Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy.
III nagroda równorzędna

<<< powrót
  • HaK Hubert Kolarczyk
Skład zespołu:

CZĘŚĆ URBANISTYCZNA

Założenia


• Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w powiązaniu z placem miejskim oraz częścią usługowo – handlową.
• Zagospodarowanie terenów położonych na zachód od „węzła”.
• Wyprowadzenie ruchu tranzytowego w kierunku Ostrudy z centrum miasta.

Koncepcja

Projekt zakłada utworzenie „węzła integracyjnego” na terenie obecnego parku pomiędzy ulicami Stefana Żeromskiego oraz Broniewskiego. W założeniu „węzeł” ma pełnić nie tylko funkcje transportowe ale także poprzez utworzenie placu miejskiego oraz części handlowo usługowej skupiać/integrować mieszkańców.
Na zachód od „węzła” położony jest staw obok którego przewidziano stworzenie terenów rekreacyjnych ze ścieżkami rowerowymi i spacerowymi, możliwym ustawieniem urządzeń do fitnessu. Całość jest uzupełniona o pawilon rekreacyjno – gastronomiczny.

Na terenie na południe od stawu zaprojektowano trzy budynki średniowysokie o funkcji biurowej oraz hotelowej. Wysokość budynków ustalono w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.

Projekt zakłada ograniczenie ruchu tranzytowego w centrum miasta poprzez budowę drogi łączącej nowo wybudowane rondo przy ulicy gen. Władysława Andersa z ulicą Dworcową i poprowadzenie tędy ruchu w kierunku na Ostrudę.

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Założenia


• Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych zgodnie z warunkami.
• Wyeksponowanie zabytkowych budynków Dworca kolejowego oraz wież ciśnień.
• Stworzenie przestrzeni miejskiej skupiającej i integrującej mieszkańców.

Koncepcja

Centralnym miejscem węzła integracyjnego komunikacji jest plac miejski zaprojektowany na terenie obecnego parku. Plac poza funkcjami związanymi z życiem miasta stanowi również przedpole dla zabytkowych budynków Dworca kolejowego oraz Wież ciśnień. Wokół placu rozmieszczono poszczególne elementy węzła integracyjnego. W części północno wschodniej zlokalizowano węzeł komunikacji autobusowej, podjazd dla samochodów osobowych i postój taksówek, w części południowej parking krótkoterminowy, od zachodu plac zamyka projektowany budynek usługowo handlowy oraz parking długoterminowy. Część pieszą placu połączono z budynkiem Dworca kolejowego co skutkuje zamknięciem ulicy Dworcowej. Na jej końcu zaprojektowano podjazd dla samochodów osobowych. Od południa plac zamyka ulica Broniewskiego którą dojeżdżamy do parkingu krótkoterminowego oraz istniejących budynków koło Wież ciśnień.

Węzeł komunikacji autobusowej został zaprojektowany jako zespół przystanków, podjazdów i miejsc postojowych dla autobusów zamiejscowych oraz miejskich pod żelbetową wiatą. Pod wiatą zlokalizowano też dwa pawilony mieszczące toalety publiczne, poczekalnię z kasami, lokale gastronomiczne oraz pomieszczenia socjalne. Do węzła zaprojektowano drogę dojazdową łączącą ulicę Dworcową z rondem. Wjazd dla autobusów miejskich zlokalizowano z ul. Dworcowej a dla zamiejscowych z ronda. Wzdłuż drogi dojazdowej zaprojektowano rodzaj muru łączącego się z wiatami przystankowymi który oddziela komunikację autobusową od ciągu pieszego i budynku mieszkaniowego.

Po zachodniej stronie placu zlokalizowano parking długoterminowy oraz budynek usługowo handlowy. Budynek podobnie do węzła komunikacji autobusowej ma formę pawilonu zadaszonego płytą żelbetową poszerzającą optycznie plac. Część płyty od strony placu jest ażurowa i tworzy formę pergoli osłoniętej pnączem pod którą zlokalizowano ogródki gastronomiczne.

Rozwiązania materiałowe

Wiaty wykończone betonem architektonicznym. Na fragmentach zlokalizowano zielone dachy oraz systemy pnączy na siatkach stalowych.

Plac został zaprojektowany jako mozaika różnych faktur betonu. Oświetlenie placu – głównie posadzkowe oraz ze źródeł światła zlokalizowanych na żelbetowych strukturach.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl