Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zarzecze 26 oraz parkingiem przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach
I nagroda

<<< powrót
 • Restudio Architektury
Skład zespołu:
 • Maciej Jacaszek - architektura  
 • Rafał Jacaszek - architektura  
 • Artur Dubis - architektura  
 • Mateusz Butkiewicz - architektura  
 • Daniel Śladewski - konstrukcja  
 • Bartłomiej Siekierkowski - kosztorys  
 •  
 •  
 • http://restudio.com.pl/  
 •  

Informacje ogólne

Teren opracowania stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy stadionu miejskiego Wigry w Suwałkach z boiskiem do piłki nożnej, krytą trybuną zintegrowaną z budynkiem zaplecza. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się nowoczesny Eurocamping.

Całe urbanistyczne założenie położone jest nad jeziorem Arkadia – malowniczym akwenem zlokalizowanym w centrum Suwałk. Ważnym elementem stanu istniejącego jest promenada i plac wejściowy na stadion, ciągi piesze i rowerowe, parkingi i drogi wewnętrzne. Projektowana hala widowiskowo-sportowa ma stanowić integralną część kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Idea projektu

Główną ideą projektu jest przestrzenne i funkcjonalne zintegrowanie hali widowiskowo-sportowej z budynkiem stadionu oraz jego otoczeniem. Zamierzenie to zostało osiągnięte poprzez:
- optyczne zmniejszenie skali budynku (architektoniczne „rozbicie” bryły hali, cofnięcie wysokiej ściany hali od strony promenady umożliwiły prawidłowe dostosowanie nowego obiektu do skali budynku stadionu)
- ukrycie kondygnacji technicznej i szatniowej w istniejącym nasypie ziemnym (zmniejszenie skali budynku od strony południowej)
- dobór materiałów elewacyjnych – naturalny kolor cegły klinkierowej oraz szare i grafitowe perforowane okładziny dobrze komponują się z ist. budynkiem stadionu oraz nawiązują do charakterystycznych budynków w Suwałkach
- zaproponowane otwarcia widokowe w kierunku jez. Arkadia (proponowana adaptacja istniejącego nasypu od strony południowej wraz z tarasami widokowymi i kameralnymi amfiteatralnymi siedziskami, które umożliwiają realizację imprez plenerowych na tle malowniczego akwenu z zapleczem w projektowanej hali)
- propozycję budowy nowej nadwodnej przestrzeni publicznej, kompozycyjnie powiązanej z Eurocampingiem i tarasami widokowymi wzdłuż południowej elewacji hali widowiskowo-sportowej

Szczegółowe założenia koncepcyjno-projektowe:

1. Uszanowanie istniejącego układu urbanistycznego z charakterystycznym okrągłym placem i promenadą – nowo projektowana hala nie ingeruje w te elementy zagospodarowania terenu. Proponowana lokalizacja wejścia głównego do hali wpisuje się w istniejący układ urbanistyczny.
2. Projektowany poziom posadowienia umożliwia zintegrowanie obiektu z istniejącym placem wejściowym i promenadą oraz połączenie go parterowym łącznikiem z budynkiem stadionu
3. Projektowany poziom kondygnacji +1 zintegrowany z poziomem adaptowanego istniejącego nasypu umożliwia bezpieczną ewakuację z głównej trybuny oraz realizację tarasów widokowych w kierunku jez. Arkadia. Ponadto poziom kondygnacji +1 umożliwia funkcjonalne połączenie obiektu hali (wejście do strefy administracyjnej) z obejściem / tarasem trybun stadionu miejskiego.
4. Proponowana realizacja terenów rekreacyjnych na niewielkim fragmencie Eurocampingu ma charakter postulatywny i nie determinuje rozwiązań projektowych. W opinii autorów pracy konkursowej dodatkowe tereny rekreacyjne mogłyby wzbogacić zarówno ofertę Eurocampingu (boiska do siatkówki plażowej) jak i przestrzeń publiczną o atrakcyjne tereny imprez plenerowych.
5. Lokalizacja nowych, nadwodnych tarasów wzdłuż istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej powiększająca atrakcyjną przestrzeń publiczną o kameralną przystań, plażę, punkty widokowe, małą architekturę. Projekt zakłada kompozycyjne i funkcjonalne połączenie drewnianych platform z terenami Eurocampingu i przestrzeni wokół hali sportowo-widowiskowej
6. Zintegrowanie parterowym łącznikiem obiektów hali i stadionu umożliwia uzupełnianie się funkcji obu budynków. Lokalizacja łącznika do minimum ogranicza ingerencję w istniejący budynek stadionu (zewnętrzny, szklany łącznik nie powoduje kolizji z istniejącą substancją budowlaną)
7. Stworzenie zielonej ściany (winobluszcz) na ażurowych konstrukcjach na południowej elewacji hali z jednej strony integruje halę z zielonymi tarasami z drugiej zabezpiecza obiekt przed przegrzewaniem.
8. Optyczne zmniejszenie bryły areny sportowo-widowiskowej od strony promenady na stadion osiągnięto dzięki zaproponowanemu układowi konstrukcyjnemu. Główna kratownica przykrywająca halę opiera się od strony północnej na wspornikowej belce żelbetowej podpartej żelbetowymi słupami na wspólnej stopie fundamentowej. Rozwiązanie to znacznie ogranicza kubaturę hali, nadaje kameralny charakter jej wnętrzu oraz dostosowuje jej bryłę do budynku stadionu.
9. Zaprojektowany układ trybun umożliwia wielofunkcyjne wykorzystanie budynku (widowiska sportowe, targi, koncerty).

Zagospodarowanie terenu w powiązaniu z otoczeniem

Główne osie kompozycyjne zagospodarowania terenu stanowią: istniejąca promenada na stadion oraz istniejący (skośny) ciąg pieszy prowadzący od okrągłego placu wejściowego w kierunku jeziora. Na zakończeniu „skośnej” osi zaprojektowano nadwodne platformy rekreacyjne umożliwiające dostęp i interakcję z wodą. Zaproponowane, wchodzące w wodę pływające pomosty stanowią nową atrakcyjną przestrzeń publiczną z punktem widokowym, plażą i mini przystanią. Projekt pokazuje możliwość zintegrowania platform zarówno z terenami Eurocampingu jak i tarasami widokowymi wzdłuż południowej elewacji hali.


Układ funkcjonalny

kondygnacja 0

Główne wejście do hali zaprojektowano od strony okrągłego placu, w poziomie istniejącego terenu. Rozwiązanie to umożliwia integrację nowego budynku ze zrealizowanym układem placów i ciągów pieszych oraz bezpośrednie połączenie holu z areną widowiskowo – sportową, co ma duże znaczenie przy organizowaniu koncertów i targów (publiczność ma możliwość wejścia bezpośrednio z holu na przestrzeń boiska). W holu w poziomie 0 zlokalizowano recepcję, kasy, gastronomię (pod trybuną), ustępy publiczne oraz główne schody wejściowe, atrakcyjnie powiązane (oddzielone jedynie kurtynową szklaną ścianą) ze schodami zewnętrznymi.

Ponadto w parterze zlokalizowano całe zaplecze szatniowe i sanitarne dla zawodników, trenerów i sędziów, pomieszczenia techniczne i socjalne. W zachodniej części obiektu na tej kondygnacji przewidziano obszerne przestrzenie magazynowe funkcjonalnie połączone z areną (wysokość komunikacyjnych ciągów technicznych min. 3m) oraz salę rozgrzewkową w pobliżu łącznika ze stadionem – rozwiązanie to umożliwia wykorzystywanie tych przestrzeni także od strony stadionu.

Pod mobilną trybuną północną zaprojektowano garderoby (skomunikowane z areną) dla artystów oraz dodatkowe magazyny.

kondygnacja +1
Z holu dostajemy się na kondygnację +1 (+3,50), która stanowi główny poziom napełniania trybun. Zintegrowanie poziomu +1 z poziomem istniejącego zewnętrznego nasypu znacznie ułatwia sprawną ewakuację z trybuny głównej (południowej). Przeniesienie poziomu napełniania trybun na +1 umożliwia zaprojektowanie prawidłowego układu funkcjonalnego (w czasie wydarzeń sportowych publiczność napełnia trybuny na poz. +1 ; w czasie wystaw / koncertów publiczność wchodzi bezpośrednio na arenę na poziomie 0). Na poziomie +1 zaprojektowano także ustępy publiczne dla widzów (uzupełnienie ustępów dla publiczności stanowią wc ogólnodostępne w holu głównym). Od strony stadionu zaprojektowano część administracyjną z wielofunkcyjną salą konferencyjną, która może stanowić pomieszczenia dla Vip-ów z widokiem bezpośrednio na arenę.

Przeprowadzono analizę projektową budynku zaplecza stadionu, w wyniku której zaproponowano możliwość funkcjonalnej „wymienności” pomieszczeń stadionu i hali. Dotyczy to głównie funkcji odnowy biologicznej, pomieszczeń administracyjnych i sal konferencyjnych (na stadionie) oraz sali rozgrzewkowej i magazynów (hala sportowo-widowiskowa).

Trybuny
Zaproponowany układ trybun jest optymalnym rozwiązaniem dla hali widowiskowo-sportowej na ok 2 200 osób (trybuny stałe + mobilne) w Suwałkach. Zaprojektowanie głównej trybuny stałej na 1193 osób naprzeciw mobilnej trybuny północnej umożliwia :
1. Organizowanie koncertów/widowisk „granych frontem” do publiczności (scena zlokalizowana naprzeciw trybuny głównej, w miejscu złożonej trybuny północnej z bezpośrednim połączeniem z garderobami i możliwością dostępu z zewnątrz)
2. Organizowanie zawodów sportowych z miejscami o najlepszej widoczności (przy rozłożonej trybunie północnej zapewniamy miejsca z najlepszą widocznością wzdłuż bocznych linii boiska sportowego)

Ponadto zaprojektowano stałą trybunę wschodnią (od strony holu) i opcjonalnie demontowalną trybunę zachodnią (od strony magazynów). Demontowalna trybuna zachodnia umożliwia powiększenie areny na czas targów oraz alternatywną lokalizację sceny z bezpośrednim dostępem do zaplecza magazynowego.

W projekcie przewidziano trybuny stałe na ok 1600 oraz trybuny mobilne na ok 600 osób. Zachowano możliwość innych proporcji podziału miejsc stałych i mobilnych.

Energooszczędność

Główną bryłę hali widowiskowo-sportowej doświetlono światłem rozproszonym (szkło matowe) od strony południowej i północnej, co znacznie ograniczy konieczność stosowania światła sztucznego. Doświetlenie areny od strony północnej i południowej nie powoduje nadmiernych kontrastów stref światła i cienia (głęboka trybuna główna ogranicza penetrację światła południowego, o wysokim kącie padania promieni słonecznych). Ponadto decyzja projektowa polegająca na większym przeszkleniu elewacji południowej (przy zastosowaniu przesłon z rusztów na zieleń - lato oraz okien uchylnych) i ograniczaniu przeszkleń od strony północnej realizuje standardy projektowania energooszczędnego i pasywnego (żelbetowa trybuna akumuluje zimą ciepło z promieni słonecznych) Proponujemy także rozważenie alternatywnego wariantu szklanej ściany od strony południowej i zastąpienie jej systemową elewacją z wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi. Płaski stropodach umożliwia lokalizację ogniw fotowoltaicznych wspierających zasilanie pomp ciepła

Konstrukcja

Zaprojektowano dach w tradycyjnej lekkiej konstrukcji stalowej kratownicy stanowiącej podparcie dla poszycia dachowego. Dzięki zastosowaniu zakotwionemu w osi 4 i 5 wspornika żelbetowego uniknięto realizacji kosztownej kratownicy stalowej o dużej rozpiętości. Rozwiązanie to umożliwia ponadto znaczne ograniczenie kubatury hali. Żelbetowe wsporniki dodatkowo sperforowano w celu bezkolizyjnego przejścia instalacji wewnętrznych. Nad holem wejściowym zastosowano sprężony strop żelbetowy kablo-betonowy o rozpiętościach dochodzących do 12-13m (rozwiązanie to jest ekonomicznie porównywalne do tradycyjnych konstrukcji monolitycznych)

Na etapie koncepcji przeprowadzono wstępne obliczenia statyczne potwierdzające poprawność rozwiązań projektowych.

Rozwiązania materiałowe

Elewacje

Projekt zakłada wykonanie ścian zewnętrznych z klinkieru w kolorze naturalnym, uwzględniajacym kolorystykę stadionu miejskiego Wigry. Zastosowanie cegły klinkierowej daje bogate możliwości rozwiązań szczegółowych (detal ceglanego wątku, fragmenty ażurowych ścian ceramicznych, inne). Ponadto przewidziano wykonanie systemowych ścian aluminiowo-szklanych ze szkłem przezroczystym (przyziemie) i szkłem matowym profilit (hala) lub alternatywnie fasady szklane z ogniwami fotowoltaicznymi na elewacji południowej.

Kompozycję ścian klinkierowych i szklanych uzupełniają perforowane panele z blachy aluminiowej lub stalowej, które stanowią równocześnie płaszczyzny do umieszczania loga i nazwy hali, ruszt pod pnącza oraz przesłony przeszkleń fasadowych.

Wnętrza
We holu zaprojektowano fragmenty ścian z okładziną klinkierową oraz panele z perforowanej blachy stanowiącej nośnik dla identyfikacji wizualnej obiektu. Ponadto przewidziano systemowe sufity podwieszane z ażurowych siatek stalowych. Zaprojektowano posadzkę betonową w odcieniach nawiązujących do koloru naturalnej cegły. W hali głównej zastosowano systemowe sufity akustyczne, krzesełka w kolorze bordowym oraz fragmenty ścian w betonie architektonicznym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl