Konkurs urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej
Nagroda równorzędna

<<< powrót
  • Piotr Woldan, Michał Romański, Joanna Janikowska
Skład zespołu:
  • Piotr Woldan  
  • Michał Romański  
  • Joanna Janikowska 

NADMORSKI KURORT

Przedstawiona koncepcja zakłada wzmocnienie wizerunku miasta jako nadmorskiego kurortu. Na kościec linii kolejowej nanizano kolejno przestrzenie i obiekty publiczne: park zdrojowy, plac z fontanną, deptak, błonia rekreacyjne, pole kempingowe, bazar, termy solankowe. Są to typologiczne elementy uzdrowiskowych miast nadmorskich. Ich zadaniem jest ożywienie tej części miasta. W celu pogłębienia wrażenia, przestrzenie publiczne zaopatrzone są w różnego rodzaju atraktory - rozpylacze solanki, źródła, fontanny, małe tężnie pokazowe. Obiekty architektury odnoszą się do minimalistycznej architektury północnych miast nadbałtyckich, polemizując z kiczowatą estetyką współczesnych miejscowości turystycznych.

OBSZAR OPRACOWANIA

Zadany obszar wzdłuż linii kolejowej zamyka się dwoma przestrzeniami o znaczeniu ogólnomiejskim - przejazdem kolejowym na wschodzie i placem dworcowym na zachodzie. Pomiędzy nimi przeprowadzono drogę tranzytową, tzw. Małą Obwodnicę. Pozostałą przestrzeń pomiędzy nową drogą a ul. Okopową potraktowano jako ciąg domkniętych kwartałów zabudowy wielorodzinnej. W sercu nowej ulicy zlokalizowano hale targowe dla kupców ze zlikwidowanego sąsiedniego targowiska. W obszarze tym znajduje się również rozbudowana przychodnia, przeniesiona z parterowego budynku przy dworcu. Pierzejowy charakter zabudowy o wysokości 6 kondygnacji odnosi się do budynków śródmieścia. Po drugiej stronie torów, w obrębie dzielnicy uzdrowiskowej, w miejscu klinu pomiędzy ul. Kasprowicza i Chopina, zlokalizowano zielone pole namiotowo-kempingowe, będące alternatywą dla hoteli.

CZĘŚĆ ZACHODNIA - DWORZEC

Plac dworcowy to nie tylko drzemiący potencjał inwestycyjny, ale także wizytówka miasta. Zdaniem autorów istniejący model zabudowy - samoczynny i addytywny -pomimo niskiej jakości architektury, ma w sobie wartość przestrzenną. Zdecydowano się zatem na rewaloryzację i dogęszczenie istniejącej zabudowy. Układ niezależnych domów mieszkalnych poprzez częste zmiany elewacji urozmaica ulicę i wprowadza ludzką skalę. Jest to także model inkluzywny ekonomicznie. Na taki dom pozwolić sobie mogą kooperatywy kilku mieszkańców albo lokalny przedsiębiorca, prowadzący działalność w lokalu w parterze i dodatkowo wynajmujący mieszkania na wyższych piętrach.

Zabudowa flankuje Aleję Solakową (z przemianowanej Alei Kolejowej) - deptak z lokalami usługowymi, ciągnący się pomiędzy dwoma przejściami z miasta do morza. Aleję opatrzono małą architekturą w postaci rozpylaczy solanki w posadzce oraz pokazowymi tężniami. Zabiegi te mają przywoływać uzdrowiskowe znaczenie Kołobrzegu.

W centralnej części Alei znajduje się przebudowany dworzec kolejowy z nowym skrzydłem w postaci dworca autobusowego. Połączone dworce tworzą wewnętrzny pasaż z lokalami usługowymi, pozwalający na łatwą przesiadkę w trudnych warunkach pogodowych i umilający oczekiwanie na pociąg czy autobus. Przed dworcem autobusowym zlokalizowano dobrze widoczne stanowiska odjazdowe dla przewoźników. Płyta dworca znajduje się w centralnej części placu, pomiędzy stacją kolejową i przystankami autobusów miejskich MPK. Przystanki MPK zachowano przy ul. Kniewskiego ze względu na częste wykorzystanie przez okolicznych mieszkańców. Węzeł przesiadkowy został przesunięty w kierunku wschodnim, aby zachować reprezentacyjny charakter placu na przedłużeniu ul. Dworcowej. Główny parking węzła zlokalizowano w miejscu istniejącego w celu uchronienia jak największej ilości drzew przed wycięciem.

Tereny na północ od linii kolejowej koncentrują się wokół placu przed północnym pawilonem dworca, powstałym w wyniku przedłużenia tunelu podziemnego pod peronami. Z tego pawilonu odbywa się także odjazd Lekkiej Kolei Nadmorskiej, która zgodnie ze Studium uwarunkowań ma łączyć dzielnicę nadmorską Kołobrzegu z pozostałymi osiedlami i okolicznymi miejscowościami. Przy pawilonie zlokalizowano dodatkowy parking i przystanki komunikacji miejskiej. Na zachód od pawilonu proponuje się rozrobioną zabudowę aparthoteli - mieszkań na wynajem o wysokim standardzie. Zabudowa ta odnosi się do okolicznych willi uzdrowiskowych. Na wschód od pawilonu zlokalizowano publiczne tereny rekreacyjne, z małymi punktami usługowymi. Całość północnego założenia jest odseparowana od kolei szpalerem drzew. Obiekty lokowano tak, by domykały wloty równoległych ulic.

CZĘŚĆ WSCHODNIA - UL. MYŚLIWSKA

Tereny przy przejeździe kolejowym na przedłużeniu ulicy Myśliwskiej ukształtowano w większej, miejskiej skali. Odwołują się one do okolicznego osiedla Ogrody. Jest to doskonały teren dla większych inwestycji. Proponuje się powstanie term, stanowiących wizytówkę tej części miasta, do tej pory mniej atrakcyjnej turystycznie. Wolnostojący charakter budynku porządkuje nieregularną geometrię rozjazdu kolejowego. Na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z Małą Obwodnicą proponuje się element dominujący w postaci pary biurowców (6 i 12K). Flankują one współczesny plac - lokalne centrum dzielnicy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl