpisujące się w naturalny kontekst parku krajobrazowego.
• Ciekawą propozycję uzupełnienia programu sportowo rekreacyjnego poprzez stworzenie na terenie parku przestrzeni tzw. Ogrodu Zmysłów, przeznaczonej dla wystaw plenerowych i innych wydarzeń kulturalnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl