Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU
I nagroda

<<< powrót
 • architekciPL Jerzy Hnat
Skład zespołu:
 • mgr inż arch. Jerzy Hnat,  
 • mgr inż. arch. Alina Hnat,  
 • mgr inż arch. Magdalena Gołofit  
 • Szymon Malinka  
 • mgr inż arch. Agata Parzentna  
 • mgr inż. arch. Piotr Turczyn  
 • mgr inż. arch. Ada Kołodziejczyk  
 • mgr inż arch. Marta Wieczorek  
 •  
 •  
 • http://architekcipl.pl/  
 •  

Kontekst

Położenie Elbląga w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej ma ogromne walory przyrodnicze. Od wielu lat ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Elbląga był i jest Park Leśny Bażantarnia. Obszar ten jest preferowany przez mieszkańców , którzy chcą spędzić czas aktywnie. Tereny sąsiadujące z Parkiem Leśnym mają również ogromną wartość przyrodniczą i historyczną. Historia otwartego kąpieliska miejskiego sięga lat trzydziestych. Znajduje się w czołówce podobnych obiektów w Europie pod względem możliwej do uzyskania powierzchni lustra wody (3,27 ha). Miasto od kilku lat wdraża projekt rewitalizacji tego obszaru w ramach projektu Europarku. CRW „Dolinżka” oraz ścieżki dydaktyczne na tym obszarze to tylko nieliczne przykłady korzysnych zmian. W celu uatrakcyjnienia tego obszaru przedstawiamy koncepcję programowo – przestrzenną rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu.

Przeznaczenie i program użytkowy

Idea koncepcji programowo – przestrzennej Centrum Rekreacji Wodnej opiera się na czytelnym podziale stref funkcjonalnych całego terenu z jednoczesną możliwością elastycznego przenikania się wszystkich stref i funkcji. Wnikliwa analiza otoczenia oraz istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim uwidacznia problem niewystarczającej ilości tego typu obiektów w okolicy. Z takich miejsc korzysta wiele zróżnicowanych grup społecznych np. rodziny, młodzież, starsi, o odmiennych preferencjach i wymaganiach. Założeniem koncepcji było więc spełnienie potrzeb możliwie jak największej grupy wszystkich potencjalnych użytkowników. Cały kompleks Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu podzielony został na 4 główne strefy funkcjonalne, które równocześnie odpowiadają etapowaniu inwestycji.

Pierwszą największą strefę stanowi kąpielisko miejskie. Obszar ten to pierwszy etap inwestycji, który skierowany jest do największej liczby użytkowników. Analizując projekt zagospodarowani terenu możemy wyróżnić strefę wejścia z kasami, sanitariatami, szatniami, pomieszczeniami dla obsługi akwenu oraz zaplecze techniczne. W tej strefie znajduje się również wypożyczalnia sprzętu wodnego a w sezonie zimowym łyżew. Strefie wejściowej towarzyszą miejsca parkingowe, przystanki dla autokarów oraz parking dla rowerów. Zaraz za strefą wejścia znajduje się przestrzeń przeznaczona na ogródki restauracyjne a budynek przystosowany jest do obsługi lokalów gastronomiczno – usługowych. W sąsiedztwie strefy gastronomicznej znajdują się boiska sportowe. Akwen wodny projektowany jest w systemie naturalnego basenu. Woda oczyszczana jest dzięki umieszczonym w wodzie roślinom i florze. Akwenowi towarzyszy plaża piaszczysta oraz plaża trawiasta uzupełnione placami zabaw dla dzieci. Strefy te są częściowo zacienione dzięki istniejącej zieleni. Kąpielisku miejskiemu towarzyszy pole namiotowe zlokalizowane najbardziej na południu złożenia. Pole wyposażone jest w infrastrukturę niezbędną do jego funkcjonowania. Znajdziemy tu sanitariaty, prysznice, depozyt oraz kuchnię. Obszar kąpieliska miejskiego jest w całości ogrodzony dzięki czemu możliwe jest zarządzanie ilością użytkowników.

Druga strefa i kolejny etap inwestycji to założenie parkowe nad rzeką Kumielą. Teren ten został zrewitalizowany oraz wyposażony w dodatkowe strefy takie jak siłownie na świeżym powietrzu, place zabaw oraz elementy małej architektury. Obszar nad rzeką został zagospodarowany jako bulwary. Znajdziemy tu miejsca odpoczynku nad wodą oraz liczne mostki i kładki. Przez ten obszar przebiegają również aleje spacerowe oraz ścieżki rowerowe. Dzięki zastosowaniu drewnianego ogrodzenia istnieje możliwość wglądu w strefę kąpieliska miejskiego.

Trzeci etap zakłada budowę hotelu ze SPA oraz basenów rekreacyjnych. Ta inwestycja jest w całości przeznaczona dla inwestora prywatnego. Podyktowane jest to wysokimi kosztami budowy zarówno obiektu kubaturowego jak i basenów. Teren ten może być obsługiwany zarówno od strony zachodniej jak i od północy. Wejście zachodnie jest skierowane dla osób korzystających wyłącznie ze strefy basenów rekreacyjnych. Znajduje się tu kasa, sanitariaty, prysznice oraz szatnie. Obsługa strefy od północy skierowana jest dla gości hotelu oraz SPA, którzy mogą korzystać ze strefy basenów rekreacyjnych. Strefa basenów składa się z basenu pływackiego, basenu rekreacyjnego, mokrego placu zabaw oraz rwącej rzeki.

Baseny uzupełnione są w dodatkowe atrakcje takie jak: zjeżdżalnie, dysze tryskające, jacuzzi oraz solanki. Teren ten urozmaicają liczne kładki oraz strefa wypoczynku z leżakami. W budynku znajduje się hotel ze SPA, restauracja, sanitariaty, prysznice oraz szatnia. W części podziemnej obiektu znajduje się parking oraz technologia basenowa.

Czwartą strefą i ostatnim etapem inwestycji jest modernizacja stadionu miejskiego. Koncepcja zakłada budowę nowych trybun oraz niezbędnej infrastruktury obiektu. Ten obiekt może być miejscem organizacji licznych wydarzeń sportowo-kulturalnych.

Materiały

Założeniem koncepcji CRW II było zachowanie klimatu okolicy, płynne wpisanie się w kontekst otoczenia oraz nawiązanie do cech istniejącego budynku CRW I. Głównymi materiałami, których obecność chcieliśmy podkreślić to zieleń, ciepłe drewno orzechowe,szary beton i oczywiście woda.

Zieleń: W projekcie zachowaliśmy większość istniejących drzew i krzewów. Również zielony krajobraz skarp pozostawiony został bez zmian. Drewno: Ciepłe drewniane słupki stanowią zarówno ogrodzenia obiektów jak i pojawiają się w elewacji budynków. Z podobnego drewna wykonano również pomosty na kąpielisku miejskim, kładki w basenie rekreacyjnym oraz piętrowe siedziska zagospodarowania bulwarów rzeki Kumieli.

Beton: Elewacje budynków oraz posadzki wykonane są z różnego rodzaju betonu. Pozwala to na kolorystyczne powiązanie z szarym tynkiem budynku CRWI.

Woda: Woda ma inny charakter wizualny w zależności od kształtów niecki, czy sposobu oczyszczania. W projekcie wyróżnić możemy 3 typy: lazurowa tafla basenów części rekreacyjnej, ciemno-niebieski akwen kąpieliska z zastosowanym naturalnym sposobem oczyszczania oraz ruchomy nurt rzeki Kumieli.

Komunikacja

Obszar opracowania dostępny jest od ulic: Stanisława Moniuszki i Tadeusza Kościuszki. Oprócz dróg dojazdowych i obsługujących parkingi poprzez teren poprowadzone są liczne ścieżki piesze i rowerowe, zwłaszcza wzdłuż rzeki Kumieli.

Dojazd do pola namiotowego oraz przejazd pomiędzy proponowanym hotelem a stadionem miejskim zapewniony ciągiem pieszo-jezdnym, by głównie służył niezmotoryzowanym użytkownikom i umożliwił poruszanie się samochodów tylko w wyjątkowych okolicznościach. Przy głównych wejściach do CRW I i CRWII zaproponowano miejsca przystankowe- chwilowego postoju autobusów i autokarów. Umożliwia to bezpieczne i wygodne przemieszczenie się pasażerów do obiektów oraz zlokalizowanie parkingu dla dużych pojazdów w pewnej odległości od wejść do budynków.

Ilość miejsc parkingowych.
Łączna ilość miejsc parkingowych Centrum Rekreacji Wodnej:
- samochody osobowe: 364
- autobusy i autokary: 6
- rowery: 135

Miejsca postoju samochodów osobowych zlokalizowane są w czterech miejscach. Główny parking, na 260 osób, znajduje się przed głównymi wejściami do CRW I i CRW II. Drugi, planowany na etap IV, znajduje się w pobliżu stadionu miejskiego i pomieści 64 samochody. Pozostałe dwa są to mniejsze skupiska miejsc służące do obsługi, poprawiające komfort użytkowników. Jedno z nich to parking podziemny w podziemiu hotelu proponowanego na etap III- na 20 samochodów, a drugi to miejsca postojowe dla użytkowników pola namiotowego- również 20.

Schemat technologiczny

Baseny rekreacyjne


Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie będzie tzw. "system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu następuje poprzez kanały dyszowe. 100% wody z basenu odprowadzane będzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez łapacz włosów (filtr wstępny) przez pompy
cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy tłoczą wodę na filtry ciśnieniowe, skąd następnie kierowana jest przez średniociśnieniowe lampy UV (OPCJONALNIE) i wymienniki basenowe rurowe do basenu. Do wody przed filtrami będzie dozowany koagulant celem poprawienia parametrów filtracji. Natomiast za filtrami i wymiennikami będzie dozowany korektor pH oraz środek do dezynfekcji wody czyli środek chemiczny na bazie chloru –podchloryn sodu stabilizowany lub (OPCJONALNIE) czysty produkowany na miejscu w procesie elektrolizy membranowej z soli. Środki dozowane są automatycznie przez pompki tłoczące.

Korzyści płynące z zastosowanego systemu:

Zastosowanie złoża szklanego w stosunku do złoża piaskowo-żwirowego pozwoli na ograniczenie zużycia wody na płukanie filtrów o około 10% ponieważ złoże szklane lepiej się wypłukuje z zanieczyszczeń które osadzają się na jego ściankach w procesie filtracji. Wszystkie pompy powinny zostać wyposażone w falowniki co w czasie eksploatacji będzie przynosiło wymierne korzyści - oszczędności energii elektrycznej oraz pozwoli stosować obniżenia nocne w przypadku właściwych parametrów wody. Zbiorniki wyrównawcze, zbiornik popłuczyn Zbiornik wód popłucznych i wody z natrysków około 30 m3 do dobowego gromadzenia wód z płukania filtrów i wody z pod natrysków do odzysku ciepła na układzie np. Centralki Menerga.

Kąpielisko miejskie

Akwen wodny projektowany jest w systemie naturalnego basenu. Woda oczyszczana jest dzięki umieszczonym w wodzie roślinom i florze. Ze względu na naturalne aspekty projektu technologia bazująca na złożach biologicznych jest bardzo skuteczna. Zanieczyszczenia są wchłaniane przez rośliny w substancje odżywcze i szkodliwe bakterie są niszczone przez naturalne organizmy
wodne. Dzięki biologicznym właściwościom samooczyszczania absolutnie nie są wymagane żadne środki chemiczne. Technologia jest wykorzystywana do wspierania i wzmocnienie naturalnych procesów.

Korzyści płynące z zastosowanego systemu

Koszty budowy naturalnego basenu są zbliżone do kosztów budowy basenu w tradycyjnej technologii filtracji. Koszty eksploatacji akwenu stanowią od 20%-30% kosztów eksploatacji basenu w technologii tradycyjnej 6.Technologia systemu grzewczego, wentylacyjnego i chłodzącego

W projektowanym budynku występować będą następujące zapotrzebowania na ciepło:
- obieg ciepła technologicznego dla wentylacji (z uwzględnieniem ciepła do ogrzewania powietrznego) 75,0 kW
- obieg c.o. (ogrzewanie wodne) 50,0 kW.

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowym/-ch podgrzewaczu/-ach wody. Wymagana moc grzewcza 80 kW. Obieg ten będzie pracował w priorytecie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl