Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie Placu Zesłańców Sybiru w Wałczu wraz z propozycją lokalizacji i zadaszenia targowiska miejskiego
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Pniewski Architekci
Skład zespołu:

Idea projektu i założenia projektowe

Założeniem projektowym było przedstawienie atrakcyjnego obiektu pełniącego prócz funkcji użytkowych również funkcję estetyczną, formę atrakcyjnej rzeźby miejskiej, harmonijne wkomponowanej nowej zabudowy w istniejące otoczenie. Zagospodarowanie terenu jest konsekwentnym dopełnieniem kształtu bryły. Dzięki nowoczesnej, bryle, nawiązującej do najlepszych przykładów historycznych i zastosowaniu subtelnych materiałów wykończeniowych – projektowany obiekt płynnie wkomponowuje się w zastałe otoczenie, jednocześnie je porządkując i wzbogacając.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Nawiązując do kontekstu oraz funkcji projektowanego obiektu, bazowano na istniejącym usytuowaniu targowiska miejskiego, porządkując jego układ i łagodząc chaos urbanistyczny. Podczas projektowania wykorzystano w pełni potencjał przeznaczonego pod zabudowę terenu, jednocześnie zachowując równowagę pomiędzy obszarami zieleni i zabudowy. W wyniku analiz udało się wypracować rozwiązanie, które nie tylko spełnia wszystkie potrzeby docelowych użytkowników ale także, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań projektowych, będzie ekonomiczne w użytkowaniu.

Centralnie usytuowany parking przeniesiono projektując miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Robotniczej. Powiększony dzięki tym zabiegom plac staje się odpowiednim przedpolem widokowym domkniętym dynamiczną formą hali targowej.

Odrębną lokalizacyjnie, niemniej spójną architektonicznie przestrzeń stanowi plac z parkingiem po drugiej stronie Wałeckiego Centrum Kultury. Tu ze względów użytkowych zdecydowano się częściowo pozostawić miejsca parkingowe, zmieniając niemniej lokalizację wjazdu na teren parkingu- w dotychczasowej lokalizacji dzielił on przestrzeń na pół, ograniczając dostęp do jej zielonej części. Przeniesiony wjazd zlokalizowano wzdłuż muru ogrodzeniowego w północno-wschodniej części działki. Zabieg ten wymaga przeniesienia dotychczas istniejącego w tym miejscu kiosku- nowa lokalizacja została wskazana na planie opracowania (niewielkie przesunięcie w stosunku do dotychczasowej lokalizacji pozwalające na nowe umiejscowienia wjazdu). Uwolniona tym samym przestrzeń zostaje niejako zagarnięta przez Centrum Kultury. Przed budynkiem wprowadzono plac o rysunku posadzki tożsamym z projektowanym po drugiej stronie. Niemniej w tym przypadku znacznie ograniczono jego zasięg pozostawiając duże obszary zielone na których zorganizowano park doświadczeń. Zaproponowany park jest obecnie bardzo silnym trendem projektowym angażującym mieszkańców, oswajającym przestrzeń publiczną, a poprzez jej atrakcyjne wykorzystanie również budujący poczucie odpowiedzialności za wygląd i funkcjonowanie przestrzeni publicznej wśród dzieci. Nowo powstały teren może stać się idealnym tłem dla organizacji pomniejszych wydarzeń kulturalnych oraz imprez okolicznościowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl