Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy.
I nagroda

<<< powrót
  • Planowanie Przestrzenne KONTRA
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Paweł Hałaburdzin  
  • mgr inż. arch. Krzysztof Urbaniak  
  • mgr inż. arch. Bogdan Fryndt  
  • mgr inż. arch. Dorota Fryndt - Hałaburdzin  
  • mgr inż. arch. kraj. Anna Suty  
  • mgr inż. Stanisław Frankowski  
  •  
  • współpraca:  
  • mgr inż. arch. Przemysław Bejnarowicz 


„Koncert w Iławie”
O Iławie można napisać wiele: o jego walorach krajobrazowych, o międzynarodowych i krajowych imprezach sportowych i kulturalnych, o bogatej i interesującej historii, o lokalnej sumienności, pracowitości i wspaniałych ludziach tworzących to miasto.
Jednak jako miłośników żeglarstwa zainteresował nas przede wszystkim organizowany po raz kolejny festiwal muzyki szantowej, tym razem w nowo otwartej hali widowiskowej w pobliżu dworca kolejowego. Wsiadamy zatem do pociągu i jedziemy do Iławy.

Po ekscytującej podróży superszybkim pociągiem „Pendolino” wysiadamy na dworcu w Iławie. Na pierwszym planie jawi się ceglana elewacja znakomicie odrestaurowanego zabytkowego budynku dworca.
Chwila przerwy na kawę w dworcowej kawiarni wypełnia nam czas oczekiwania na przyjazd pozostałych znajomych. W związku z przelotnym deszczem decydujemy się na zajęcie miejsca wewnątrz. Zajmujemy jednak miejsca przy oknie panoramicznym z widokiem na zewnątrz.
Dworcowy spiker, oraz napisy na tablicy informują nas o przyjazdach i odjazdach autobusów miejskich i międzymiastowych. Wspaniały widok przez okno pozwala nam również na bezpośrednią kontrolę sytuacji na zewnątrz.

Właśnie przestało padać, wychodzimy zatem na plac dworcowy. Jednolita granitowa posadzka z elementami żywopłotu daje poczucie bezpieczeństwa mimo pojawiających się sporadycznie samochodów taxi. W oczekiwaniu na zaprzyjaźnionych „szantowców” rozglądamy się po przyjaznym otoczeniu dworca.
Bezpośrednia strefa dworca to przede wszystkim strefa piesza z dopuszczeniem przejazdu Taxi. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP znajdują się terminale autobusowe. Na uwagę zasługuje czytelny układ komunikacyjny z podziałem na autobusy miejskie i międzymiastowe. Ciekawym rozwiązaniem jest też lokalizacja zadaszonych parkingów rowerowych w strefie zintegrowanego centrum komunikacyjnego.
Właśnie pojawiają się nasi pierwsi znajomi. To zapaleni cykliści, zaparkowali rowery na pobliskim parkingu rowerowym. Chwilę później pojawiają się następni miłośnicy muzyki żeglarskiej, tym razem samochodem, parkując na pobliskim parkingu.

Chwilę później już w komplecie kierujemy się w stronę widocznej z daleka nowej wielofunkcyjnej Sali Miejskiej. Droga wiedzie przez pobliski park, który zaskakuje nas swoimi atrakcjami. W centralnej części parku znajduje się okrągła sadzawka z fontanną otoczoną ławkami. Podchodząc bliżej widzimy, że element pionowy fontanny nawiązujący swą formą do żagla pełni również funkcję zegara słonecznego.
Mijając grupkę rozbawionych maluchów wokół fontanny, napotykamy sporą grupę turystów skupionych na kamienno-trawiastym placyku zwanym przez mieszkańców skwerem spotkań. Dworcowy park wieńczy oblegana przez miłośników kolejnictwa odrestaurowana lokomotywa.

Mając jeszcze chwilę czasu podziwiamy interesujące wkomponowanie nowoczesnych form sali wielofunkcyjnej, hotelu oraz rezydencjonalnej zabudowy mieszkaniowej w tereny sportu i rekreacji zwane Nowymi Plantami.
Po skończonej uczcie muzycznej powracamy do centrum komunikacyjnego, które wraz z pobliskim parkiem dzięki iluminacji pokazuje ciekawe nocne oblicze. Po drodze mijamy zadbane pensjonaty z widokiem na zieleń.
Pełni artystycznych wrażeń wsiadamy do powrotnego pociągu, żegnając ten przemiły zakątek Iławy i obiecujemy sobie że następnym razem wrócimy tu na dłużej.

Integracja funkcjonalna

Zintegrowany Dworzec

Projektowana integracja systemów komunikacyjnych publicznych wynikać będzie z integracji funkcji dworca komunikacji kolejowej i autobusowej w jednym budynku. Niewykorzystane w pełni a po części puste obecnie pomieszczenia dworca PKP Iława zostaną przeznaczone na potrzeby obsługi pasażerów i personelu obsługującego przewozy autobusowe.

Plac Dworcowy
Bezpośrednio do budynku dworca przylegać będzie Plac Dworcowy o preferencji pieszej przy którym umieszczono przystanki miejskiej komunikacji autobusowej. Ekskluzywny dostęp do miejsc postojowych w obrębie tego placu dopuszcza się jedynie dla taksówek. Równolegle do stanowisk miejskiej komunikacji autobusowej wyznaczono peron ze stanowiskami komunikacji międzymiastowej. W związku z tym że funkcje kas, poczekalni i gastronomiczne realizowane będą w budynku zintegrowanego dworca dla potrzeb pasażerów komunikacji autobusowej w obrębie placu przewiduje się zaledwie realizację lekkich przeszklonych wiat przystankowych przy stanowiskach odjazdu.

Kiss & Ride
Bezpośrednio przy Placu Dworcowym na zakończeniu ul Stefana Żeromskiego oraz Władysława Broniewskiego wyznaczono miejsca postojowe do 1 min. typu Kiss & Ride pozwalające na podwiezienie pasażera bezpośrednio pod budynek dworca osobom indywidualnym.

Bike & Ride
Przy Placu Dworcowym od strony parku przewiduje się realizację zadaszonych stacji komunikacji rowerowej pozwalającej w wygodny sposób przesiąść się z roweru na autobus lub pociąg.

Parking krótkoterminowy
Dla osób zmotoryzowanych odprowadzających lub odbierających bliskich z autobusu lub pociągu od strony parku w bezpośredniej bliskości Placu Dworcowego przewidziano realizację płatnego parkingu krótkoterminowego.

Park Dworcowy
Zakłada się reorganizację Parku Dworcowego związaną początkowo tylko z przeniesieniem lokomotywy i pomnika. Docelowo w ramach kompleksowej rewitalizacji zakłada się wymianę zieleni na gatunki szlachetne oraz realizację w jego obrębie przestrzeni publicznej w formie Skweru Spotkań wyznaczoną w przestrzeni obiektem nowej sadzawki letniej z fontanną i zegarem słonecznym oraz bryłą zabytkowej lokomotywy.

Park & Ride
Parking długoterminowy dla zmotoryzowanych udających się w dalszą podróż pociągiem lub autobusem typu Park & Ride przewidziano w pasie zieleni pomiędzy ul. Wojska Polskiego a nową ulicą średnicową. Ta lokalizacja pozwoli również na zapewnienie miejsc parkingowych na potrzeby przyległych istniejących i projektowanych usług.

Parkingi o ograniczonej dostępności
Na tyłach budynku przy ul Stefana Żeromskiego przewiduje się realizację parkingu dla mieszkańców dostępnego bezpośrednio nowym zjazdem z ul. Dworcowej. Na potrzeby klientów usług zlokalizowanych w parterach budynków przy Parku Dworcowym wyznacza się ciąg miejsc postojowych wzdłuż poszerzonej ulicy Stefana Żeromskiego i Władysława Broniewskiego dedykowanych klientom tych usług oraz osobom niepełnosprawnym.

Integracja komunikacyjna

W projekcie zakłada się utworzenie czytelnego powiązania komunikacyjnego zespołu dworcowego z układem komunikacyjnym miasta poprzez realizację nowego dodatkowego zjazdu z ronda pozwalającego na bezpośrednie połączenie ulicy Stefana Żeromskiego z ciągiem ulicy średnicowej.

Odcinek dawnej ulicy Wojska Polskiego po której odbywa się dojazd do budynków nr 15-19a proponuje się przekształcić w ciąg pieszojezdny łączący Park Dworcowy z centrum miasta. W ramach tego ciągu o preferencji ruchu pieszego dopuszczony byłby wyjątkowy przejazd tylko dla mieszkańców realizowany poprzez nowy zjazd z ulicy Dworcowej.

Integracja Przestrzenna

Nowa zabudowa

W celu wydobycia i podkreślenia walorów przestrzennych założenia parkowego zakłada się dążenie do realizacji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowo usługowej wyznaczającej wnętrze tej reprezentacyjnej przestrzeni od strony ul Broniewskiego.

Sala Miejska Wielofunkcyjna
Perspektywicznie w miejscu styku zieleni parku z zielenią klina napowietrzającego ciągu dolin przy nowej ulicy średnicowej proponuje się lokalizację kubatury wielofunkcyjnej sali o charakterze publicznym sportowo – widowiskowo – konferencyjnym. Lokalizacja w tym miejscu projektowanej sali uatrakcyjni i ożywi tę stronę alei w jaką winna przekształcić się nowa ulica średnicowa. Wielopoziomowa struktura bryły pozwoli na ożywienie również samej doliny poprzez lokalizację na najniższym poziomie letniej sceny plenerowej.

Nowe Planty
Zakłada się rewitalizację i dowartościowanie walorów rekreacyjnych ciągu dolin i przekształceniu ich w ciąg zieleni o charakterze sportowym w obrębie której wytyczona zostanie krajobrazowa ścieżka fitness. Zakłada się również wykorzystanie naturalnego pochylenia stoku do wytyczenia stoku saneczkowego oraz audytorium letniej sceny plenerowej. W celu podkreślenia charakteru ciągu zieleni na styku z nią zdecydowano się na lokalizację obiektów reprezentacyjnych obiektów Sali Miejskiej Wielofunkcyjnej, hotelu z salami konferencyjnymi oraz obiektów mieszkaniowych o podwyższonym standardzie.

Wille na skarpie
Na skarpie przewiduje się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o mniejszej intensywności i podwyższonym standardzie w formie punktowych willi miejskich zlokalizowanych w obrębie wspólnej zieleni.

Etap 1

Zakres

Obszar objęty realizacją w etapie 1 został pokazany na planszy nr 1. Obejmuje on niezbędny i minimalny zakres interwencji w celu realizacji zintegrowanego węzła komunikacyjnego miasta Iławy. W ramach tego etapu przewiduje się wykonanie nowego zjazdu z ronda, poszerzenie ul Stefana Żeromskiego i Władysława Broniewskiego, realizację Placu Dworcowego z peronami autobusowymi, adaptację niezbędnych pomieszczeń w obrębie dworca PKP, realizację parkingu krótko i długoterminowego oraz stacji Bike & Ride. Prace wykonawcze związane z realizacją tego etapu muszą zostać poprzedzone dyslokacją istniejącego pomnika i lokomotywy na docelowe miejsce w Parku Dworcowym. Sugeruje się by docelową rewitalizację parku oraz budowę nowych lokali gastronomicznych leżących poza obrębem zintegrowanego dworca przeprowadzić w następnym etapie.

Szczegóły
W ramach placu dworcowego dedykowanego pieszym przewiduje się realizację nawierzchni z gładzonego granitu o formacie 30x30cm z elementami liniowymi wzoru posadzki układanymi z kostki granitowej 10x10 cm niegładzonej. Przejazd taxi zaakcentowany ledowymi lampami posadzkowymi.

Wiaty przystankowe stalowe z przeszklonym dachem.

Wiaty Bike & Ride wykonane z niemalowanego żelbetu.

Oświetlenie wiat liniowe led.

Zamiast murków i barierek proponuje się elementy wydzielające przestrzenie komunikacyjne w formie żywopłotu.

Strefę komunikacyjną dostępną dla samochodów i autobusów projektuje się jako wykonane kostki granitowej szarej łupanej. Pasy w miejscu przejść pieszych proponuje się wymurować z gładkiej kostki czarnej bazaltowej. Chodniki i ścieżka rowerowa na obrzeżach parku również z kostki granitowej gładkiej szarej dla strefy dedykowanej pieszym czerwonej rowerzystom.

Wnętrze parku posiadać będzie utwardzone ścieżki żwirowe.

Przed dworcem wskazuje się lokalizację podświetlonego zegara.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl