Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Metropolis Sp. z o. o. Sp. k.
Skład zespołu:

OPIS KONCEPCJI

Projekt budynku Parku Wodnego znajduje się w centrum miasta Szczecina, około 100 km od Berlina. W najbliższej okolicy nie ma drugiego tego typu obiektu.  Nasz zamysł na budynek Fabryki Wody to obiekt atrakcyjny, wpisujący się w kontekst miejsca, zachęcający do zwiedzania terenu jak i samego centrum Nowa Gontynka.

OŚ- ALEJA- PROMENADA

Nasza idea projektowa opiera się na systemie hippodamejskim. Za główną inspirację dla projektowanego założenia i budynku posłużyła linia.

Naszym głównym założeniem jest oś, łącząca Północ z Południem, główny trakt pieszy będący zarazem osią głównego wejścia do obiektu. Pierwsze przeprowadzone analizy istniejącej zabudowy, dominant i osi widokowych oraz występującej zieleni wyznaczyły nam główną oś komunikacyjną, którą podkreśla aleja lipowa zachowana w istniejącej formie. Opierając się na naturalnej topografii teren, podzieliliśmy na siatkę z podziałem na strefy- parcele. Każdy z obszarów może zawierać inne atrakcje i pełnić inne funkcje, mające na celu zachęcenia do korzystania i poznawania całego terenu. Każda ze stref może powstać w innym okresie czasu w miarę możliwości rozwoju przedsięwzięcia. Symulowanie struktury miasta („miasteczko Expo”) ma na celu zastosowanie innowacyjnego podejście do centrum rozrywki.

ZAGOSPODAROWANIE TERENY

Projektowany budynek zlokalizowany jest w północnej części działki, przy ulicy Bożeny. Lokalizacja została wybrana, przede wszystkim, aby wykorzystać naturalne zróżnicowanie terenu działki. Głównym celem, jaki został przez nas postawiony w trakcie analiz terenu było zaprojektowanie jednej zwartej bryły wkomponowanej w otoczenie, nie przysłaniającej otwarć widokowych.

Wykorzystując naturalną rzeźbę terenu na północy, obiekt „wiszący” ponad skarpą staje się swoistą bramą dla terenu Parku Wodnego, zachowując przy tym do dyspozycji przyszłościowe tereny na południu. Główne wejście do projektowanego Parku Wodnego prowadzi z głównej ul. Bożeny, bardzo dobrze skomunikowanej z ulicą Szczaniecką oraz ulicą 1-go Maja. Przed głównym wejściem do obiektu znajdują się miejsca parkingowego służące łatwej i szybkiej komunikacji i dostępności.

Przestrzeń 5ha zagospodarowania terenu parku Nowa Gontynka podzielone zostały na strefę cichą i głośną. Główny trakt pieszy będący głównym wejściem letnim od strony południowej prowadzi do strefy basenowej zewnętrznej („Kraina Wody”) z częścią restauracyjną oraz wypoczynkową, oraz do strefy części kulturalno- rozrywkowej edukacyjnej („Kraina Odkryć”), pokazującej jak działa Fabryka Wody. W tej przestrzeni znajduje się również amfiteatr służący wykładom. W przyszłości może tu powstać Część II- obiekt rozrywkowo- kulturalny.

Granice planu projektu są określone przez lokalizację, mpzp oraz uwarunkowania terenu.

ZAKUP BILETÓW

Zwiedzanie całego założenia rozpoczyna się w momencie wejścia do projektowanego budynku. Dla odwiedzających, którzy idą z centrum miasta przewidziano wejście od strony ulicy 1-go Maja, zwane wejściem letnim przez aleję lipową. W strefach wejściowych odwiedzający może zakupić bilet wejściowy i zapoznać się z ofertą dostosowaną do aktualnej pory roku.  

SEZONOWOŚĆ

W sezonie wiosenno- letnim przewiduje się zabawy związane z wodą takie jak tryskające fontanny, zjeżdżalnie,  zewnętrzne baseny, zewnętrzne ścieżki dydaktyczne.

Przez cały rok przewiduje się korzystanie z urządzeń i boisk sportowych. W ziemie planuje się wykonanie lodowiska w miejscu boiska, warsztaty zimowe np. z rzeźbienia w lodzie. Również zimą można korzystać ze ścieżki edukacyjnej w „Krainie Odkryć” (część kulturalno- rozrywkowa Ia).

BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku zagrożeń bezpieczna ewakuacja odbywa się trzema niezależnymi drogami: od strony wejścia zimowego przez obiekt; przez wyjście letnie aleją lipową, wyjściem od ul. Bożeny- przez parking. Od ul. Bożeny projektuje się wjazd dla straży pożarnej i karetek oraz innych pojazdów transportowych.

MIEJSCA POSTOJOWE

Zaprojektowano dwa parkingi dla samochodów osobowych wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych, autobusów i rowerów. Zaprojektowano razem na potrzeby budynku Części I i Ia, około 400 miejsc postojowych (431). Dodatkowo w obszarze Inwestycyjnym nr 2(obejmującym pozostały teren Gontynki) przewidziane przez nas zostało dodatkowe 300 miejsc postojowych na potrzeby kolejnych inwestycji. Przy takich założeniach projektowych razem można stworzyć około 700 miejsc parkingowych do dyspozycji Parku Wodnego i terenów inwestycyjnych Miasta.

WIZJA - STRATEGIA

Zagospodarowanie terenu oraz idea projektowa obiektu Parku Wodnego zakłada etapowanie inwestycji.  W późniejszym czasie można dobudować zewnętrzne baseny, boiska, ścieżkę edukacyjną, część wypoczynkową czy ogród. Również kupno samych zjeżdżalni możemy etapować, o czym myślimy już na tym etapie projektu.

Wybrana lokalizacja oraz przedłużenie ulicy Bożeny pozwala wykorzystać północną część terenu. Dobrze skomunikowane tereny znajdujące się w części południowej, przy ulicy 1-go Maja, stają się atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi dla miasta Szczecina. W obszarze narożnym ulicy 1-go Maja i Bożeny może powstać biurowiec, hotel, strefy sportowe czy tymczasowe zagospodarowanie np. otwarty ogród dla mieszkańców.

Ta propozycja projektu jest otwarta na interpretacje i elastyczna do sekwencjonowania i realizacji. Projekt można dostosować w zależności od możliwości finansowych, czasu i potrzeb Miasta i mieszkańców Szczecina. Park ma służyć potrzebom mieszkańców  i jednocześnie przy opcji etapowania inwestycji możliwe jest przekształcenie go w ekonomiczny, społeczny i zrównoważony projekt w mieście.  Nasza wizja dla tego miejsca nie jest  planem, ale elastyczną strategią rozwoju. Obszary, które trzeba wziąć pod uwagę to m.in. komunikacja publiczna czyli m.in. przyszłościowe plany na kolej podmiejską. Centrum miasta będzie rosnąć, rozciągać się na część północną Szczecina stając się z czasem interesującą ekonomicznie częścią miasta.

KONCEPCJA OBIEKTU

Budynek Fabryka Wody- Nowa Gontynka został zaprojektowany w sposób przejrzysty i funkcjonalny.

Budynek Wodnego Parku składa się z części basenowej oraz części sportowej i kulturalno- edukacyjnej.

Elementem centralnym staje się przestrzeń holu głównego w strefie wejściowej, początek/ przedłużenie głównego traktu pieszego. Z przestrzeni centralnej zwiedzający w łatwy sposób może się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi funkcjami obiektu. Foyer obejmuje przestrzeń otwartą , kawiarnię z widokiem na teren, punkt informacji, kasy, pakiet sanitarny, klatki schodowe, windy, część administracyjną oraz część Wellness & Spa i kręgielnie.

Fabryka Wody Część I została zaprojektowana, w sposób klarowny, z podziałem w komunikacji na stronę lewą i prawą. Po prawej stronie po wejściu do obiektu możemy z łatwością dostać się do części piwnicznej basenowej, ze strefą saun. Na lewo zaś w parterze dostaniemy się do części sportowej. W piwnicy znajduje się  część kulturalno-edukacyjna (laboratoria, sale konferencyjne, przestrzenie wspólne, wystawowe). Każda z wymienionych stref ma swoje punkty kasowe, może działać niezależnie. Z holu głównego możemy swobodnie przejść prosto do parku, wcześniej przechodząc przez system sprawdzania biletów/ bransoletek.

Wnętrze Parku Wodnego zaprojektowane jest do swobodnego poruszania się. Część tej przestrzeni zewnętrznej jest przewidziana na dalszą rozbudowę Fabryki Wody. Otwarcie budynku służy działaniom publicznym, zachęcający użytkownika do wejścia w krajobraz oraz w głąb budynku. W hali basenowej sposób rozmieszczenia niecek ma ułatwiać nadzór nad pływającymi i kontrolę rodziców nad dziećmi.  

Bezpośrednio z hali przewidziano wyjście na część zewnętrzną.

Do strefy saun wejście jest również możliwe bezpośrednio z hali basenowej.

W części twórczej idea przejścia pomiędzy laboratoriami i salami w części edukacyjnej (Część Ia), zachęca odwiedzających do wejścia do strefy zewnętrznej- ekspozycyjnej.  Układ funkcji w części twórczej uwzględnia prowadzenie warsztatów, spotkania autorskie czy organizację wystaw lub spektakli. Do tej części budynku głównego możemy dostać się bezpośrednio z holu.

Dwie otwarte klatki schodowe wychodzące ze strefy wejściowej wyznaczają klarowny podział budynku.

Czy Architektura może być przezroczysta? CZĘŚĆ II

Dodatkowa Część II (kulturalno- rozrywkowa) została tak zaprojektowana, aby jej realizacja mogła powstawać niezależnie od części I i Ia. Punktem kulminacyjnym tej części jest wyjątkowa galeria, w której może działać sześć lub więcej przestrzeni przeznaczonych na części usługowe jak sklepy, kawiarnie, muzeum, bibliotekę multimedialną jak również jako sale wystawiennicze (nowe pomieszczenia administracji Parku Wodnego, sale konferencyjne, usługi takie jak: fryzjer, dzienna opieka nad dziećmi itd.). Stworzyliśmy wolny obszar 3000 metrów kwadratowych. Cała przestrzeń może stać się strefą publiczną, tworząc zróżnicowane pomieszczenia. Na dach części II, zwanej galerią, możemy zejść z głównego traktu pieszego (te same poziomy). Zastosowany zabieg z przeszkloną elewacją, częściowo składana, powoduje, że budynek może działać jak otwarta hala dla publiczności. Nieskończoność takiej konstrukcji daje możliwość rozbudowy tej części w zależności od możliwości.

ELEWACJA
Nowo powstała architektura w Szczecinie postawiła wysoko poprzeczkę. Powstający projekt ma szansę stać się kolejną dobrą wizytówką miasta.

Założeniem koncepcji było zaprojektować elegancką fasadę, która przy swojej długości nie powinna być ani nudna ani powtarzalna a na pewno nowoczesna. Postanowiliśmy wykorzystać materiał, który może odbijać światło, wodę, park, zieleń i inaczej działać w dzień oraz w nocy zapewniając ciągłość między Fabryką Wody a otaczającym krajobrazem. Staje się jego częścią. Na tak wielkiej powierzchni powstaje ciekawy efekt, który dalej zachowuje surowy i subtelny przekaz, jednocześnie nie jest pozbawiony charakteru.  Na elewacji tworzą się odbicia otoczenia, zmieniające się zjawiska naturalne. Fasada inaczej wygląda w zależności od pory roku czy pogody, zmienia się w zależności od stanowiska osoby ją oglądającej. Inspiracją dla poszukiwań takiej elewacji była twórczość i zabawa światłem Olafur Eliasson oraz instalacja pt. Ballon (junya.ishigami+associates).

Bryłę budynku otacza pierścień elewacji. Elewacje to pojedyncze arkusze z polerowanego, perforowanego aluminium. Arkusze tworzą pół transparentną powierzchnię odbijającą otoczenie. Wokół budynku pierścień elewacji zawieszony zostaje w odległości 2 m od głównej fasady obiektu wspieranej kratownicą stalową. Tworzy to galerię umożliwiającą przejście wokół budynku na poziomie parteru. Od strony południowej elewacja unosi się nad piwnicą, co sprawia wrażenie, że budynek lewituje nad ziemią.

KONSTRUKCJA

Przekrycie hali basenowej projektuje się z dźwigarów kablobetonowych o wymiarach 40cm na 350cm w rozstawie osiowym 5m. Dźwigary należy wykonać z segmentów prefabrykowanych z betonu klasy C50/60, sprężanych wielodrutowymi kablami ze stali wysokiej wytrzymałości (1800 MPa). W górnej części prefabrykatu należy wypuścić zbrojenie kotwiące umożliwiające połączenie prefabrykatu ze stropem. Stropy połączone z prefabrykowanymi dźwigarami projektuje się jako żelbetowe monolityczne o grubości 20cm z betonu klasy C50/60 zbrojone jednokierunkowo. Słupy projektuje się jako żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym o wymiarach 40 x 80cm z betonu klasy C50/60 w rozstawie osiowym 5m. Połączenie słupów z fundamentem projektuje się jako sztywne. Połączenie słupów z dźwigarem dachowym należy wykonać jako przegubowe.

Obejście wokół budynku: Galerie wokół budynku projektuje się jako kratownicę stalową z rur okrągłych ze stali S355 podpartą o słupy głównej konstrukcji nośnej hali basenowej/budynku oraz wsporniki wystające z dachu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl