Konkurs studialny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
II nagroda równorzędna

<<< powrót
  • 8486 Architekci, Anna Struska, Henryk Struski
Skład zespołu:
  • arch. Anna Struska  
  • arch. Henryk Struski  
  •  
  •  
  • http://8486.pl/  
  •  

Opis projektu

Ideą projektu jest wykorzystanie przy jego tworzeniu kształtów nawiązujących swoim rysunkiem do kry lodowej. Poszczególne obszary obiektu nachodzą na siebie w układzie centrycznym tworząc kolejne, różne pod względem funkcji strefy. W naszej ocenie budynek Polaricum powinien mieć formę jednego obiektu, w którym realizowany będzie program funkcjonalny. Skoncentrowane w budynku funkcje otoczone są swobodnie kształtowanymi, obszernymi wybiegami dla wskazanych w regulaminie zwierząt.

Wybiegi zewnętrzne można oglądać z budynku lub bezpośrednio z zadaszonej ścieżki widokowej znajdującej się po jego obrysie. W budynku znajdują się wszelkie funkcje towarzyszące takie jak audytorium, restauracja, strefa zwiedzającego, strefy ekspozycyjne, strefy naukowe. Ponad to w budynku znajdują się wkomponowane w trasę wewnętrznego zwiedzania mniejsze wybiegi zwierząt. Dzięki temu zabiegowi istnieje możliwość różnorodnego zwiedzania nowo projektowanej strefy ogrodu zoologicznego - możemy podziwiać zwierzęta będąc wewnątrz budynku, możemy również, ochronieni przed warunkami atmosferycznymi, oglądać zwierzęta w ich naturalnym środowisku w wybiegach zewnętrznych. W samym rzucie budynku należy dopatrywać się ukrytych motywów: lodowej kry dryfującej po wodzie, jak również kształtu Antarktydy, czy zwiększającej i zmniejszającej się pokrywy lodowej Arktyki. Tym samym językiem kompozycyjnym wykreowano pomieszczenia przeznaczone na wewnętrzne funkcje.

Podczas pracy projektowej kierowaliśmy się przede wszystkim założeniem dostosowania nowej części do istniejącego ogrodu zoologicznego. Lokalizacja nowego budynku powiązana jest z osią kompozycyjną istniejącego już założenia (ZOO, Park Śląski). Nowo projektowana ścieżka zwiedzania dostosowana jest do istniejącej i włączona w nią poprzez projektowany plac wejściowy - zlokalizowany na istniejącej łące. Budynek komponuje się z istniejącym ukształtowaniem powierzchni, kubatura obiektu podąża za pochyłością terenu wznosząc się wraz z nim. Istniejące drzewa wycięte są w minimalnym stopniu pozostawiając niepowtarzalny charakter tej części ogrodu. Mimo dużej kubatury obiekt ze względu na swój kształt harmonijnie wtapia się w otoczenie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl