Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • BE2 STUDIO Justyna Bekier
Skład zespołu:
  • Justyna Bekier,  
  • Monika Niezabitowska,  
  • Alejandro Piqueras Cogollo 

IDEA - ROZWÓJ STREF PUBLICZNYCH.

• Projekt zakłada przywrócenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców, zredukowanie ruchu samochodowego oraz wykreowanie sieci połączeń publicznych wewnątrz oraz poza zielonym pasem okalającym centrum.

2.POWIĄZANIA FUNKCJONALNE I WIDOKOWE

• POWIĄZANIA W SKALI MIASTA
Ostateczna faza projektowa wykreuje efektywną strefę publiczną w Rawiczu, łączącą zieleń i rekreację. Pierścień zieleni zaznaczy stefę wolną od samochodów i centralną strefę odpoczynku.

• POWIĄZANIA W SKALI CENTRUM MIASTA
Poprzez 3 osie, place publiczne połączone będą z ważnymi punktami miasta, takimi jak pomniki historyczne, oraz pasem zieleni.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

• RUCH PIESZY, ROWEROWY
Wraz z dobrą pogodą, ruch samochodowy zostaje ograniczony, co pozwala na pełne korzystanie przez przechodniów z przestrzeni publicznej. Wykluczenie ruchu samochodowego z ul. Wojska Polskiego , okolic Rynku oraz ul. 17 stycznia oraz wprowadzenie czasowych modułów miejskich to sposób na aktywne i bezpieczne spędzanie czasu mieszkańców w tym obrębie(spacery, bieganie , jazda na rowerze, czasowe tarasy restauracyjne,zakupy, kontemplacja etc.)
W czasie złej pogody w Polsce, tzn. głównie w okresie zimowym, aktywności publiczne skupione będą wokół placów miejskich.
Wzdłuż ul. Wojska Polskiego, północnej strony Rynku oraz ul. 17 stycznia została zaplanowana ścieżka rowerowa, która w dłuższej perspektywie powinna być częścią sieci ścieżek rowerowych centrum.

• RUCH SAMOCHODOWY
Zielony pierścień jest w tej chwili jedyną taką przestrzenią w obrębie starego miasta Rawicza. Wewnątrz niego znajduje się wiele placów publicznych, które w tej chwili zajmowane są głównie przez parkingi, co całkowicie wyklucza możliwości wykorzystania ich przez mieszkańców.
Odległości w obrębie Centrum są relatywnie małe, co ilustruje poniższy schemat.

Spacer wokół zajmuje ok 30-40min. W tej chwili obecność samochodów całkowicie wyklucza możliwość efektywnego wykorzystania centrum. Projekt sugeruje przyszłościowe całkowite zamknięcie centrum dla ruchu samochodowego oraz stworzenie systemu miejskich rowerów. Proces ten powinien następować etapowo, aby nie spowodować nagłych zatorów samochodowych oraz stopniowo przyzwyczajać mieszkańców.
W godzinach porannych przewidziany został dojazd dostaw do planowanych sklepów, kawiarni, restauracji.

• TRANSPORT PUBLICZNY
Transport publiczny do momentu wykluczenia ruchu kołowego z obszaru centrum, pozostaje bez z zmian, z wyłączeniem ulicy 17 stycznia i północnej strony Rynku. Wschodnia, zachodnia i południowa strona Rynku umożliwia lokalizację przystanków komunikacji miejskiej. Po wyłączeniu ruchu kołowego , komunikacja miejska powinna okalać przestrzeń Centrum.

• PARKINGI
Sugerowane zgrupowanie miejsc parkingowych przedstawia poniższy schemat, natomiast w wariancie wykluczenia ruchu samochodowego w przyszłości, projekt zakłada lokalizację wszystkich miejsc parkingowych w uporządkowany sposób, wokół pierścienia zieleni, okalającego centrum.

UKŁAD ZIELENI CENTRUM I GŁÓWNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

• UKŁAD FUNKCJONALNY ZIELENI
Całość założenia opiera się o pierścień zieleni, okalający centrum miasta. W ostatecznej fazie projektu, będzie on zaznaczał obszar całkowicie wolny od samochodów. Dodatkowym miejscem skupiającym zieleń, będzie Rynek, gdzie wysokie drzewa będą stanowiły naturalne jego przekrycie. Elementami dopełniającymi staną się drzewa i nasadzenia w modułowych częściach wzdłuż ulic Wojska Polskiego i 17stycznia oraz w okolicach Rynku.

• KOMPOZYCJA ZIELENI
W obrębie posadzki Rynku zieleń utworzona jest z regularnych, trawiastych modułów sześciokątnych oraz kwadratowych. W modułach sześciokątnych , symetrycznie względem budynku ratusza , zaprojektowane zostały drzewa.
Zieleń w systemie modułowych części mobilnych przyjmuje nieregularnie formy małych nasadzeń lub wysokich drzew.

STREFOWANIE GŁÓWNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

• STREFY FUNKCJONALNE
Ul.Wojska Polskiego oraz ul. 17.go Stycznia stanowią pasaż pieszy, z droga rowerową. Rynek zaprojektowano jako pasaż pieszy.

• STREFY DOSTĘPNOŚCI
W fazie pierwszej projektu, przestrzeń zakresu A zostanie częściowo ograniczona dla ruchu samochodowego(zależnie od pory roku). W ostatecznej fazie projektu całość Centrum stanowić będzie pasaż pieszy.

UKŁAD FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY GŁÓWNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

• ZASADA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI
Zasady kształtowania przestrzeni zakłada wykreowanie sieci połączeń publicznych wewnątrz oraz poza zielonym pasem okalającym centrum.

IDEA PLASTYCZNA

• FARBA, ZIELEŃ, ODPOCZYNEK-AKCJA TYMCZASOWA - MALOWANIE
Efektywne wykorzystanie przestrzeni publicznej zakłada posadzkę, która jest dobra zarówno dla spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów, jak i czasowo, do momentu wykluczenia ruchu samochodowego, dla samochodów. Z tego względu, proponujemy rozwiązanie tymczasowe w obrębie głównych ulic konkursowych – Wojska Polskiego i 17 stycznia. Ulice te zostałyby pomalowane w sposób charakterystyczny i efektowny, a jednocześnie jednoznacznie kojarzący się ze strefą zieleni. Do malowania wykorzystany został wzór, zaczerpnięty z płyt betonowych, wypełnianych trawą. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie istniejących posadzek ulic, a jednocześnie całkowicie zmienia wizualną stronę miasta.

Rozwiązanie malowanych przestrzeni publicznych zostało niejednokrotnie wykorzystane w wielu miastach świata. W perspektywie lat, po wykluczeniu ruchu samochodowego z przestrzeni centrum, projekt zakłada całkowitą zmianę posadzki.

W obrębie głównych ulic konkursowych zastosowano system mobilnych modułów sześciokątnych. Moduły stanowią system małej architektury, kompleksowo wypełniającej przestrzeń miejska. Pojedynczy moduł stanowić może siedzisko, strefę zieleni, zbiornik wodny lub piaskownicę, natomiast łączenie modułów zapewnia możliwość stworzenia sceny lub lokalnego targu.

• DZIAŁANIE PERMANENTNE – RYNEK
Otoczenie rynku przez historyczną tkankę miejską oraz historyczny układ urbanistyczny centrum niejako narzuca reprezentacyjny charakter głównego placu publicznego. Projekt zakłada całkowitą zmianę funkcji i przywrócenie właściwego, reprezentacyjnego charakteru przestrzeni rynku.
Posadzka placu została stworzona z sześciokątnych oraz kwadratowych modułów betonowych. Symetrycznie zostały rozmieszczone również przestrzenie zielone w posadzce. Każda ze stref zieleni na placu, zawiera drzewo. Po upływie lat, drzewa stworzą piękne naturalne przekrycie rynku. Przy północnej stronie rynku zaproponowano strefę wolną od nasadzeń, która przeznaczona została na lokalne przedsięwzięcia, przy użyciu modułów mobilnych – koncerty, kina letnie, sprzedaż okolicznościowa.


ETAPOWANIE

Projekt zakłada 3 fazy projektowe:
- malowanie strefy ul.Wojska Polskiego i 17.go Stycznia
- zmiana nawierzchni Rynku
- zamknięcie Centrum dla ruchu kołowego, zmiana posadzek Centrum, zmiana lokalizacji więzienia, nowe centrum kultury w jego miejscu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl