Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko
I nagroda

<<< powrót
  • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

Idea

Ideą projektu było stworzenie obiektu reprezentacyjnego, ale jednocześnie przyjaznego mieszkańcom. Ważnymi założeniami były: wpisanie się w kontekst, ekspozycja obiektu, odpowiednia izolacja od ruchliwej drogi, odwołanie do historii miejsca. Utrzymano linię zabudowy, budynek podzielono na dwie główne bryły mieszczące urząd miasta i bibliotekę - w części znajdującej się bliżej wjazdu na działkę przewidziano funkcję administracyjną, natomiast w części zlokalizowanej przy terenach parkowych i rzece zaprojektowano bibliotekę otwierającą się poprzez duże przeszklenia na tereny zielone. Układ rzutu pozwala na wytworzenie wnętrz urbanistycznych. Przed obiektem zaprojektowano wieżę ratuszową, która kompozycyjnie domyka wnętrze placu wejściowego oraz stanowi dominantę kompozycyjną, jest wyeksponowana i łatwo zauważalna.

Zagospodarowanie terenu

Teren został podzielony na trzy strefy funkcjonalne - strefę dla petentów zlokalizowaną przed obiektem, strefę dla pracowników za obiektem oraz zieloną strefę przeznaczoną dla wszystkich użytkowników. Pozwoliło to na wykreowanie przestrzeni o różnym przeznaczeniu i zróżnicowanym stopniu natężenia hałasu - obiekt działa jak bariera, izolator, dzięki temu teren znajdujący się nad rzeką został wyciszony. Jest to szczególnie ważne dla projektowanej tu biblioteki.

Tereny rekreacyjne

Istotnym założeniem było wykorzystanie i wyeksponowanie malowniczych walorów działki. W tym celu zaprojektowano tu strefę zieloną. Przestrzeń ta stanowi uzupełnienie i wzbogacenie funkcji obiektu. Celem było stworzenie atrakcyjnego miejsca sprzyjającego integracji, odpoczynkowi i rekreacji mieszkańców. Przewidziano tu plac zabaw, siłownię na świeżym powietrzu, pomost nad wodą oraz scenę wraz z dużą przestrzenią otwartą - to obszar przeznaczony na organizację imprez plenerowych - festynów, koncertów. Całość została odseparowana od komunikacji kołowej wysoką zielenią izolacyjną.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl