Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu
III nagroda

<<< powrót
  • Barbara Jaworska, Marcin Jaworski
Skład zespołu:
  • Barbara Jaworska,  
  • Marcin Jaworski 

Idea

- przywrócenie placu mogącego pełnić różnorakie funkcje publiczne
- nawiązanie w rysunku posadzki do nitek z których tkane było sukno
- dawny ratusz nadal pełni rolę najważniejszej dominanty w mieście
- konieczność umieszczenia parkingów na rynku
- wprowadzenie zieleni jako bufora pomiędzy strefą reprezentacyjną a strefą Parkingów

Ideą naszą było stworzenie na rynku w Rawiczu reprezentacyjnego placu mogącego służyć obchodzeniu na nim wszelakich uroczystości i świąt. Jak pokazują dawne zdjęcia rynku z dawnym ratuszem a obecnym budynkiem Muzeum, plac wokół ratusza był prawie zupełnie pusty. Rosły na nim nieliczne drzewa i był on miejscem gromadzenia się ludności z okazji różnych uroczystości. Taką funkcję chcieliśmy rynkowi przywrócić. Jednakże obecnie na rynku wokół budynku Muzeum musi się znajdować parking zawierający co najmniej tyle miejsc parkingowych co obecnie a więc około 200 miejsc parkingowych. W naszej koncepcji zdecydowaliśmy się na lokalizację parkingu od strony południowo-wschodniej Muzeum. Parking ma kształt litery L. Dzięki takiej lokalizacji uzyskaliśmy duży plac od strony wejścia głównego do budynku. Na styku pomiędzy parkingiem a placem reprezentacyjnym posadziliśmy kilka drzew, które z jednej strony mają być buforem pomiędzy dwiema strefami, ale będą one także służyły jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

Rysunek posadzki placu nawiązuje do nitek w tkaninie. Inspiracją było dla nas sukno, z którego w dawniejszych czasach Rawicz słynął.

Powiązania funkcjonalne i widokowe.

• Powiązania w skali miasta

Ulice Wojska Polskiego i 17 Stycznia już wcześniej były zamknięte dla ruch kołowego. W naszym projekcie zostają one zamienione na eleganckie miejskie pasaże handlowo-usługowe. Te eleganckie deptaki dzięki wprowadzonym zmianom mają stać się ulubionym miejscem spędzania czasu przez mieszkańców i przyjezdnych. W pasażach zostanie wymieniona posadzka. Będzie miała taki sam charakter jak posadzka na rynku. Posadzka ta składa się z kwadratów o boku 340x340cm wyłożonych jasnoszarymi betonowymi płytami. Kwadraty są pomiędzy sobą oddzielone ciemnoszarymi pasami ułożonymi z ciemnoszarej kostki granitowej. Wielkość kwadratów powtarza podział elewacji Muzeum, które zawiera pionowe pilastry na elewacji.

Odcinek łączący obie ulice na rynku zostaje wyłączony z ruchu kołowego co bardziej zbliży do siebie obydwa odcinki deptaka. W prowadzamy na deptaki niewielkie drzewa, które podniosą walory estetyczne tego miejsca i stworzą milszą atmosferę do przesiadywania w kawiarenkach czy do robienia zakupów.

Na rynku zostaje utrzymany ruch kołowy w kierunku północ południe oraz od południa w kierunku wschód zachód, jednakże będzie to ruch uspokojony, bez transportu miejskiego. Przystanek autobusowy zostanie przeniesiony poza rejon rynku. Na deptakach oraz wokół całego rynku zostaną poprowadzone ścieżki rowerowe.

• Powiązania w skali centrum miasta
Na rynku od strony północnej chodnik zostanie poszerzony tak aby mógł pomieścić chodzenie pieszych, ścieżkę rowerową a także miejsce na dwa rzędy stolików kawiarnianych na świeżym powietrzu. Chcemy aby lokale usługowe w parterach od strony północnej rynku w przyszłości zamieniły się na kawiarenki i lokale gastronomiczne. Goście tych kawiarenek siedząc na świeżym powietrzu będą miały znakomity widok na dawny budynek ratusza i na reprezentacyjny plac przed Muzeum. Budynek dawnego ratusza nadal stanowi najważniejszą dominantę miasta a elegancka betonowo-granitowa posadzka będzie podkreślała jego urodę.

Układ komunikacyjny

• Komunikacja kołowa i transport publiczny
Ruch kołowy w naszym projekcie odbywa się w kierunku północ południe a główny ruch pieszo – rowerowy odbywa się w kierunku wschód zachód.
Odcinek ulicy od północnej strony rynku został wyłączony z ruchu kołowego, mogą tam wjeżdżać tylko samochody dostawcze dla lokali gastronomicznych tam zlokalizowanych i lokalni mieszkańcy. Transport publiczny został przez nas wyeliminowany z rynku.

• Parkingi
W południowej części placu znajduje się duży przejazdowy parking zawierający 140 miejsc parkingowych. Ponadto wokół rynku znajduje się jeszcze 57 miejsc parkingowych.

• Komunikacja piesza
W naszym projekcie chodniki wokół rynku zostały poszerzone i zyskały nową, nawiązującą do posadzki placu posadzkę.

3.4. Komunikacja rowerowa
Ciągi rowerowe zostały zaprojektowane wokół wszystkich pierzei rynku, a także na obydwu deptakach. Rowerzyści zyskali także wygodne stojaki do parkowania rowerów na terenie rynku i na deptakach.

Układ zieleni centrum i głównych przestrzeni publicznych

• Układ funkcjonalny zieleni
Deptaki na ulicy Wojska Polskiego i na ulicy 17 Stycznia zyskały w naszym projekcie nową posadzkę a także zostaną tam posadzone niewielkie kolumnowe drzewa w rozstawie co około 20m. Drzewa te stworzą coś w rodzaju luźnego szpaleru i dadzą możliwość mieszkańcom robiącym zakupy odpoczynku w cieniu.

• Kompozycja zieleni.
Długi szpaler drzew biegnący na deptakach będzie łączył okalające centrum miasta planty z zazielenionym Placem Wolności.

Strefowanie głównych przestrzeni publicznych

• Strefy funkcjonalne
Rynek w naszym projekcie został podzielony na następujące strefy funkcjonalne: strefę reprezentacyjną, strefę rekreacyjna i strefę parkingową. Strefa reprezentacyjna to plac przed Muzeum na którym znajduje się fontanna. Strefa rekreacyjna to strefa pomiędzy reprezentacyjnym placem a strefą parkingową. Tu znajdują się drzewa, ławki, kosze na śmieci a także druga mniejsza fontanna.

• Strefy dostępności
Na rynku będą mogli parkować głównie pracownicy zatrudnieni na rynku, deptakach i w ich pobliżu a także mieszkańcy tych rejonów.

Układ funkcjonalno-przestrzenny głównych przestrzeni publicznych.

• Zasada kształtowania przestrzeni (ciągi przestrzenne, wnętrza, powiązania z wnętrzami przyległymi).
Deptaki na ulicach Wojska Polskiego i na 17 Stycznia łączą się ze sobą właśnie na rynku. Rynek stanowi dla nich jakby wnętrze przyległe i razem stanowią bardzo atrakcyjny ciąg przestrzenny.

• Główne elementy przestrzeni.
Na rynku głównym elementem przestrzeni jest dawny ratusz, o pięknych proporcjach i detalu. Projektowane przez nas drzewa, fontanny i elementy małej architektury jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne stanowią tej przestrzeni uzupełnienie.

Idea plastyczna.

• Aranżacja i wyposażenie
Na reprezentacyjnym placu przy głównym wejściu do muzeum projektowana jest podłużna fontanna, przy której na kamiennych stopniach ustawione są ławki.

Rynek a także pasaże zyskają nowe ławki, nowe nowoczesne latarnie, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Wszystkie elementy małej architektury wykonane będą z takich materiałów jak beton, drewno, blacha w kolorze grafitowym. Będą one miały prostą nie kolidującą ze starą architekturą formę.

• Zasada kształtowania posadzki
Podziały kamienno-granitowej posadzki otrzymały takie a nie inne wielkości ponieważ nawiązują do podziałów elewacji przez pilastry.
Rysunek posadzki został zainspirowany tkaniem, które było popularne w Rawiczu. Ciemniejsze pasy z granitowej kostki to jakby nici przeplatające się w tkaninie.

• Na całym projektowanym terenie zostały zaprojektowane tablice informacji wizualno-przestrzennej, w postaci prostych stojących tablic, charakterem nawiązujących do pozostałych elementów małej architektury.

Etapowanie

Wykonanie projektu może zostać podzielone na etapy:
1 Etap – wykonanie projektu rynku.
2 Etap – wykonanie projektu deptaków.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl