Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawadzkiego 1-3 w Gliwicach-Łabędach.
III nagroda

<<< powrót
  • Projarch Damian Kałdonek
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Damian Kałdonek  
  • mgr inż. arch. Krzysztof Buchała  
  • mgr inż. arch. Marek Macura  
  • mgr inż. arch. Monika Kapinos  
  •  
  •  
  • http://projarch.eu/  
  •  

PRZYJĘTA IDEA PRZESTRZENNA I KONTEKST ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH

… wydaje się iż budynki mieszkalne realizowane przez ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O. W GLIWICACH mają szansę trwale i wartościowo wpisać się w architektoniczny krajobraz miasta. Ostatnie realizacje wskazują na przemyślane, świadome i coraz śmielsze postępowanie inwestycyjne skutkujące powstawaniem obiektów o coraz większych walorach architektonicznych, zauważalnych (pozytywnie) w przestrzeni miejskiej i znajdujących uznanie wśród mieszkańców Gliwic oraz w środowisku architektonicznym. Powstające budynki mają rozpoznawalną stylistykę, przemyślane rozwiązania materiałowe i funkcjonalne a dedykowane powierzchnie mieszkań i lokali znajdują uzasadnienie ekonomiczne na rynku nieruchomości.

Przedstawiona praca konkursowa stara się nawiązać do najlepszych realizacji architektonicznych wzniesionych przez ZBM II TBS w ostatnich latach na terenie Gliwic. Inspiracją stały się budynki wzniesione przy ulicach Jana Pawła II i Mikołowskiej, obiekty o prostych formach i czytelnych zasadach kompozycji bryłowej, o eleganckich, ponadczasowych i trwałych elewacjach, odnoszących się do dobrych śląskich tradycji budownictwa mieszkaniowego.

Nasz projekt to zespół 4 budynków ulokowanych w narożnikach działki posadowionych na podziemnej, opadającej w głąb działki kondygnacji parkingowej. Budynki tworzą wewnętrzne, śląskie podwórko z przestrzenią gospodarczą, (częścią) miejsc parkingowych ulokowanych na poziomie terenu przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i odwiedzających, zielenią i powierzchniami rekreacyjnymi dla mieszkańców.

Zaprojektowane 3 budynki w pierwszym etapie i 1 budynek w drugim to powtarzalne konstrukcyjnie obiekty mieszczące sumarycznie 51 mieszkań w proporcji zadanej przez Zamawiającego.

Analizując zasadność ekonomiczną zarówno samych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych jak i ekonomię prowadzenia robót budowlanych, szczególnie w zakresie prac ziemnych i uzbrojenia terenu poddaje się pod rozwagę Inwestora czy nie rozsądnym (i możliwym) byłoby wykonanie częściowo uzbrojenia terenu łącznie dla obydwu etapów z włączeniem wszystkich działek (etap I i II) celem poprowadzenia wspólnego docelowego uzbrojenia dla całego zespołu w przestrzeni pomiędzy budynkami z optymalnym ułożeniem wszystkich elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu (gdyby z jakiś przyczyn było to niemożliwym należy wszystkie elementy uzbrojenia zmieścić w działkach I etapu).

Zaprojektowane ulokowanie 4 osobnych budynków podyktowane zostało, przy spełnieniu zapisów MPZP, optymalnym wykorzystaniem działki inwestycyjnej, rozsądną ekonomicznie ilością mieszkań (51) w powiązaniu z koniecznością obsługi parkingowej (1.3 miejsca parkingowego/mieszkanie) oraz chęcią stworzenia wewnętrznego podwórza pozwalającego na integralność miejsca dla przyszłych mieszkańców. Skala zaprojektowanych (powtarzalnych konstrukcyjnie) budynków odpowiada skali tradycyjnego śląskiego FAMILO(O)KA, celowo odchodząc od skali i formy bloku czy kamienicy. Kameralność przedstawionego rozwiązania, dobre doświetlenie i atrakcyjność funkcjonalna zaprojektowanych mieszkań, duży udział zieleni w zagospodarowaniu terenu, elementy małej architektury oraz rozwiązanie miejsc parkingowych pod budynkami i częściowo pod płytą podwórza z wykorzystaniem do tego celu kondygnacji piwnicznej budynków powinny stanowić o atrakcyjności projektowanego zespołu. Budynki wyposażono w komórki lokatorskie, wózkownie, suszarnie, pomieszczenia techniczne i szachty technologiczne, a dodatkowo w poziomie podpiwniczenia przewidziano boksy gospodarcze ulokowane za miejscami parkingowymi.

W prezentacji pracy (tylko 4 plansze) ograniczono analizy i schematy kładąc nacisk na maksymalny funkcjonalny i ekonomiczny efekt działań projektowych oraz optymalizację powierzchni mieszkalnych w odniesieniu do powierzchni komunikacyjnych i pomocniczych. Decyzja o lokalizacji podziemnych miejsc parkingowych (z częściowym udziałem miejsc parkingowych w szczególności dla osób niepełnosprawnych na wewnętrznym podwórzu) podyktowana została optymalnie (rozsądnie) dużą ilością zaprojektowanych mieszkań co powinno stanowić o sukcesie ekonomicznym przedsięwzięcia.

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z żelbetową konstrukcją i ścianami kondygnacji podziemnej i płyty parkingowej oraz rdzeniami żelbetowymi ścian z pustaków ceramicznych na pozostałych kondygnacjach. Klatki schodowe oraz stropy zaprojektowano jako żelbetowe (opcja stropów gęstożebrowych), budynki przekryto stropodachem płaskim z wykończeniem z papy balastowanej żwirem. Materiały zastosowane w budynkach zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Elewacje budynków zaprojektowano jako ocieplone styropianem i wykończone klinkierową płytką elewacyjną oraz (we fragmentach) tynkiem w kolorze białym i grafitowym.

W ramach przedstawionej pracy pokazano oprócz wizualizacji zewnętrznych również widoki i rzuty poszczególnych reprezentatywnych przykładów aranżacji mieszkań. Powierzchnie oraz % udział typów zaprojektowanych mieszkań realizują dokładnie wskazania Zamawiającego. W projektach mieszkań, szczególnie w odniesieniu do mieszkań najmniejszych TYP 1P, zaproponowano mobilną aranżację przestrzeni dziennej, w opcjach z wykorzystaniem jej części jako mobilnie (drzwi przesuwne) wydzieloną część sypialną z szafą (dla osób nie lubiących spać na rozkładanych kanapach i nie chcących codziennie ścielić posłania w części reprezentacyjnej mieszkania, opcją jest też wydzielone miejsce do pracy w domu czyli biurko z regałami. We wszystkich mieszkaniach (również w kilku wariantach aranżacyjnych) zaproponowano lokalizację garderób i szaf wnękowych. Każde z mieszkań posiada balkon lub loggię często dostępną z dwóch pomieszczeń.

W ramach parterów budynków, każdy budynek na kondygnacji parteru dostępny jest dla osób niepełnosprawnych i rampami skomunikowany z przestrzenią wewnętrznego podwórka, można rozważyć, co sugeruje Plan Miejscowy lokalizację usług nieuciążliwych w lokalach skierowanych oknami w stronę ulicy Zawadzkiego.

Wydaje się, iż powtarzalny układ konstrukcyjny budynków z wariantami aranżacyjnymi w ramach każdego z zaprojektowanych zgodnie z życzeniem Zamawiającego typów mieszkań pozwoli znaleźć nabywców na projektowane lokale a w ramach możliwych własnych aranżacji przyszłych mieszkańców pozwoli im się poczuć w FAMILO(O)KU jak u siebie w domu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl