Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.
I nagroda

<<< powrót
 • Pracownia projektowa Piotr Hardecki Architekt
 • LWS Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Piotr Hardecki,  
 • mgr inż. arch. Krzysztof Łaniewski-Wołłk,  
 • mgr inż. arch. Łukasz Stępniak.  
 •  
 • współpraca:  
 • mgr inż. arch. Filip Twardowski  
 • projektant dróg mgr inż. Jakub Krawczyk  
 •  
 •  
 •  
 • http://lws-arch.pl/  
 • http://www.pharch.pl/  
 •  

Główne założenia projektu w zakresie architektury i rozwiązań urbanistycznych:

Po przeanalizowaniu istniejącego zagospodarowania, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznych Inwestora, przyjęto następujące zasady kształtowania zespołu obiektów oświatowych:

• projektowane budynki uformują fragment pierzei ulicznej, izolując dziedzińce i tereny sportowe przed uciążliwością wywołaną przewidywanym narastającym ruchem w ul. Wiczlińskiej. Skala zabudowy zostanie zredukowana, a przestrzenie wewnętrzne podzielone na mniejsze zespoły mieszczące grupy równoległych klas (dzieci młodsze i starsze w osobnych skrzydłach). Rozdrobnione bryły będą nawiązywać skalą i materiałem do pobliskich budynków wielorodzinnych, jak również do lokalnych wzorców wczesnej architektury modernistycznej.

• Główne wejścia podkreślono podłużnym placem wejściowym. Poza walorami estetycznymi pełnić będzie on również funkcje społeczne (miejsce spotkań). Uwzględniono przy tym możliwość elastycznego użytkowania części sportowej, biblioteki i audytorium (niezależnie od części szkolnej lub w ramach zajęć lekcyjnych)

• wszystkie sale lekcyjne będą miały zapewnione właściwe oświetlenie naturalne i nasłonecznienie, przy zachowaniu traktu pozwalającego na elastyczne użytkowanie klas. Przestrzenie komunikacji i rekreacji będą miały widoki na tereny sportowe, place zabaw i dachy porośnięte roślinnością łąkową (dachy zielone). Dziedzińce rekreacyjne mogą być udostępniane dzieciom w pogodne dni.

• zwarte bryły i proste środki wyrazu architektonicznego wpłyną na ograniczenie kosztów zarówno na etapie budowy jak i późniejszej eksploatacji. Niwelacja terenu zostanie ograniczona do niezbędnego minimum.

Podstawowe elementy programu zawarte w koncepcji konkursowej:

• Budynek szkoły podstawowej składającej się z 12 oddziałów i 2 grup dzieci pięcioletnich (zerówka)
• Budynek gimnazjum składającym się z 12 oddziałów
• Budynek przedszkola wraz ze żłobkiem składające się z 6 oddziałów.
• Wspólna kuchnia wraz ze stołówką obsługującą szkołę podstawową i gimnazjum.
• Biblioteka szkolna z czytelnią (po godzinach udostępniana okolicznym mieszkańcom).
• Aula z opcją audytorium.
• Część sportowa z salą gimnastyczną pozwalającą na wytyczenie w niej boiska o wymiarach 20mx40m.
• Sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wraz z wydzielonym ogrodem zabaw dla przedszkola.
• Zewnętrzny program sportowo – rekreacyjny obejmujący boisko do piłki nożnej z niewielką widownią, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka), kort tenisowy, bieżnię prostą zakończoną skocznią do skoku w dal, plac apelowy, place zabaw (osobne dla szkoły , przedszkola i żłobka), murawy rekreacyjne, zieleń niską i wysoką.
• Rezerwa terenu umożliwiająca wybudowanie w przyszłości budynku basenu.

Układ funkcjonalny

Szkoła została zaprojektowana w formie dwóch wydzielonych trzykondygnacyjnych skrzydeł posiadających oddzielne hole wejściowe (umożliwiające również wyjście na tereny rekreacyjne) i zespoły szatni, mieszczących na piętrach sale lekcyjne – osobno dzieci młodszych i starszych. Nieregularna „uliczka” połączy na parterze oba hole oraz funkcje wspólne, tj. bibliotekę, aulę administrację, pokoje nauczycielskie oraz część sportową. Dodatkowo na parterze w skrzydle wschodnim znalazły się świetlice i sale dzieci pięcioletnich. Przyjęty system ułatwia podział uczniów na mniejsze grupy, a tym samym sprzyja identyfikacji z własną, oswojoną przestrzenią, co będzie miało istotne znaczenie przy dużej docelowej ilości uczniów.

Z obu skrzydeł dydaktycznych zapewniono dostęp do jadalni zlokalizowanej na poziomie parteru skrzydła przedszkolnego (zaplecze kuchenne obsługuje zarówno szkołę jak i przedszkole). Szerokie korytarze kończące się przeszkleniami z widokiem na dziedzińce i dachy nad szatniami porośnięte roślinnością, pełnią funkcje komunikacji i rekreacji. Pomieszczenia administracyjne i biblioteka są łatwo dostępne z obu holi. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze zlokalizowano w przyziemiu.

Przedszkole zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na piętrze znalazły się sale żłobka z dostępem do słonecznego tarasu oraz administracja, natomiast na parterze sale przedszkolne, sala wielofunkcyjna (mogąca pełnić funkcję jadalni) i szatnie

W części sportowej mieści się sala gimnastyczna z boiskiem o wymiarach 20x40m, (z możliwością podziału), widownia, szatnie, węzły sanitarne, przebieralnie, pokoje trenerów i magazyny sprzętu sportowego, jak również pomieszczenia techniczne. Od strony zachodniej do zaplecza sali gimnastycznej przylega teren zarezerwowany pod przyszły basen. Zespół sportowy posiada osobny hol wejściowy, umożliwiający funkcjonowanie niezależne od części szkolnej. Z holu został również zapewniony łatwy dostęp do auli posiadającej pełne wyposażenie audytoryjne.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl