Konkurs architektoniczny na koncepcję budowy przedszkolnej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek
Wyróżnienie

<<< powrót
 • ARP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI
Skład zespołu:
 • Lesław Manecki  
 • Mateusz Manecki  
 •  
 • oraz:  
 • Aleksandra Prawda  
 • Weronika Krauze  
 • Dawid Leszczyński  
 •  
 •  
 • http://www.arpbiuro.pl/  
 •  

Opis idei

Pływalnie zlokalizowano pomiędzy budynkiem szkoły, stadionem lekkoatletycznym i placem targowym na działkach 18.42/2, 18.1/5 tak, by nie naruszać geometrii i nawierzchni niedawno wyremontowanego targowiska. Na działce 18.11/4 przewidziano rezerwę terenu pod wymiennik dla pompy ciepła z uwagi na planowane zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku. Planowaną rozbudowę części noclegowej dla 31 osób przewidziano, jako nadbudowę istniejącego budynku nad istniejącymi pomieszczeniami aerobiku i magazynem. Całość koncepcji rozplanowano w granicach opracowania konkursowego w taki sposób by komunikacja pomiędzy zapleczem sportowym i basenem oraz zapleczem hotelowym i pokojami noclegowymi była jak najbardziej dogodna a jednocześnie jak najmniejsza powierzchniowo. Ponadto istniejące pomieszczenie aerobiku pozostało niezmienione i może być dalej użytkowane zgodnie ze swoją funkcją. Nadbudowa części hotelowej nie zmniejsza powierzchni okien sali gimnastycznej i honoruje rozwiązania w zakresie ewakuacji budynku na wypadek pożaru z uwagi na dodanie kolejnej wydzielonej klatki schodowej.

Wyróżnikiem projektu są zaproponowane funkcje dodatkowe na dachu pływalni w postaci kortów tenisowych dla dzieci, lub boiska do siatkówki czy koszykówki. Elementy te mogą (lecz nie muszą) być wykonane w drugim etapie a ich koszt jest niewielki i zbilansowany w przewidzianym budżecie. Na budynku optymalnym rozwiązaniem jest płaski dach o dużej powierzchni (co wynika z założeń) który przy niewielkich modyfikacjach wykończeniowych i zabezpieczeniu siatką, może być użytkowany. W zakresie rozwiązań związanych z zagospodarowaniem terenu planowana rozbudowa została zaprojektowana tak, by zminimalizować teren inwestycji. Jak już wspomniano, nie naruszony pozostaje istniejący plac targowy. Zachowane zostają drogi dojazdowe do istniejących pomieszczeń magazynowych i stadionu lekkoatletycznego. W projekcie uwzględniono także rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym drogi wymaganej przepisami przy gaszeniu istniejącego jak i projektowanego obiektu. Na terenie opracowania przewidziano dodatkowe 5 stanowisk dla samochodów osobowych oraz stojaki na rowery przy wejściu na basen.

Na etapie projektowania istotne były wskaźniki ekonomiczne i funkcjonalne lecz nie bez znaczenia są też walory estetyczne. Budynek basenu swoją frontową elewacją z przeszkleniami skierowany jest w stronę przestrzeni publicznej co pozwala obserwować zajęcia wewnątrz i może stanowić zachętę dla mieszkańców miasta by skorzystać z pływalni. Cześć hotelowa od sportowej oddzielona jest wewnętrznym patio z zielenią i drzewami zapewniającymi komfort wzrokowy i akustyczny. Cały budynek o dość długiej elewacji podparto szeregiem słupów podnosząc rangę całego założenia.

Opis konstrukcji i realizacji

Konstrukcja budynku basenu planowana jest w sposób tradycyjny dla swojego typu. Elementem nośnym dla stropu będą belki z drewna klejonego, oparte na słupach żelbetowych. Wewnętrzne ściany nośne i działowe będą murowane. Klatki schodowe przewiduje się monolityczne żelbetowe. Niecka basenu jak i część podziemna projektowana jest jako żelbetowa w technologii betonu wodoszczelnego. Spodziewanym rozwiązaniem dla fundamentów będą stopy pod słupami i ławy pod ścianami. Nadbudowywana część hotelowa zostanie oparta na istniejących ścianach i słupach sali gimnastycznej. Konstrukcję pomieszczeń noclegowych przewiduje się tradycyjną. Płyty stropu i dachu będą żelbetowe. Zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne oraz ściany działowe będą murowane. Klatki schodowe przewiduje się monolityczne żelbetowe. Realizacja basenu może być prowadzona bez ingerencji w budynek istniejący. Budowa części hotelowej wymaga czasowego wyłączenia z użytkowania sali aerobiku i magazynów lecz nie będzie wpływać na działalność istniejącej sali gimnastycznej. Po zakończeniu inwestycji budynek istniejący będzie mógł być wykorzystywany praktycznie bez zmian.

Materiały wykończeniowe

Budynek basenu i hotelu wykończony będzie w technologi lekkiej mokrej tynkiem w jasnych odcieniach na styropianie grubości 20 cm w celu zwiększenia termoizolacyjności i poprawy działania ogrzewania bazującego na odnawialnych źródłach energii. Dach, parapety oraz policzki okien pokoi noclegowych wykończone będą blachą powlekaną na rąbek stojący w odcieniach grafitowych. Podobnie wykończone zostanie ofasowanie dachu pływalni blachą powlekaną na rąbek stojący lecz w odcieniach pomarańczowych. Dach basenu wykończony zostanie membraną dachową lub dodatkowo płytami gumowymi również w kolorze pomarańczowym. Boiska mogą być dodatkowo zabezpieczone siatką z linek stalowych rozwieszoną na cienkościennych słupkach stalowych w kolorze ciemnografitowym. Przed budynkiem planowane są maszty na flagi z logo pływalni. Możliwe jest też umieszczenie loga na ścianie przy głównym wejściu do budynku.

Rozwiązania w zakresie instalacji

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
- wodną;
- kanalizacji sanitarnej;
- kanalizacji deszczowej;
- elektryczną;
- technologii uzdatniania wody;
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
- niskoprądową;
- CO z węzłem cieplnym / kotłownią / pompą ciepła;
- ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta)
- Na terenie projektuje się oświetlenie lampami parkowymi oraz niskimi i monitoring.

Szczególny nacisk kładzie się na rozwiązania gwarantujące niski koszt eksploatacji i dużą energooszczędność. Przy zapewnieniu dużej izolacyjności termicznej, o czym wspomniano wcześniej, planuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tym pompy ciepła z wymiennikiem o niskich kosztach wykonania w formie pętli wkopywanej na niewielkiej głębokości w zakresie opracowania. Dodatkowo zaprojektowana zostanie wentylacja z rekuperacją czyli odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Instalacja uzdatniania wody basenowej oparta będzie na filtrowaniu w filtrach i chlorowaniu, jako podstawowej technologii uzdatniania i filtrowania wody. Przyjęty schemat uzdatniania wody basenowej: zaprojektowano pionowy układ cyrkulacyjny wody z wlotem wody uzdatnionej do niecki poprzez system dysz napływowych i wylotem wody brudnej poprzez rynny przelewowe ze 100 % górnym odbiorem (odwodnienie liniowe). Woda spływać będzie grawitacyjnie do zbiornika przelewowego. Następnie, po zadaniu koagulanta przy pomocy pomp obiegowych (z filtrem wstępnym) zostanie doprowadzona do zespołu filtrów piaskowych pospiesznych. Po filtracji, podgrzaniu, korekcie pH i dezynfekcji przy pomocy roztworu podchlorynu sodu (NaOCl), doprowadzona zostanie do basenów poprzez system regulowanych dysz wlotowych dennych/ ściennych. Uzupełnianie wody odbywać się będzie wodą wodociągową z instalacji wewnętrznej rurociągiem do zbiorników wyrównawczych wody przelewowej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl