Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy.
III nagroda równorzędna

<<< powrót
 • architekciPL Jerzy Hnat
Skład zespołu:
 • mgr inż arch. Jerzy Hnat  
 • mgr inż. arch. Alina Hnat  
 • mgr inż arch. Agata Parzentna  
 • mgr inż. arch. Piotr Turczyn  
 • mgr inż arch. Magdalena Gołofit  
 • Szymon Malinka  
 • mgr inż. arch. Ada Kołodziejczyk  
 • mgr inż arch. Marta Wieczorek  
 •  
 •  
 • http://architekcipl.pl/  
 •  

Iława jest miejscem szczególnym na komunikacyjnej mapie Polski. W mieście tym krzyżują się ważne drogi krajowe oraz linie kolejowe. Projektowany węzeł integracyjny będzie pełnił ważną rolę nie tylko pod względem obsługi pasażerów, lecz także jako reprezentacyjna przestrzeń publiczna, która w przyszłości mogłaby stać się centrum nowego założenia urbanistycznego. Tymi właśnie uwarunkowaniami kierowaliśmy się podczas opracowywania koncepcji dla węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych.

Przestrzeń publiczna

Jednym z priorytetów dla koncepcji nowego układu komunikacyjnego było odciążenie strefy przyległej bezpośrednio do budynku Dworca PKP. Dzięki temu zabiegowi udało się uwolnić dużą połać przestrzeni, która pełniąc rolę nowej przestrzeni publicznej wita przyjezdnych i turystów przyjeżdżających do Iławy drogą kolejową. Jednocześnie duża, otwarta i czytelna przestrzeń ułatwia pasażerom odnalezienie istotnych miejsc umożliwiających kontynuowanie podróży, tj. dworca autobusów międzymiastowych oraz przystanków komunikacji miejskiej. Projektowana przestrzeń w założeniu ma także spełniać funkcję miejsca organizowania imprez okolicznościowych, takich jak: koncert plenerowy, kino letnie, jarmark, zjazd food trucków, lodowisko oraz wystawa sztuki. Organizacja przestrzenna wydarzeń tego typu przedstawiona jest na schematach w części graficznej.

Układ komunikacyjny

Ze względu na wydzielenie przestrzeni publicznej na przedpolu budynku Dworca PKP, zaproponowano dwie możliwości dojazdu do strefy węzła przesiadkowego. Pierwszy przebiega od strony ul. Wojska Polskiego, prowadzi do projektowanego dworca autobusowego oraz strefy wsiadania / wysiadania zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Drugi dojazd poprowadzony został ciągiem ul. Dworcowej od strony ul. Lubawskiej, umożliwia on dojazd do budynku mieszkalnego, a także budynku Poczty oraz dojazd do samego Dworca PKP pojazdom uprzywilejowanym. Taki podział daje możliwość uspokojenia ruchu kołowego w okolicy budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego, a także usprawnia dojazd do dworca autobusowego pojazdom komunikacji międzymiastowej poprzez dołączenie drogi dojazdowej do istniejącego ronda, które daje możliwość sprawnego rozprowadzania autobusów we wszystkich kierunkach.

Elementy węzła integracyjnego

Projektowana komunikacja wewnątrz węzła integracyjnego odbywa się okrężnie dla autobusów międzymiastowych i komunikacji miejskiej. Pojazdy dalekobieżne odjeżdżają dworzec autobusowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Autobusy komunikacji miejskiej poruszają się po obwodzie węzła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z możliwością zatrzymania się na jednym z dwóch przystanków w pobliżu budynku gastronomicznego. Oba typy pojazdów mogą skorzystać z miejsc postojowych zlokalizowanych w zachodniej części węzła.

W południowej części węzła integracyjnego zaprojektowano postój taksówek na 6 stanowisk, o szerokości umożliwiającej komfortowy załadunek bagażu, w jego sąsiedztwie natomiast parking dla 30 samochodów osobowych. W zachodniej części węzła integracyjnego zaprojektowano parking na 90 miejsc z możliwością zamknięcia szlabanem i pobierania opłat. W części wschodniej węzła w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP koncepcja zakłada lokalizację zatoki drogowej - strefy wsiadania / wysiadania nawiązującej do koncepcji "kiss and ride". Zatoka swoim kształtem umożliwia zatrzymanie się jednego autobusu.

W sąsiedztwie projektowanego placu wielofunkcyjnego zlokalizowano 150 miejsc parkingowych dla rowerów. Część z nich znajduje się w zadaszonej części placu w pobliżu węzła integracyjnego.

Główna oś kompozycyjna założenia

Zaproponowana koncepcja aranżuje poszczególne elementy węzła integracyjnego w sposób umożliwiający utworzenie osi pieszej, będącej jednocześnie główną osią kompozycyjną projektowanego założenia. Jej początkiem jest główne wejście do budynku Dworca Kolejowego oraz instalacja zegarowa zlokalizowana wewnątrz zatoki wsiadania / wysiadania. Oś prowadzi w kierunku ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Andersa i Ogrodowej, gdzie dalej prowadzi pieszych w kierunku miasta. Takie rozwiązanie zwiększa klarowność układu oraz ułatwia pieszym komunikację między najważniejszymi elementami węzła - każdy z nich dostępny jest bezpośrednio z osi głównej.

Obiekty kubaturowe

W obrębie dworca autobusowego pod jednym wspólnym zadaszeniem zlokalizowano strefy wsiadania do autobusów oraz budynek mieszczący kasy, poczekalnię, węzeł sanitarny i socjalny dla kierowców i kasjerów oraz kiosk z zapleczem. Koncepcja zakłada także lokalizację równolegle do przystanków komunikacji miejskiej budynku mieszczącego lokale gastronomiczne oraz toalety publiczne. Ogródki lokali gastronomicznych mogą być lokalizowane po północnej stronie obiektu, w strefie rekreacyjnej. Wszystkie obiekty węzła przesiadkowego oraz przystanki autobusów miejskich i międzymiastowych są przekryte zadaszeniem, umożliwiającym umieszczenie na nich oznaczeń identyfikacji wizualnej, dodatkowo ułatwiającym orientację w zaprojektowanej przestrzeni. Materiałem elewacyjnym projektowanych budynków jest czerwona cegła klinkierowa, która nawiązuje charakterem do budynku Dworca Kolejowego.

Zieleń

Biorąc pod uwagę fakt iż działania projektowe podejmowane są w obrębie istniejącego parku, zaproponowana koncepcja przewiduje w miarę możliwości ochronę zastanego drzewostanu, ograniczając do minimum ingerencję projektową w północnej części założenia, gdzie koncepcja przewiduje jedynie utwardzenie ścieżek pieszych. W przestrzeni placu koncepcja zakłada zachowanie niektórych z istniejących drzew, co zapewnia cień użytkownikom tej przestrzeni oraz kreuje bardziej przyjazny klimat miejsca.

Etap II studialny - skala urbanistyczna

Część studialna opracowania ukazuje dalszy kierunek rozwoju tej części miasta. Jest ona zintegrowana z pierwszym etapem - węzłem integracyjnym. Główne elementy założenia urbanistycznego tego projektu to w części północnej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, będąca konsekwentną kontynuacją bloku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego. Część miejsc parkingowych obsługujących obiekty mieszkalne została umieszczona pod ziemią co umożliwiło poprowadzenie traktu pieszego na wskroś projektowanego osiedla. W części zachodniej obszaru opracowania na terenach podmokłych w obniżeniu terenu zlokalizowano rozległy teren rekreacyjny z grupą oczek wodnych. Ułatwia to zagospodarowanie tego obszaru pod względem jego warunków wodnych oraz dodatkowo podnosi rangę tej części miasta. Park od strony zachodniej zamknięty jest zabudową jednorodzinną oraz wielorodzinną nawiązującą do typologii sąsiednich budynków. W części południowej założenia koncepcja przewiduje nową lokalizację bazy obsługowej autobusów, która w chwili obecnej znajduje się między ulicami Dworcową i Ogrodową. Na południe od węzła integracyjnego proponuje się utworzenie strefy handlowo-usługowej, która mogłaby uzupełniać funkcjonalnie obszar opracowania, dając tym samym możliwość wytworzenia nowego subcentrum miasta Iławy w sąsiedztwie Dworca PKP.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl