Opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego
II nagroda

<<< powrót
  • FORUM Architekci
Skład zespołu:
  • Michał Goncerzewicz  
  • Maciej Lose  
  • Joanna Janikowska  
  • Michał Romański  
  • Kamil Boroński  
  • Marcin Molik 

Nadrzędną ideą projektu jest poszukiwanie odpowiedzi na dwa podstawowe problemy związane z lokalizacją planowanego Gminnego Ośrodka Zdrowia wewnątrz kwartału zabudowy mieszkalnej. Pierwszym z nich jest konflikt przestrzeni prywatnej, we władaniu mieszkańców, oraz publicznej - przynależnej do planowanego ośrodka i ogólnodostępnego parkingu terenowego. Drugi problem dotyczy bezpośredniego sąsiedztwa budynków o różnych skalach - wielorodzinnego zespołu Centrum Siechnic od strony północnej oraz kameralnego zespołu domów jednorodzinnych „czworaków” od strony południowej.

Odpowiedzią na powyższe zagadnienia jest proponowany trzykondygnacyjny obiekt o prostej bryle, centralnie zlokalizowany we wnętrzu kwartału, zachowujący równe odległości od swych sąsiadów. Dzięki podłużnej formie obiekt niczym parawan domyka przestrzeń podwórzy „czworaków”. Wrażenie kameralności podkreśla wprowadzenie szpalerów oraz zwartych nasadzeń wokół budynku – stanowią one strefę buforową pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną. Budynek strefą wejściową zwraca się w kierunku Rynku Siechnic. Przed obiektem przeprowadzono ciąg pieszy na przedłużeniu ul. Jana Pawła II – łączy on centrum miasta z parkingiem ogólnodostępnym i dalej ulicą Kościelną. Przełamanie przebiegu ciągu pozwala na domknięcie osi widokowej ulicy, a tym samym wyeksponowanie elewacji frontowej oraz czytelne kierowanie ruchu pieszych do strefy wejściowej ośrodka. Chcąc podkreślić publiczny charakter obiektu, nawiązano materiałowo do sąsiedniego Ratusza poprzez zastosowanie rytmu pionowych okien oraz ceramiki na elewacji.

Rezygnacja z założonej w programie funkcjonalnym czwartej kondygnacji, stanowi odpowiedź na drugie zagadnienie związane z harmonijnym wpisaniem nowoprojektowanego obiektu w sąsiedztwo. Niższa wysokość ośrodka pozwala na zachowanie właściwych relacji wysokościowych z zabudową jednorodzinną oraz „ukrycie” budynku za szpalerami drzew. Wydłużona bryła jednocześnie skuteczniej dzieli kwartał na dwa mniejsze wnętrza o kameralnych proporcjach oraz powala na racjonalną i bardziej dostępną dystrybucję programu użytkowego.

Centralnie zlokalizowany na działce Gminny Ośrodek Zdrowia stanowi element porządkujący kwartał zabudowy i dzielący go na dwa wnętrza: północne i południowe. Przestrzeń północna zdefiniowana została przez ogólnodostępny parking, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka. Chcąc uregulować ruch publiczny w kwartale, pomiędzy parkingiem a planowanym budynkiem przeprowadzono ciąg pieszy - podkreślony szpalerem drzew. Nań otwiera się wejście główne do budynku oraz wejścia do apteki i usługi na wynajem. Najważniejszy element ciągu pieszego stanowi plac wejściowy z atraktorami w formie dwóch zielonych górek otoczonych swobodnie rozmieszczonymi siedziskami. Aby uspokoić ruch samochodowy przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, droga dojazdowa do ogólnodostępnego parkingu terenowego została jedynie nieznacznie wydzielona w przestrzeni placu poprzez niewielkie obniżenie posadzki.

Strefa południowa budynku, z racji sąsiedztwa „czworaków”, ma znacznie bardziej kameralny charakter. Została ona dedykowana funkcjom o jedynie czasowej uciążliwości: obsłudze technicznej (odbiór odpadów, tankowanie ciekłego azotu) i dostawie do usług. Wykorzystano do tego planowaną drogę dojazdową, zapewniającą również dostęp pożarowy do budynku.

Po zachodniej stronie ośrodka znajduje się otwarta rampa zjazdowa do parkingu podziemnego przeznaczonego dla pracowników obiektu. Zlokalizowano ją jak najbliżej ul. Kościelnej, by maksymalnie zmniejszyć penetrowanie kwartału przez auta. Celowo nie łączono drogi dojazdowej do garażu podziemnego z parkingiem ogólnodostępnym, aby podkreślić priorytet komunikacji pieszej i nie generować tranzytowego ruchu kołowego przez kwartał.

Istotnym założeniem projektowym było uszanowanie kontekstu zabudowy jednorodzinnej „czworaków”. Podjęto decyzję o rewaloryzacji oryginalnego układu urbanistycznego - z zachowaniem charakterystycznych budynków gospodarczych, rozgraniczających podwórza za domami. Każdy z budynków gospodarczych podzielony jest na cztery części, przynależne do odpowiednich domostw. Ich przeznaczenie zależy od mieszkańców – mogą to być zarówno komórki gospodarcze, jak i altany otwierające się na ogród. Pas zieleni pomiędzy „czworakami” a ośrodkiem zdrowia oflankowano dwoma szpalerami zieleni izolacyjnej: mniejszym od strony domów oraz większym od strony projektowanego budynku. Stanowią one parawan widokowy, mający na celu złagodzenie skali nowej inwestycji. Trawniki pomiędzy szpalerami stanowią przestrzeń rekreacji mieszkańców. Wyposażono je w urządzenia do zabaw dla dzieci i częściowo utwardzone place z meblami ogrodowymi. Z powodu prywatnego charakteru przestrzeni, zrezygnowano z przeprowadzenia ogólnodostępnych pieszych pasaży przez podwórza. Parkingi terenowe zlokalizowano pomiędzy domami, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Zacisze. Tym samym nie ingerują one w zielone dziedzińce. Mając świadomość większego zapotrzebowania parkingowego, dodatkowe miejsca postojowe dedykowane mieszkańcom „czworaków” zlokalizowano w pasie drogi dojazdowej wzdłuż ośrodka zdrowia.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl