Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie
II nagroda

<<< powrót
  • Studio R - Roland Kwaśny
Skład zespołu:

IDEA

Skwer przy ul.Sienkiewicza posiada wyjątkowy charakter w obszarze miasta Iława. Przez teren prowadzi główny ciąg pieszy prowadzący do Portu śródlądowego i plaży miejskiej od strony centrum miasta. Jest to też obszar historyczny, w którym zlokalizowany jest obecnie Pomnik Żeromskiego, a przed II wojną światową był pomnik poległych w I wojnie światowej.

Celem naszej strategii projektowej było wprowadzenie niezbędnych działań, które mają na celu odświeżenie zastanej i stworzenie nowej przyjaznej rekreacyjnej przestrzeni miejskiej, dostosowanej do aktualnych potrzeb funkcjonalnych i komunikacyjnych. Przestrzeń Skweru projektowana jest jako miejsce spotkań i integracji społecznej różnych grup wiekowych, tj.: dzieci, młodzieży, ludzi w średnim wieku oraz osób starszych.

Główne założenia projektowe to:
• zaprojektowanie dwóch stref lądowej i nawodnej oddzielonych od siebie istniejącym, nabrzeżnym szpalerem drzew, ale jednocześnie powiązanych dwoma osiami kompozycyjnym w formie drewnianych deków przecinającymi podłużny układ komunikacji.
• przeniesienie pomnika Żeromskiego i przełamanie historycznego, sztywnego układu skweru poprzez zaprojektowanie nowych miękkich form alejek z dwoma głównymi placami wypoczynkowymi (plac z fontanną, plac ze sceną )
• stworzenie nowego systemu nawodnych pomostów wzdłuż brzegu z odchodzącymi od nich okrągłymi wyspami wypoczynkowymi w głąb jeziora, będącymi jednocześnie punktami widokowymi.
• zaprojektowanie po istniejącym śladzie ciągu pieszego wzdłuż brzegu jeziora (z charakterystycznymi obecnie wysepkami z ławkami), nowego ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego domknięcie komunikacji pieszej i rowerowej prowadzącej od Portu Śródlądowego do centrum miasta i w kierunku brzegów j. Mały Jeziorak.

GŁÓWNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejsce spotkań - amfiteatr


Od strony ul.Chodkiewicza zlokalizowano amfiteatr terenowy z eliptycznym placem zwieńczonym podwyższeniem będącym sceną plenerową z ewentualną możliwością zainstalowania lekkiego tymczasowego zadaszenia.

Amfiteatr wpisuje się w istniejące skarpy i rzędne terenu, a jego usytuowanie od strony Portu Śródlądowego ma zachęcać m.in. użytkowników mariny do korzystania z niego.

W środku placu zaprojektowano tablicę pamiątkową wskazującą miejsce lokalizacji pomnika Żeromskiego i wcześniej ofiar I Wojny Światowej, na której znalazłby się też krótki rys historyczny tego miejsca.

Pomosty na wodzie

Od strony wody zaprojektowano wijące się nawodne drewniane pomosty z dwoma odchodzącymi od nich okrągłymi wyspami wypoczynkowymi. Pomosty łączą się z ścieżkami spacerowymi na skwerze w trzech miejscach – na dwóch placach wejściowych od strony ul.Chodkiewicza i ronda od ul.3 maja oraz w środku skweru tworząc nawodny dwupoziomowy placyk wypoczynkowy z siedziskiem drewnianym.


Placyk z fontanną

Jest to plac wielofunkcyjny,na którym w jednej części znajduję się fontanna, składająca się z systemu 12 dysz pieniących wyrzucających pionowy strumień wody. Drugą cześć placu zajmuje plac zabaw dla dzieci. Dwie części placu, wydzielone są siedziskiem drewnianym nawiązującym do pozostałych ławek na skwerze.

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

Komunikacja piesza i rowerowa


Główny rdzeń komunikacji pieszej i rowerowej stanowi ścieżka biegnąca po śladzie obecnie istniejącej alei wzdłuż jeziora – droga tranzytowa między Portem Śródlądowym, centrum miasta i systemem ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż j. Mały Jeziorak.
Od tej osi odchodzi ścieżka nawodna (pomosty drewniane ) oraz miękko wijąca się ścieżka obejmująca plac z fontanną i plac zebrań ze sceną i amfiteatrem.

Zarówno od strony ronda przy ul.3 maja jak i na wlocie od ul.Chodkiewicza ciągi spacerowo – rowerowe rozpoczynają się niewielkimi placykami po czym płynnie poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadków ( np.: żeby umożliwić wjazd osobą niepełnosprawnym ) przemieszczamy się wgłąb skwerze.

Od strony ul. Sienkiewicza zachowano właściwie w tym samym miejscu wloty komunikacji (ewentualnie niewielkie przesunięcie schodów przy amfiteatrze). Odświeżeniu ulegnie tylko posadzka samych schodów terenowych.

Komunikacja kołowa

Dojazd do skweru znajduje się od ul.Chodkiewicza. Przewiduje się możliwość wzmocnienia podbudowy dla ciągu pieszo –rowerowego, aby umożliwić wjazd pojazdom służb ratowniczych – straż, pogotowie, policja. Wykorzystać istniejące miejsca postojowe przy ul.Chodkiewicza dla pojazdów obsługujących imprezy plenerowe na skwerze.

ZIELEŃ

Park wypełniony jest istniejącą zielenią wysoką, która tworzy ramy i kadruje widoki na Jezioro. W tak zorganizowaną przestrzeń wprowadzono rabaty mieszane bylin i traw ozdobnych o małych wymaganiach siedliskowych. Nowe rabaty i ich linearny układ prowadzą wzrok ku scenie, która staje się miejscem łączenia lokalnej społeczności z turystami przebywającymi w Iławie.

Ponad to projektuje się w trawnikach nasadzenia wiosennych różnokolorowych krokusów, które wczesną wiosną ożywią miejsce i wywołają efekt WOW.
W ramach projektowanych rabat przesadzone zostaną nasadzenia młodych drzew, które rosną w Parku.

Zieleń izolacyjna ( izolacja Amfiteatru od ul.Chodkiewicza )to drzewa do nasadzeń miejskich o nie wysokich wymaganiach siedliskowych Sorbus ‚ jarząb odmiana ‚Autum Spire’. Nasadzenie jarząbów wprowadza jesienią kolor do Parku- żółte przebarwienie.

Projektowane rabaty to rośliny suchego stanowiska i nie potrzebują nawodnienia. Jedynie właściwym byłoby nawodnienie łąki piknikowej, która planowana jest do użytkowania intensywnego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl