Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich w Toruniu oraz zagospodarowanie okolicznego terenu
I miejsce

<<< powrót
  • MD Polska Sp. z o.o.
Skład zespołu:

CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla rozbudowy budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9-17 w Toruniu, pod względem zarówno funkcji jak i formy.

PODSTAWOWE PRZESŁANKI I GŁÓWNA IDEA PROJEKTOWA

Obszar opracowania stanowi naturalny teren rekreacji codziennej dla mieszkańców okolicznych osiedli. W związku z tym w projekcie podkreślono główne ciągi piesze i wydzielono strefy o zwiększonej i uspokojonej aktywności. Kanwą dla przyjętej kompozycji basenu i zagospodarowania terenu stał się przebieg historycznego, zasypanego w latach 70-tych ubiegłego wieku potoku - „Małej strugi”. W zamyśle zespołu projektowego, wprowadzenie elementów wody do parku ma za zadanie zarówno zintegrowanie otoczenia terenu z basenem, ale również nadanie mu niepowtarzalnego charakteru, poprzez powrót do historii miejsca. Podstawowym założeniem projektu jest więc wieloznaczeniowa kontynuacja. Zakładana przebudowa opiera się na założeniu maksymalnego wykorzystania walorów architektonicznych obecnego obiektu (modernistyczne podejście do funkcji, dynamika dachu, minimalistyczny wyraz bryły) i ich podkreślenia poprzez remont i zastosowanie współczesnych środków technicznych. Dodatkowo rozbudowa budynku wykonana została jako konstruktywne rozwinięcie założeń kompozycyjnych istniejącego basenu.

W zagospodarowaniu terenu wyznaczono strefy o zróżnicowanym stopniu aktywności – boiska sportowe i siłownie, wielofunkcyjny plac wejściowy, ścieżki parkowe i polany rekreacyjne.

OPIS FUNKCJI BASENU (W CZĘŚCI MODERNIZOWANEJ I NOWOPROJEKTOWANEJ)

Założenia kompozycyjne.
Projekt konkursowy zakłada pozostawienie istniejącej bryły budynku w niezmienionej formie. Założono modernizację obiektu ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dachu oraz ślusarki aluminiowej. Ponadto współczesne standardy funkcjonowania tego typu obiektów wymuszają zmiany w układzie ścian wewnętrznych.

Rozbudowa budynku odbywa się poprzez kontynuację istniejącej bryły zakończonej rozcięciem w miejscu historycznego przebiegu potoku „Mała Struga”. Nowa część budynku stanowi formalny rozwój bryły istniejącego obiektu i kończy się ścianą szczytową w formie wielofunkcyjnego ekranu od strony południowej. Nie przewiduje się zmiany miejsca wejścia głównego, a jedynie rozbudowę pawilonu wejściowego do rozmiaru odpowiadającego zwiększonej liczbie użytkowników.

Kolejny element charakterystyczny dla nowoprojektowanego budynku to zjeżdżalnie zewnętrzne. Zjeżdżalnie stanowią obecnie znak rozpoznawczy dla parków wodnych i pływalni, dlatego też pozostawiono je widoczne. W celu uszlachetnienia wyrazu zjeżdżalni przewiduje się wykonanie ich w okładzinie z polerowanej stali nierdzewnej.

Kompozycja wnętrza basenu rekreacyjnego opiera się na dwóch założeniach: przecięcia bryły budynku przez „Małą strugę” oraz tarasowego zejścia basenów od poziomu szatni (1. piętro) do poziomu terenu.

Założenia funkcjonalno-użytkowe. Założono pozostawienie głównego wejścia do budynku w obecnym miejscu. Wejście główne ze względu na rozbudowę obiektu przeznaczono do powiększenia. Oprócz bloku wejściowego, funkcjonalnie wydzielono następujące części budynku: pomieszczenia squash’a, świat saun, kawiarnia, baseny sportowy i rekreacyjny, pomieszczenia administracji i obsługi, studio tańca. Założono utrzymanie obecnego sposobu użytkowania obiektu z wejściem na zaplecze szatniowe basenu zlokalizowanym na 1. piętrze. Dokonano konsolidacji szatni i ich reorganizację tak aby możliwe było wprowadzenie systemu kontroli dostępu opartego o opaski zbliżeniowe. Jednocześnie dla potrzeb młodzieży szkolnej i ewentualnych zawodów zapewniono możliwość wydzielenia niezależnych szatni: damskiej i męskiej.

W projekcie przyjęto strefowanie aktywności w hali basenowej zarówno na zasadzie formalnego jak i fizycznego podziału przestrzeni. Wydzielono przestrzeń dla najmłodszych, na najwyższym tarasie założenia, przestrzeń dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej – dedykowana nauce pływania, ogólna przestrzeń rekreacyjna z atrakcjami (zjeżdżalnie rurowe, rwąca rzeka, ściany wody itp.). Ponadto wydzielono wyciszoną przestrzeń wypoczynkową, połączoną ze światem saun. Z basenu rekreacyjnego możliwe jest wyjście do basenu zewnętrznego i na taras.

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych została zapewniona poprzez ukształtowanie wejścia w formie pochylni. Projektuje się dwie windy – wewnętrzną, zapewniającą dostęp do wszystkich użytkowych kondygnacji budynku i zewnętrzną (basenową), która obsługuje część basenową.

Basen sportowy. Niecka basenu sportowego została przewidziana do remontu. Zakłada się poprawę funkcjonalności basenu (pogłębienie niecki) poprzez zmianę rynny przelewowej z bocznej na górną. Montaż nowego przelewu wykonano jako nadbudowę istniejących murków obwodowych. Pogłębienie niecki jest konieczne dla zwiększenia programu wieży do skoków do wody. Założono wykonanie nowej wieży do skoków o trzech platformach (1m, 3m i 5m) oraz uzupełnienie programu basenu o trampolinę wysokości 1m.

Trybuna. Przyjęto rozbudowę trybuny poprzez likwidację bocznych schodów i wykonanie w ich miejsce blatów trybun. Zmieniono organizację ruchu wokół trybuny odchodząc od wchodzenia na trybunę z obejścia basenu. Nowe wejście na trybunę zapewniono przez wyodrębniony korytarz z wglądem na boiska do squsha. Jednocześnie dzięki przeniesieniu szatni basenowych możliwe stało się szersze otwarcie widokowe holu na basen. Przy klatce schodowej wyodrębniono hol z siedziskami i ogólnodostępnymi toaletami.

Basen rekreacyjny został podzielony na strefy ze względu na różne grupy użytkowników. Blisko wyjścia z szatni rodzinnej znajduje się brodzik z atrakcjami dla najmłodszych dzieci. Basen ten mieści się na poziomie +1 i jest fizycznie oddzielony od pozostałych basenów części rekreacyjnej. Kolejna strefa - z przeznaczeniem na naukę pływania – zlokalizowana jest na półpiętrze między parterem, a 1. piętrem. Półpiętro fizycznie oddziela basen do nauki pływania od pozostałych atrakcji kompleksu zapewniając możliwość prowadzenia zajęć zorganizowanych niezależnie od funkcjonowania reszty obiektu. Najniżej położona, centralna część basenu rekreacyjnego dedykowana jest młodzieży i dorosłym. Mieszczą się tam: zjeżdżalnie rurowe (klasyczna oraz szybka), bicze wodne, rwąca rzeka, gejzery, ściany wody, ławki z hydromasażem, itp. W części tej znajduje się również połączenie wodne basenu wewnętrznego z basenem zewnętrznym. W miejscu istniejącego małego basenu zaprojektowano strefę wypoczynku. Przewiduje się zlokalizowanie basenu wypoczynkowego we fragmencie istniejącej niecki małego basenu. W przestrzeni tej mieszczą się również dwie wanny z hydromasażem (jacuzzi). W obejściu przewidziano miejsca na leżanki zaopatrzone w tzw. słoneczne łąki. Część wypoczynkowa łączy się ze „światem saun”. W przejściu między strefami założono kontrolę dostępu w postaci czytnika opasek. Niecki basenów rekreacyjnych zaprojektowano ze stali nierdzewnej.

Szatnie. W projekcie przyjęto konsolidację szatni w ramach jednego z istniejących zespołów gdzie przewiduje się dużą szatnię koedukacyjną wyposażoną w 184 szafki i 6 przebieralni przejściowych. Założono możliwość dzielenia dużej szatni na dwie niezależne. W zespole szatniowym wydzielono szatnię dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Szatnia ta wyposażona została w 12 szafek dostosowanych wielkością i układem do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowano również przewijak. Natryski i toalety w szatni dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zespół szatniowy uzupełnia boks kasowy oraz pomieszczenia dla ratowników, z których zapewniono bezpośredni wgląd i wyjście do hal basenowych.

„Świat saun”. Kompleks saun mieści się na parterze obiektu z dostępem zarówno z części basenowej jak i z holu. Szatnie do saun zaprojektowano jako w pełni dostosowane do osób niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich). Dla osób niepełnosprawnych przewidziano dodatkowe wejście do budynku wprost z poziomu terenu. Przy saunach wydzielono również pokój masażu. Układ pomieszczeń wymusza przejście przez szatnię i natryski zarówno użytkowników basenu jak i użytkowników zewnętrznych. Na „świat saun” składają się: łaźnia parowa z możliwością przejścia w tryb łaźni solankowej, łaźnia parowa z możliwością rozpylania olejków aromatycznych, sauna sucha (klasyczna), sanarium (łagodna sauna sucha) z możliwością rozpylania olejków aromatycznych (ziołowych), sauna na podczerwień (infrared). Program saun uzupełnia tepidarium z podgrzewanymi leżankami oraz centralnie umiejscowiony kompleks urządzeń służących do schładzania się (prysznice i wanna z zimną wodą) Zapewniono wgląd w część saunową z recepcji, która pełni też funkcję barku z możliwością sprzedaży napoi.

Kawiarnia. Zaprojektowano salę kawiarni w której znajduje się okno/szklana ściana z wglądem do basenu do nauki pływania poniżej lustra wody. Okno to stanowi dominantę wnętrza. Dla kawiarni zapewniono niewielkie zaplecze dostępne z bocznego wejścia z poziomu terenu oraz możliwość otwarcia na taras przed budynkiem.

Squash. Boiska do squasha dostępne są z holu głównego. Lokalizacja boisk na parterze pozwala zachować nienaruszoną bryłę obiektu. Ze względu na wymaganą wysokość boiska przebiegają przez dwie kondygnacje – na 1. piętrze znajduje się galeria umożliwiająca wgląd w boiska. Obsługę administracyjną zapewnia szatnia/portiernia przy wejściu głównym. Dla boisk zaprojektowano dwie niewielkie szatnie.

Sala konferencyjna/treningowa/studio tańca. Założono rozbudowę sal treningowych do dwóch sal wielofunkcyjnych z możliwością ich łączenia w jedną. Do każdej z sal zapewniono zaplecze magazynowe. Przewidziano rozbudowę zaplecza szatniowego. Zaprojektowano pomieszczenie klubowe i pomieszczenie socjalne dla trenerów i instruktorów.

Zaplecze administracyjne/obsługa obiektu. Zaprojektowano zespół pomieszczeń administracyjnych: sekretariat, pokój kierownika, pokój biurowy, pomieszczenie socjalne i toaletę. Ponadto przewidziano dwa pomieszczenia magazynowe i zaplecze socjalne dla konserwatorów obiektu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl