Opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego
I nagroda

<<< powrót
 • Jojko + Nawrocki Architekci
Skład zespołu:
 • Tomasz Berezowski  
 • Sebastian Dziedzic  
 • Beata Gołas  
 • Marcin Jojko  
 • Bartłomiej Nawrocki  
 • Jakub Sahatqija  
 • Agnieszka Weber  
 •  
 •  
 • http://www.jna.com.pl/  
 •  

Przewidziany teren pod budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach wewnątrz tworzącego się kwartału przyszłej tkanki miejskiej otoczony jest bardzo zróżnicowaną zabudową pod względem wysokościowym, typologicznym oraz formalnym. Brak wyraźnie zdefiniowanego charakteru i stosunkowo chaotyczny zapis przestrzenny istniejącej zabudowy zmuszają do głębokiej rewizji uwarunkowań dla planowanej inwestycji. Założone przez projektantów ograniczenie wysokościowe dla nowego obiektu wynikające z analizy przestrzennej kwartału w relacji do zadanego programu inwestycji oraz maksymalnej powierzchni zabudowy definiowanej przez uwarunkowania z planu zagospodarowania przestrzennego ma istotny wpływ na kolejne decyzje projektowe. Trudna lokalizacja oraz skala przyszłego obiektu we wnętrzu kwartału zadecydowały o zapisaniu programu inwestycji w postaci jedynie dwóch kondygnacji nadziemnych i z dodatkowym wycofaniem elewacji piętra w stosunku do obrysu parteru. Projektowany budynek poprzez prostą i skromną architekturę powiązaną z otaczającą zielenią oraz zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych ma na celu przede wszystkim stworzenie przyjaznego człowiekowi miejsca do konsultacji medycznych, rehabilitacji i poprawy zdrowia.

Skomplikowany pod względem funkcjonalnym program inwestycji, wymuszający logiczne strefowanie oraz odpowiednie rozmieszczenie wejść w poziomie parteru, obsłużono z zadaszonego obejścia w funkcji swoistego zewnętrznego układu komunikacyjnego. Przewidziana struktura pełni równocześnie istotną rolę łamacza światła, uniemożliwiając w okresie letnim bezpośrednią penetrację słońca do wnętrza i redukując zyski cieplne.

Poziom parteru tworzą przede wszystkim: poradnia POZ, poradnie specjalistyczne, przychodnie dla dzieci zdrowych i chorych oraz niezależnie funkcjonująca apteka. Przyjęty zapis kondygnacji tworzy elastyczny układ przestrzenny, podatny na przyszłe zmiany związane zarówno z nowym podziałem pomieszczeń jak i ewentualną zmianą całej funkcji obiektu, z zachowaniem wymaganych parametrów dotyczących doświetlenia naturalnego, ewakuacji itp.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl