Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko
II nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS
Skład zespołu:

Założenia ideowe, architektura

Główną ideą projektu było wpisanie się w istniejącą tkankę przyrodniczo-urbanistyczną poprzez zaprojektowanie nowej struktury przestrzennej. W szczególny sposób położono nacisk na kontekst otoczenia, na analizę urbanistyczną terenu przyległego i układu komunikacyjnego. Funkcja i forma stanowią nową dominantę dla otoczenia, jednak nie przesłaniają, lecz wpisują się w istniejącą tkankę, zajmując miejsce przeznaczonych do rozbiórki starych zabudowań gospodarczych folwarku. Elegancka gra gładkich płaszczyzn bieli i przeszkleń oraz rytm słupów nadają budynkowi nowoczesnego charakteru. Projektowany obiekt staje się nowym wypełnieniem funkcjonalnym i kompozycyjnym tej przestrzeni, wpisując się w krajobraz łąk i panoramę miasta.

Jednym z istotnych założeń było stworzenie wizualnej oraz przestrzennej relacji z pobliskimi terenami zielonymi i płynącą nieopodal rzeką Samą. W tym celu zamiast wysokiego muru oporowego zaprojektowano niższe stopnie i rozłożono na nich kombinację roślin w postaci traw, krzewów i drzew, co pozwoliło także wprowadzić zieleń do wnętrza projektowanego założenia.

Zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem

Teren objęty opracowaniem stanowi obszar położony obok obwodnicy miasta, zabytkowego folwarku i kościoła, w pobliżu znajdują się łąki i ujście rzeki Samy do rzeki Warty. W wyniku analizy przestrzennej uwzględniającej stawiane wymagania przyjęto następująco:

Wejście główne od ulicy Jana Pawła II- obwodnicy miasta, wejście niezależne do biblioteki od strony patia otwartego; wjazd techniczny i na teren przyległy od strony ulicy Jana Pawła II w miejscu obecnego zjazdu drogi śródpolnej. Bryła budynku składa się z trzech części: części z wejściem głównym i patiem wbudowanym od strony południowej, części z patiem otwartym od strony północnej (obiekty trzykondygnacyjne) i części „odstawionej” od głównej osi o 5 stopni (dwukondygnacyjnej) z biblioteką i salą sesyjną od zachodu z widokiem na rzekę. Dla zapewnienia obowiązujących potrzeb funkcji zlokalizowano miejsca parkingowe, plac zewnętrzny, schody plenerowe, patio z placem wewnętrznym. Droga wewnętrzna pełni jednocześnie funkcję drogi pożarowej. Ponadto zaprojektowano dojście dla pieszych od strony miasta wzdłuż ul. Jana Pawła II i schody zewnętrzne.

Funkcja i przestrzeń

Przyjęty układ funkcjonalny charakteryzuje się klarownością rozwiązań i logicznym strefowaniem powiązanych ze sobą przestrzeni. Pozwala to na komfortowe użytkowanie obiektu przez różne podmioty petentów. Rozkład funkcji został wykonany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w programie konkursu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl