Konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kościoła rzymsko - katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Michał Szkudlarski, Andrzej Nowak, Marta Kondziela
Skład zespołu:

Opis koncepcji zagospodarowania:

Kościół wraz z towarzyszącymi obiektami zaprojektowano na zwieńczeniu osi kultury. Całość założenia została objęta ramą w postaci muru, dzięki czemu wykreowana zostaje przestrzeń będąca przedsionkiem sacrum. Przestrzeń, zamknięta w ramach muru, zostaje otwarta poprzez perforacje, a dziedzińce wewnętrzne zostają oddana mieszkańcom oraz wiernym.

Obiekty towarzyszące kościołowi, takie jak plebania, kancelaria parafialna, salki kościelne, są scalone z ramą muru, jednocześnie tworząc przestrzeń wspólnoty parafialnej. Jednolity, duży plac daje możliwości zaistnienia różnym wydarzeniom o charakterze religijnym oraz kulturalnym. Za budynkiem kościoła zaprojektowano sad jako element symboliczny ale także i integrujący projektowane założenie z planowaną na sąsiednich terenach zielenią parkową.

Wewnątrz dziedzińca zaprojektowano niewielką wyspę zieleni naprowadzającą na wejście główne do kościoła.

Opis zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych dla obiektu oraz terenu:

Całość założenia tworzą trzy budynki skupione wokół placu wewnętrznego.

Zlokalizowana w obrębie założenia salka, zaprojektowana została z myślą o różnych przedsięwzięciach mających na celu rozwój wspólnoty. Bryła budynku jest prosta i w większości oszklona. Wnętrze tworzą dwie duże przestrzenie, które w zależności od potrzeb można podzielić za pomocą mobilnych ścian tworząc różne konfiguracje mniejszych, autonomicznych pomieszczeń. Dodatkowym atutem salki jest zielone patio, stworzone jako dodatkowa przestrzeń do spotkań np. mniej formalnych jak pikniki itp. Ponadto istnieje możliwość otwarcia patia na zieleń znajdującą się poza murem co daje większą możliwość integracji społeczności lokalnej.

Budynek plebanii jest budynkiem głównie mieszkalnym. Zatem aby nie zachwiać prywatności mieszkańców zaprojektowano budynek introwertyczny - otwarty to wnętrza, dzięki wewnętrznym patiom. Zastosowano pionowe okna wyposażone w okiennice licujące się z elewacją. Jedynie część kancelarii zaprojektowano jako oszkloną.

Sam budynek kościoła to prosta bryła, gabarytami dominująca nad pozostałą zabudową. Jednakże dzięki jej wycofaniu w głąb działki oraz ukryciu za perforowanym murem skala obiektu najbardziej czytelna jest z placu wejściowego. Kościół zorientowany został wschód-zachód.

W budynku zredukowano elementy przezierne do minimum, tworząc przestrzeń sacrum, która wydziela nas ze zgiełku codzienności. Dostęp światła naturalnego wprowadzono do wnętrza kościoła za pomocą świetlików dachowych. Elewacje są gładkie, bez okien. Wyjątkiem jest elewacja południowa gdzie w kaplicy kameralnej, zlokalizowanej za ołtarzem, zastosowano duże przeszklenie ukazujące widok na sad i planowaną zieleń parkową.

Wnętrze kościoła charakteryzuje czystość formy i minimalizm. Zastosowane formy zarówno ławek jak i obiektów służących bezpośrednio liturgii są proste, ale także i monumentalne. Przełamaniem wrażenia ciężkości bryły jest wykorzystanie lekkich stalowych ram, częściowo podwieszonych, co oprócz dodania lekkości wnętrzu powoduje wizualne oraz formalne wydzielenie naw. W połączeniu ze promieniami słońca wpadającymi z góry uzyskujemy ciekawą grę światła o różnych porach dnia.

W kościele bardzo jasno wydzielono 3 strefy: ogólnodostępną, sacrum i z ograniczonym dostępem. Strefy ogólnodostępne i z ograniczonym dostępem tworzą swego rodzaju trzony, między którymi znajduje się strefa sacrum.

Nagłośnienie:

W kościele zapewniono odpowiednią akustykę. Wnętrze zaprojektowane jest w taki sposób aby jego wymiary mieściły się w obszarze Bolta. Ze względu na dużą wielkość wnętrza należy użyć elektronicznego systemu nagłośnieniowego. Odpowiednio ustawiony system ma za zadanie jedynie wzmocnić słowo mówione z prezbiterium. Uczestnik liturgii powinien odnosić wrażenie, że najpierw dociera do niego słowo wypowiadane z ołtarza. Aby uzyskać taki efekt proponuje się umiejscowienie 12 głośników, po 6 na każdą ze stron nawy głównej między wnękami drogi krzyżowej zaczynając od linii ławek. Głośniki powinny być zawieszone tak, by ich najniższa krawędź znajdowała się na wysokości ok. 1,80cm oraz odpowiednio skierowane w stosunku do nawy. Każdy głośnik powinien mieć możliwość autonomicznego sterowania. Ponadto projektuje się organy elektroniczne z własnym głośnikiem znajdującym się na chórze. Ze względu na dość dużą odległość organów od prezbiterium (ponad 20m) proponuje się zastosowanie dodatkowego głośnika (odsłuch) w gabarycie ambony. Taki odsłuch odpowiednio sterowany pozwoli na wyrównanie przebiegu czasowego sygnału (efekt Hassa)."

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl