Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie
II nagroda

<<< powrót
  • Aldona Kret, Katarzyna Elwart, Katarzyna Janicka, Alina Ziemiańska, Weronika Jaworska
Skład zespołu:
  • Aldona Kret  
  • Katarzyna Elwart  
  • Katarzyna Janicka  
  • Alina Ziemiańska  
  • Weronika Jaworska 


Uzasadnienie Jury:
Praca zwraca uwagę konsekwencją idei i spójnością rozwiązania poszczególnych elementów założenia, począwszy od skali urbanistycznej, poprzez architektoniczną, aż do detalu.
Wszystkie budynki na terenie objętym konkursem są formami interesującymi architektonicznie, jednocześnie harmonijnie wpisanymi w teren i minimalizującymi stopień ingerencji w krajobraz. W odniesieniu do powyższego, obawy budzą jednak zastosowane materiały elewacyjne, również wymagające większego zharmonizowania z kolorytem krajobrazu.

Sąd konkursowy podkreśla dobre rozwiązanie miejsca dla plażowiczów w obrębie zbiornika po południowej stronie oraz związanego z nim ciągu basenów.
Sugeruje się „zmiękczenie” układu ścieżek (zmiana na bardziej organiczne), jak również dostosowanie szerokości do docelowego natężenia ruchu pieszego i rowerowego (we fragmentach ewentualne rozdzielenie ścieżek rowerowych od pieszych).

Walorem pracy jest różnorodność funkcji zaprojektowanych w obrębie strefy wejściowej parku w jego południowo-wschodnim narożniku. Należałoby rozważyć jednak konieczność zmiany funkcji dużego skate-parku na elementy sportowe o mniejszej uciążliwości akustycznej.

Sąd konkursowy zauważa konsekwencję i spójność projektu detalu urbanistycznego, choć koniecznym byłoby doprecyzowanie elementów małej architektury ze względu na ich zbyt miejski (dominujący) charakter – tak, by w sposób bardziej harmonijny wpisały się w kontekst miejsca.
Sąd konkursowy dostrzega również wskazane w projekcie rozwiązania proekologiczne, lecz ze względu na ich eksperymentalny charakter należy rozważyć także inne rozwiązania techniczne (np. pompy ciepła).


OPIS
Projekt został stworzony przez mieszkańców Krakowa oraz aktywnych użytkowników terenu Zakrzówka, dobrze znających jego obecny stan, zastosowanie i ogromny potencjał. Jest wizją przekształcenia przestrzeni, przy możliwie najmniejszej ingerencji w naturę. Główną myślą przewodnią było wydzielenie funkcji tak aby każdy mógł w sposób bezpieczny i spokojny używać terenów zielonych w określony sposób.

Projekt proponuje w pełni funkcjonalną bazę nurkową, wydzielone ścieżki rowerowe, tory rowerowe trialowe oddalone od ciągów pieszych, baseny sportowe oraz kąpieliska dla słabiej pływających i dzieci. Przewidziane są także dwa duże wybiegi dla psów, siłownie na wolnym powietrzu, plac zabaw i skatepark oraz duża koszona łąka dla aktywności takich jak slackline, frisbee, badminton, czy inne gry społeczne i rodzinne. Punkty widokowe są lokowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo także osobom wspinającym się a główne ciągi piesze są prowadzone z dala od skałek wspinaczkowych.
Dla amatorów pikników przewidziano placyki z grillami, stolikami i koszami na śmieci. Przy wejściach na teren parku zaprojektowano toalety i parkingi.


Dookoła jeziora biegnie ścieżka spacerowa z licznymi punktami widokowymi. W miejscu wyznaczonym przez zamawiającego znajduje się centrum edukacji ekologicznej – budynek wkopany w ziemię, tak aby jak najmniej ingerował w krajobraz. Forma basenów i plaży także wynika z aktualnego ukształtowania linii brzegowej. Wszystkie ścieżki są wykonane z naturalnych, lokalnych materiałów wodoprzepuszczalnych a nad terenami szczególnie cennymi ekologicznie zamiast ścieżek przewidziano drewniane podesty.

W projekcie przewidziano szereg rozwiązań wykorzystania energii odnawialnej.
Kraków zasługuje na nowy Zakrzówek – zielony ale także pozwalający spędzać aktywnie czas. Dzięki temu projektowi stanie się on miejscem zadbanym, bezpiecznym i ogólnie dostępnym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl