Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.
III nagroda

<<< powrót
 • K&L Art Design Autorska Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
 • Grzegorz Krychowski  
 • Marzena Krychowska  
 • Małgorzata Czyż  
 • Karolina Kryger  
 • Dawid Czyż  
 • Michał Inczewski  
 • Katarzyna Gumoś  
 • Łukasz Szaduro  
 • Małgorzata Kowalczyk  
 •  
 •  
 • http://www.kli.com.pl/  
 •  

Założenia ideowe

Nauka jako autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, rozwija sie w wielu dziedzinach, zbliżając ludzi do poznania prawdy o świecie i nas samych. Na kolejnych poziomach rozwoju cywilizacji wiedza o świecie się zmienia. Edukacja jako proces zdobywania wiedzy przez ludzi ma sens o tyle jeśli poszczególne pozornie odrębne elementy tej wiedzy mogą połączyć się w jedną całość, dając nam holistyczny obraz świata.

Współcześnie metodą edukacji coraz częściej staje się zabawa. Tak więc współczesne edukowanie pokoleń można by porównać do zabawy w układanie naukowych puzzli z wielu dziedzin nauki w jedną całość, będącą horyzontem wiedzy społeczeństw.

Coraz ważniejszym nurtem w tym procesie staje się konieczność poszanowania środowiska naturalnego. Najskuteczniejszą metodą ochrony natury jest edukacja i budowanie naturalnej potrzeby ochrony planety w kolejnych pokoleniach ludzi.

Wszystko co nas otacza i co wykorzystywane jest przez ludzkość: sprzęty, budowle, żywność, ciała zwierząt ma swoje źródło w zasobach planety.

Cała potrzebna nam energia zawarta w roślinach, surowcach kopalnych, czy źródłach odnawialnych pochodzi pośrednio lub bezpośrednio ze słońca.

Zaproponowany przez nasz zespół, budynek, w swojej idei, ma poprzez architekturę, wyrażać nierozerwalną łączność ludzi z naturą. Obiekt przenikają wewnętrzne dziedzińce, patia i atria w których widać naturalną zieleń. Rosnące w obrębie kubatury i przerastające ją drzewa mają symbolizować powiązanie egzystencji człowieka ze środowiskiem naturalnym. Niektóre dachy pokryte są naturalną zielenią. Na jednym z zielonych dachów zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna. Zadbaliśmy też o to, aby mimo zaprojektowania stosunkowo niskiego budynku możliwe było podziwianie zielonych dachów. Nasz obiekt zaprojektowaliśmy tak aby było to możliwe z pomieszczeń takich, jak ciąg komunikacyjny na kondygnacji pierwszego piętra, biblioteka czy, klasy wschodniego skrzydła szkoły, to jest pomieszczeń służących możliwie dużej grupie użytkowników.

Istota Idei edukacji wyrażona jest w bryłach puzzli ustawionych na dziedzińcu szkoły, na placu przed wejściem głównym i na holach dając pretekst uczniom do wspinania się na nie i zabawy. W ten sposób staraliśmy się wyrazić zmaganie się z nauką, ale i zabawę z nią. Puzzle zaprojektowano z różnych materiałów, co symbolizuje różne gałęzie nauki. Bryły puzzli zaprojektowano w gabarytach pozwalających używać ich jako terenowe meble.

Wygląd budynku

Elewacja południowa będąca widoczną od strony gł arterii komunikacyjnej poprzez umiejscowiony w niej duży otwór pozwala zauważyć drzewa rosnące wewnątrz struktury budynku. Podobny efekt jest widoczny od strony elewacji frontowej, wschodniej.

Wiodącym materiałem elewacyjnym obiektu jest drewno w naturalnym kolorze, w postaci okładzin i żaluzji. Całość dopełnia jasny tynk i szkło. Te elementy elewacji stanowić mają tło dla roślin tworzących akcenty kolorystyczne przeplatające się z budynkiem, widoczne w przestrzeniach wewnętrznych budynku, na elewacjach i dachach. Ciekawym elementem projektu podkreślającym naszą łączność z naturą powinien być efekt zmieniających się kolorów elewacji w ciągu roku. Proponujemy, aby przestrzenie przeznaczone dla roślin włącznie z dachami, obsadzone zostały roślinami kwitnącymi na różne kolory takimi jak żarnowce, wrzosy, lawenda, maki polne, słoneczniki.

Układ budynku

Obiekt został zaprojektowany jako wielobryłowy z wyraźnym wydzieleniem poszczególnych funkcji. Aby, ułatwić dostęp do budynku użytkownikom nie będącym uczniami szkoły, funkcje służące szerszej grupie odbiorców zlokalizowano od strony ul. Wiczlińskiej. W tej części znajduje się dom kultury, biblioteka i hala sportowa. W północnej części działki zaprojektowano budynek szkoły podstawowej i gimnazjum. Budynki edukacyjne odsunięte są od zgiełku ruchliwej ulicy i sąsiadują z silnie zadrzewionym terenem. Oba budynki szkolne połączone są łącznikiem komunikacyjnym, jednak w ramach struktury obiektu stanowią odrębne bryły.

Dla ułatwienia kontaktu rodziców i najmłodszych użytkowników obiektu, budynek przedszkola i żłobka zlokalizowano w bardzo czytelny, nawet dla małych dzieci, sposób bezpośrednio przy parkingu kiss&ride. Terenowe obiekty sportowe znajdują się po zachodniej stronie działki w sąsiedztwie hali sportowej. Boiska zewnętrzne wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu co w części ułatwia realizację terenowych trybun.

Pomiędzy boiskiem do koszykówki, boiskiem głównym i halą sportową wygospodarowano powierzchnię rezerwową dla budowy basenu.

Technologia wykonania budynków

Technologicznie zakłada się, że obiekt będzie miał konstrukcję mieszaną. Budynki: szkoły, domu kultury i biblioteki, auli, strefa wejściowa z patiem, i węzłem żywieniowym o konstrukcji szkieletu żelbetowego. Ze ścianami osłonowymi w różnych technologiach: murowane, panelowe, Jeżeli budżet projektowanej inwestycji na to pozwoli (o czym będzie wiadomo na dalszych etapach projektowania), na części obiektu proponujemy zastosowanie dwupłaszczowej fasady wentylowanej dla uzyskania lepszego mikroklimatu, lepszych parametrów użytkowych budynku pod kontem termoizolacyjnym, akustycznym.

Budynek hali sportowej proponujemy wykonać w konstrukcji żelbetowej z dachem opartym na dźwigarach z drewna klejonego. Obiekt hali sportowej proponujemy wyposażyć w pionowe żaluzje pozwalające przeciwdziałać lśnieniu słońca podczas gry.

Budynek przedszkola i żłobka proponujemy wykonać w technologii tradycyjnej murowej. Układ komunikacyjny zaprojektowano wzdłuż wschodniej granicy działki w sposób umożliwiający zaparkowanie pojazdów na dłuższy czas prostopadle do jezdni przy obiekcie oraz pozwalający na bezkolizyjne zatrzymanie się aut osobom podwożącym dzieci na krótki czas na parkingu kiss&ride

Zgodność z MPZP i dane liczbowe

Projekt realizuje założenia obowiązującego MPZP jak również uwzględnia udostępnione na potrzeby niniejszego konkursu założenia do nowego planu.

Założenia obowiązującego MPZP - teren Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Śliskiej – 2201, teren 076UO, nowy plan – teren 128UO)
- intensywność zabudowy - 0,5
- wysokość - do 15m
- powierzchnia zabudowy - max. 25%
- powierzchnia bio. Czynna - min. 50%
- ilość miejsc parkingowych - min. 1 na 3 osoby zatrudnione

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl