Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie
III nagroda równorzędna

<<< powrót
  • Aleksandra Boniecka, Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz
Skład zespołu:

Głównym celem projektu, jest stworzenie przestrzeni, która w maksymalnym stopniu zachowałaby dotychczasowy charakter Zakrzówka z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa przyszłych użytkowników.

Materiały, z których zostały zaprojektowane poszczególne elementy zagospodarowania, takie jak pawilony, główna ścieżka dydaktyczna oraz mała architektura, są naturalne. Drewno, ziemia ubijana, miejscowy kamień. Celem było harmonijne wpisanie ich w otaczający krajobraz.

Głównym elementem projektu jest drewniana ścieżka dydaktyczna, przebiegająca dookoła zbiornika wodnego, ale także przez najważniejsze miejsca znajdujące się na Zakrzówku, takie jak miejsca obserwacji gatunków chronionych, miejsca znajdujące się pod ochroną konserwatorską, czy najważniejsze punkty widokowe.

Ścieżka została zaprojektowana w lekkiej konstrukcji drewnianej, wyniesiona powyżej poziomu terenu, na drewnianych palach, po to, by umożliwić zwierzętom żyjącym na tym terenie, swobodne poruszanie się. Nie narusza też roślinności. Wyznacza kierunki i ramy poruszania się po Parku, co zapobiega deptaniu flory. Ścieżka miejscami, rozszerza się, tworząc tarasy widokowe. W bezpośrednim jej sąsiedztwie, zaprojektowane zostały miejsca wypoczynku z drewnianymi siedziskami oraz tablicami informacyjnymi.

W podobny sposób zostały wyniesione pawilony (Plażowy, Wejściowy) oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Wykonane z drewna budynki „unoszą się” ponad poziom terenu. Jedynie pawilon usytuowany w kamieniołomie - Pawilon Sportów Wodnych - zaprojektowany został z istniejącego kamienia, wydobywanego kiedyś w kamieniołomie Zakrzówek. Oprócz materiału elewacyjnego, budynek wpisuje się w krajobraz wysokością kondygnacji, która dostosowana została do sąsiadującej półki skalnej. Ściana od strony zbiornika wodnego, gdzie znajduje się taras widokowy, została przeszklona, co minimalizuje granicę między wnętrzem a zewnętrzem budynku, zapewniając widok także użytkownikom będącym wewnątrz pawilonu.
Budynki wykorzystują energię odnawialną.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje także:
• baseny pływające
• kąpielisko
• ścianki wspinaczkowe
• park linowy ze slackline
• strefę sportów miejskich
• kino letnie
• Park Rzemiosła Artystycznego
• polany rekreacyjne
• strefy wystaw plenerowych

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl