Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego "Stacja Muzeum" zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie
I nagroda

<<< powrót
 • FORUM ARCHITEKCI
Skład zespołu:
 • Michał Goncerzewicz  
 • Maciej Lose  
 • Joanna Janikowska  
 • Michał Romański  
 • Kamil Boroński  
 • Marcin Molik  
 •  
 • Technika kolejowa:  
 • Igor Gisterek  
 •  
 •  
 • http://www.forum-architekci.pl/  
 •  

Stacja Muzeum będzie nowym miejscem na mapie Warszawy. Inwestycja zakłada udostępnienie zamkniętych do tej pory terenów kolejowych na Odolanach społeczności lokalnej, mieszkańcom Warszawy oraz zwiedzającym z całej Polski, a także zagranicznym gościom. Powstanie tam miejsce, w którym przez zabawę dzieci i młodzież będą uczyć się o historii i rozwoju technologicznym polskiej kolei. Duża przestrzeń i tereny zielone pozwolą nie tylko na ekspozycję zbiorów muzealnych, ale także umożliwią odwiedzającym wypoczynek na świeżym powietrzu. Autorem koncepcji jest firma FORUM ARCHITEKCI Sp. z o.o.

Stacja Muzeum - opis koncepcji

Centralną część zespołu Stacji Muzeum stanowi budynek główny, mieszczący hol recepcyjny, do którego przylegał będzie zespół ogólnodostępnych pomieszczeń, w tym kasy z informacją, hol szatniowy, toalety, sklep z zapleczem, restauracja oraz zlokalizowane na półpiętrze kawiarnia i biblioteka. Bezpośrednio przy holu recepcyjnym zaplanowano przestrzeń, która będzie dedykowana dla najmłodszych, jak również salę wystaw czasowych. Na piętrze budynku głównego zaprojektowano jednoprzestrzenną strefę, w której urządzona zostanie ekspozycja stała, skąd możliwe będzie przejście kładką ponad eksponatami do Hali Taboru. Układ przestrzenny zaplanowano tak, aby umożliwić zwiedzającym obserwację taboru zarówno z poziomu terenu, jak i kładki.

Bezpośrednio do głównego budynku Muzeum przylega Hala Taboru. We wnętrzu Hali ekspozycję taboru zaaranżowano na 16 torach, podzielonych na dwie grupy oraz na wewnętrznej dydaktycznej obrotnicy. Przez Halę przebiegać będzie kładka wyprowadzona ze strefy ekspozycji stałej Muzeum, umożliwiająca oglądanie od góry eksponatów. W poziomie parteru przewidziano strefy ekspozycji infrastruktury torowej oraz silników. Na wybranych torach przewidziano kanały przeznaczone do oglądania parowozów od spodu. Ściany boczne Hali podzielone są na składane sekcje, umożliwiające w sezonie letnim otwarcie ekspozycji na plac. Od strony południowej zamknięcie Hali stanowi fasada z wielkoskalową nazwą instytucji, zmieniającą się w ruchu, a widoczną z magistrali kolejowej. Jest ona znakiem Muzeum i zaproszeniem dla wjeżdżających koleją do Warszawy.

W obrębie budynku Muzeum oraz Hali Taboru przewiduje się także szereg atrakcji związanych z tematem kolejnictwa i stanowiących rozwinięcie programu ekspozycyjnego, między innymi ścianę z aktywną mapą połączeń kolejowych oraz wagon Wars w strefie restauracyjnej.

Obudowę Zespołu Muzeum i Hali Taboru stanowią trzy rodzaje fasad. Plac wejściowy zamyka ściana gabloty z 6 egzemplarzami historycznego, nieczynnego taboru. Frontową fasadę charakteryzuje światłocieniowa tektonika, która sprawia, że napis na budynku zmienia się w zależności od konta patrzenia obserwatora. Fasady Salonu oraz Hali Taboru ukształtowano jako półtransparentne, umożliwiające niepełny wgląd w eksponowany tabor, wzbudzając ciekawość obserwatora i zachęcając do zwiedzenia obiektu od wewnątrz. Elewacje otwierają się na całej swojej długości składanymi sekcjami. Przewiduje się w sezonie letnim oraz w okresie organizacji imprez plenerowych obustronne otwarcie ścian wnętrza Hali Taboru.

W obrębie terenów publicznych przewidziano otwartą ekspozycję wybranego taboru oraz elementów infrastruktury. Małą architekturę – siedziska, stojaki na rowery etc. zaprojektowano z podkładów kolejowych, szyn i innych przetworzonych obiektów dawnej infrastruktury kolejowej. W zakresie zieleni położono nacisk na czytelne rozgraniczenie terenów zielonych od otwartej przestrzeni placu, budując tym samym sekwencje przestrzeni o odmiennym charakterze i nastroju. Grunt z wykopów pod fundamenty budynku Muzeum oraz Hali Taboru planuje się wykorzystać do usypania pagórka stanowiącego naturalną zieloną widownię do oglądania parad i przejazdów parowozowych. Dodatkowo w terenie zielonym zaplanowano zachowanie istniejącego drzewostanu.

Projektowany układ torowy w obrębie budynków Muzeum zapewni możliwość dogodnego skomunikowania torów wewnątrz hal oraz stworzy szerokie możliwości ekspozycyjne. Zapewni zarówno wszechstronną obserwację nieczynnego taboru kolejowego, jak i stworzy znakomite warunki do organizowania imprez plenerowych z udziałem licznej publiczności. Zastosowanie różnych typów nawierzchni, rozjazdów i urządzeń technicznych przyczyni się do zwiększenia wartości poznawczych Muzeum oraz stworzy klimat naturalnego otoczenia dla głównych eksponatów. Zaproponowana funkcjonalność i wszechstronność układu torowego pozwoli na rozmaite konfiguracje manewrów, ustawienia i czynności pomocniczych podczas imprez z udziałem lokomotyw parowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl