Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach
Wyróżnienie

<<< powrót
  • ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
Skład zespołu:
  • arch. Jerzy Gurawski  
  • arch. Bartosz Gurawski  
  • arch. Błażej Szurkowski  
  • inż. Łukasz Jagielski  
  •  
  •  
  • http://www.gurawski.com/  
  •  

IDEA

W odpowiedzi na przedstawione w ramach konkursu zadanie projektowe proponujemy "fleksibilno - strukturalną" przestrzeń szkoły podstawowej opartą o moduł 4-klasowy, z możliwością dowolnych połączeń, oraz uzyskanie niezależnych funkcji zmiennych tak w czasie jak i programach szkolnych.

Kameralność wnętrz daje możliwość swobodnego zarówno łączenia jak i dzielenia grup wiekowych uczniów, zapewniając optymalne warunki funkcjonowania kompleksu szkolnego. Zarówno część kompleksu przeznaczona pod nauczanie młodszej młodzież (szkoła podstawowa i przedszkole), jak i część, w której zlokalizowano gimnazjum mogą stanowić samodzielne funkcjonalnie obiekty, lub funkcjonować w ramach jednej, kompleksowe struktury. Na połączeniu obu elementów projektuje sie łącznik pełniący funkcję mediateki.

STRUKTURA

Projektujemy strukturę szkoły podstawowej w układzie modułowym o pojemności poszczególnych "jednostek" od 4 klas po 30 uczniów (120 uczniów) do 4 klas po 36 uczniów (144 uczniów), zawierających oprócz sal lekcyjnych własne zaplecze sanitarne, pokój nauczycielski z WC, przestrzeń wewnętrzną rekreacji oraz niezależne wyjście na patio, stanowiące przestrzeń rekreacji i zabaw zewnętrznych. Szatnie szafkowe w obrębie poszczególnych modułów lokalizowane są wzdłuż ścian.

Przestrzeń wewnętrznego holu tworzy jednostkę modularną samodzielną i przyjazną danej grupie młodzieży, a zarazem łatwą do multiplikowania i połączeń.

Samodzielność logistyczno-funkcjonalna podstawowej struktury dotyczy również infrastruktury podłączonej kolejno do poszczególnych bloków.

Całość założenia opiera się o czytelny układ komunikacji wewnętrznej, spinający poszczególne moduły oraz elementy inwestycji planowane do realizacji w odrębnych etapach.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - POWIERZCHNIE

Przewiduje sie podział kompleksu na dwie główne strefy uwzględniające różnice wiekowe uczniów. Szkoła nauczania początkowego oraz przedszkole dostępne są od strony ul. Różanej, natomiast główne wejście do "gimnazjum" zlokalizowane jest od strony zachodniej - ul. Różanej. W obrębie ternu zlokalizowany jest układ dróg, parkingów oraz komunikacji pieszej. Zewnętrzne przestrzenie rekreacji oraz sportu wkomponowane są w sposób płynny w strukturę zabudowy kubaturowej.

FORMA

Forma przestrzenno architektoniczna nawiązuje do struktury urbanistycznej miasta, gdzie drobne obiekty zabudowy wśród zieleni są konfrontowane z obiektami o dużej kubaturze, jak kościoły, szkoły, budynki użyteczności publicznej.

Analogię dominant w strukturze urbanistycznej miasta, w przypadku terenu projektowanej szkoły, stanowią duże, zgodne z narzuconym programem, sale sportowe, oraz budynek gimnazjum, przeznaczony do realizacji w II etapie inwestycji.

Część kompleksu przeznaczona na potrzeby kształcenia dzieci i młodszej młodzieży projektowana jest w układzie parterowym, w formie autonomicznych strukturalnie i funkcjonalnie modułów. Poszczególne jednostki w formie prostych brył z dachem spadzistym ze spadkiem w jedną stronę, połączone są korytarzem w sposób, zapewniający dwustronne doświetlenie klas lekcyjnych. Oszczędność form oraz dążenie do ograniczenia zbędnych detali i elementów nadaje bryle ponadczasowej elegancji.

KONSTRUKCJA

Projektujemy konstrukcję nośną bazującą na ramach z drewna klejonego w rozstawie modularnym 1,9 m. Usztywnienia konstrukcji ramowej stanowią ściany szczytowe i podłużne, murowane z ceramicznych pustaków na zakład i zaprawę . Ewentualne wzmocnienia przewiduje sie w postaci trzpieni żelbetowych.

W obiektach kubaturowych, takich jak sale sportowe i biblioteka przewiduje się stropy żelbetowe stężane ryglami podłużnymi . W dużej sali sportowej (3 boiska do koszykówki) projektuje się przekrycia z ram z drewna klejonego, spięte ściągami. Obiekt dwukondygnacyjny "gimnazjum" konstrukcja tradycyjna, murowany z pustaków ceramicznych wzmocnienie trzpieniami żelbetowymi, stropy prefabrykowane ceramiczne.

DETALE

Projektujemy sale lekcyjne dwustronnie doświetlone co zapewnia właściwe warunki dostarczania światła dziennego oraz przewietrzanie.

Umieszczona pomiędzy I a II etapem "Mediateka" posiada niezależne wejście, może być dostępna dla mieszkańców, a także pełnić funkcję łącznika pomiędzy dwiema częściami kompleksu szkolnego.

Otwarte boiska sportowe mają połączenia z zapleczami szatni sal sportowych. Sale sportowe mają centrale wyciągowo-nawiewne z ewentualnym chłodzeniem, a umieszczone są na dachu i okryte siatką.

Pomieszczenia gospodarczo - magazynowo - techniczne umieszczamy w podpiwniczeniu fragmentu obiektu, podłużnego budynku "wejściowego" od ul. Christiana Andersena.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE

Zakładamy iż obiekty będą spełniały obecne przepisy termoizolacji (możliwość dopłat z specjalnych funduszy) proponujemy zatem umieszczenie na części skosów dachowych instalacji baterii kolektorów fotowoltaicznych gromadzących energię i zapewniającą "ciepłą wodę w kranie". Wyposażenie instalacyjne gwarantujące spełnienie obowiązujących przepisów budowlanych w tym zakresie.

WYKOŃCZENIE

Uniwersalność zastosowanych form powoduje, iż wykończenie obiektów dostosować można do możliwości finansowych inwestora. Przewidujemy wykorzystanie materiałów akustycznych - tłumiących, w szczególności na sufitach i ścianach tylnych sal lekcyjnych, korytarzach, oraz w salach sportowych. Posadzki i ściany łatwe do zmywania w żywych i jasnych kolorach zachowujących kameralny charakter obiektu.

WALORY

Projektowana zabudowa parterowa niska nie potrzebuje specjalnych zabezpieczeń przeciw pożarowych - schodów - dźwigów itp. elementów, kosztownych w realizacji i użytkowaniu. Grzebieniowy układ struktury powoduje wykształcenie kameralnych wnętrz architektonicznych, przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji dla uczniów, ponadto jego fleksibilny charakter daje możliwość swobodnego modelowania funkcji.

PROGRAM FUNKCJONALNY

• Szkoła podstawowa na 750 uczniów (6 modułów podstawowych od 720 do 800 uczniów) w tym 5 oddziałów przedszkolnych z zapleczem cateringowym.
• Sali gimnastycznej z trzema boiskami do koszykówki i widownią na 300 osób, dwoma salami gimnastycznymi z zapleczem szatni i sanitariatów - możliwe niezależne wejście z zewnątrz oraz połączenie z terenami sportu otwartego - boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej, bieżnie, skocznie, place zabaw etc.

Program podstawowy jest rozbudowany o funkcje służebne - jak dyrekcja szkoły, pokoje nauczycielskie, sanitariaty, jadalnie z zapleczem.
• Gimnazjum na 600 uczniów (10 sal lekcyjnych) stanowiący niezależny układ funkcjonalny z osobnym wejściem lecz połączonym poprzez "Mediatekę" z strukturą I etapu, - dwie kondygnacyjne częściowo podpiwniczone.
• Sala gimnastyczna z boiskiem do piłki ręcznej i dwoma salkami gimnastycznymi wraz z zapleczem szatni, natrysków, wc - obsługujących zarazem tereny sportu otwartego, boiska i plac rekreacyjny.

Obiekty szkolne będą obsługiwane poprzez obrzeżne ulice - Dziką, Andersena, Różaną zakłada się podjazd z zapleczem postoju chwilowego - do i z Szkoły - Parking dla nauczycieli wydzielony.

Do wnętrza kampusu szkolnego możliwy wjazd jedynie przez samochody specjalne wykorzystujące przygotowane na takie obciążenie ścieżki piesze.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl