Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki
II nagroda

<<< powrót
  • Paweł Barczyk, Anna Ozdoba, Mateusz Jakonsze, Andrzej Duda, Henryk Zubel
Skład zespołu:
  • Paweł Barczyk  
  • stud. Mateusz Jakobsze  
  • stud. Anna Ozdoba  
  •  
  • współpraca autorska:  
  • Andrzej Duda  
  • Henryk Zubel 

IDEA

Jako nadrzędny cel przy projektowaniu koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku, postawiliśmy sobie wykorzystanie wszystkich walorów tej ważnej dla miasta przestrzeni i zlikwidowanie barier oraz konfliktów funkcjonalnych. Wykorzystywane przez nas środki projektowe mają prowadzić do realizacji współczesnej w formie, materiałach oraz założeniach funkcjonalnych żywej przestrzeni miejskiej, przyjaznej dla mieszkańców Rybnika.

SEKWENCJE FUNKCJONALNE:

W przedstawionej koncepcji przyjęliśmy metodę funkcjonalnego sekwencjonowania liniowego układu ulicy Tadeusza Kościuszki wzdłuż nowego układu komunikacji kołowej i rowerowej, które stają się szkieletem na którym obudowany został nowy układ funkcjonalny. Reorganizacja komunikacji kołowej w istniejącym śladzie poprzez ograniczenie do jednego pasa ruchu, oraz wprowadzenie "szykan" pozwala wykreować miejsca parkingowe oraz spowolnić ruch samochodowy na całej długości ulicy. Porządkowanie i grupowanie funkcji w kolejne bloki, pozwoli utrzymać spójny charakter ulicy z zachowaniem tak ważnego dla zdrowo funkcjonującego miasta miksu funkcjonalnego usług i atrakcji miejskich.

W kolejnych blokach patrząc od północnej strony ulicy rozmieszczone zostały strefy:

Strefa szkoły, (przekrój 1-1) Strefa wejściowa z parkingami dla rowerów, ławkami i buforem od strony skrzyżowania w formie wysokiego żywopłotu.

Strefa usług, (przekrój 2-2) Przeniesienie przystanku autobusowego do kolejnej strefy umożliwia lepszą drożność pieszą i rowerową tej strefy oraz zapewni możliwość wykreowania jednej wspólnej platformy dla usług zlokalizowanych w wysokich parterach. Rozwiązanie pozwoli zlikwidować kilka różnych w formie schodków do każdego z lokali i jednocześnie zapewnić dostęp do usług osobą niepełnosprawnym.

Strefa BUS, (przekrój 3-3) Teren przed ośrodkiem terapii ma wystarczającą głębokość by to tu właśnie zlokalizować przystanek autobusowy z wygodnym zadaszonym peronem oraz strefą jezdni przeznaczoną do bezkolizyjnego zatrzymywania się autobusów.

Strefa kawiarni, (przekrój 4-4) Zlokalizowane w poziomie terenu lokale usługowe obecnie są sklepami, punktami usługowymi itp. Proponujemy by planować zlokalizowanie w nich głównie lokali gastronomicznych, kawiarni wraz ze strefą ogródków będącą zapleczem gastronomicznym dla przestrzeni nowego placu miejskiego.

Strefa nowego placu miejskiego, (5-5) Wzdłuż ulicy Kościuszki po naturalnym spadku terenu poprowadzono ruch pieszy i rowerowy w kierunku poszerzonej strefy wejścia do dworca PKP. Wzdłuż tego traktu w poszerzeniach zlokalizowano elementy wodnej kaskady, scenki wraz z amfiteatralnym układem schodów. Chęć uwolnienia powierzchni placu z miejsc parkingowych oraz różnice wynikające z naturalnego nachylenia terenu poprowadziła do dwupoziomowego rozwiązania północno wschodniego narożnika tej strefy. Na wypiętrzonej o pół kondygnacji płycie zlokalizowano "plażę miejską" oraz wielofunkcyjny pawilon kawiarniany z wc oraz parkingiem i punktem obsługi rowerów. Pod płytą zlokalizowano parking miejski dla około 40 samochodów z dojazdem od wschodniej strony poprzez nowy układ ulicy.

DETAL URBANISTYCZNY I MATERIAŁY

W koncepcji przyjęliśmy jako główne zadanie porządkowanie i naprawianie istniejącej tkanki, oraz wprowadzeni nowego charakterystycznego materiału podkreślającego nową formę porządkującą przestrzennie i funkcjonalnie ten fragment miasta. Jako ten charakterystyczny materiał dla podkreślenie ścieżki rowerowej i budowy placu proponujemy użycie cegły klinkierowej, tak charakterystycznej dla Rybnika i Śląska. Materiał ten także będzie świetnym uzupełnieniem dla istniejących i uwzględnionych w projekcie donic ze cotenu. Całość kompozycji uzupełniona zostanie o współczesne meble miejskie wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium oraz istniejącą zieleń i oświetlenie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl