Konkurs architektoniczny na koncepcję budowy przedszkolnej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek
III miejsce

<<< powrót
  • Autorska Pracownia Projektowa "Nowum" Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • Aleksandra Heine  
  • Marcin Wącławski  
  •  
  • współpraca:  
  • Jacek Leśko  
  •  
  • konsultacje:  
  • Ewa Ratter  
  • Edward Moroz 

OPIS IDEI I KONCEPCJA ZLOKALIZOWANIA PŁYWALNI I MIEJSC HOTELOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

• Idea – założenia projektowe


W projekcie przyjęto zasadę: - prostota wyrazu architektonicznego nowoprojektowanego zespołu
- uspokojenie i uporządkowanie przestrzenne układu urbanistycznego zespołu od strony targowiska
- ekonomiczne rozwiązania funkcjonalne
- wykończenie i wyposażenie skutkujące docelowo wysoką efektywnością eksploatacyjną bez zbędnych upiększeń

To jest jak wyżej:
Nowy projektowany obiekt generuje niższe koszty realizacyjne jak i nie zakłuci zasad funkcjonowania istniejących zespołów. Korytarz parteru hali sportowej w części zaplecza szatniowego, powiązany jest z dojściem do szkoły i jest funkcjonalnie przygotowany jako pasaż komunikacyjny wewnętrzny. Powiązanie neutralnym szklanym łącznikiem nowoprojektowany zespól z istniejącym otworem drzwiowym nie zmienia zasad ewakuacji hali oraz nie ingeruje w autorski zamysł projektanta hali. Projektowany zespół z dachami płaskimi i /w części pływalni wyższej/ pulpit, nawiązuje do najbliższego otoczenia w części północnej terenu, a jego gabaryty zewnętrzne korespondują z najbliższym sąsiedztwem w części południowej przyległego terenu. Kolor ścian otynkowanych identyczny jak kolor otynkowanych partii hali powyżej okładzin klinkierowych. Obiekt całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych

• Lokalizacja pływalni i miejsc hotelowych

Nowoprojektowany zespół zlokalizowany został na wskazanym przez Inwestora terenie w północnej części istniejącego zespołu sportowego. Istniejący zespół powiązany został z nowoprojektowanym łącznikiem 6-cio metrowym w formie szklanej „tuby” z wyjściami ewakuacyjnymi w przestrzeń boiska i nowoprojektowane patio otwarte – zielone. Równolegle do salki fitness istniejącego kompleksu sportowego projektuje się parterowy obiekt hotelowo – pasażowy /komunikacja wewnętrzna „ciepła”/. Pasaż stanowi łącznik dojścia dzieci do pływalni, dla gości hotelowych oraz jest uzupełnieniem „ciepłym” otwartego patia /poczekalnia, rekreacja itp./ Hotel przy pasażu posiada swoją wewnętrzną komunikację, stwarzając możliwy komfort dla klienta. W hotelu znajduje się 10 pokoi 3-osobowych z węzłami higieniczno-sanitarnymi. Proponuje się wykończenie wnętrz w standardzie hotelu **.

Pływalnia „zamyka” przestrzennie patio i zamyka widokowo istniejący ciąg pieszo–jezdny wejściem zewnętrznym do obiektu. Nowoprojektowany zespół jest parterowy z przyjętym w części ogólnodostępnej ±0,00 równej ±0,00 korytarza hali sportowej tj. 174,46 mnpm.

• Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowany prosty układ brył parterowych zamykających północną część istniejącego kompleksu zostanie obsłużony powiązaną z istniejącym ciągiem pieszo–jezdnym drogą strategiczną, która w części północnej stanowi dojazd techniczny do zaplecza pływalni oraz dojazd do boiska.

Projektowany układ komunikacyjny, w awaryjnych sytuacjach, może wykorzystać przeprojektowany układ komunikacyjny, zmniejszonego w projekcie, placu targowego. Przy drodze strategicznej przewiduje się 14 stanowisk parkowania czasowego oraz 3 stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Układ komunikacyjny oparty został na istniejącym wjeździe z ul. Wrocławskiej poprzez przesunięcie ogrodzenia i bram targowiska. Dojazdy sporadyczne do magazynów hali sportowej oraz kotłowni hali proponuje się wykonać poprzez wzmocnienie nawierzchni placów i ścieżek pieszych. Dojście pieszych przewiduje się, oprócz istniejących, chodnikami powiązanymi z chodnikiem przy ul. Wrocławskiej. Na terenie, w pobliżu wejścia do pływalni, przewiduje się parking dla rowerów. Uzupełnieniem przestrzeni wokół nowoprojektowanego zespołu winna być zieleń wysoka i niska.

OPIS KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII REALIZACJI

• Łącznik


Lekki szkielet stalowy obudowany ślusarką aluminiową

• Zespół pasażowo- hotelowy / niepodpiwniczony/,

Technologia tradycyjna z częściowym wprowadzeniem słupów żelbetowych celem uzyskania projektowanych przestrzeni. Stropodach pełny żelbetowy.

• Pływalnia

Segment wejściowy z funkcją pomocniczo-usługową, niepodpiwniczony, na modułach 4.5 x 6.0 m, szkielet żelbetowy z wypełnieniem w technologii murowej .Stropodach pełny żelbetowy. Halę basenową z żelbetową częścią podbasenia proponuje się przykryć na ramowym układzie z dźwigarów z drewna klejonego wspartych na słupach stalowych płytami warstwowymi z rdzeniem PE /np. Kingspan lub Izoterm dla obiektów „mokrych”/. Słupy stalowe poza funkcją wsporczą dźwigarów stanowią prawidłowe mocowanie zaproponowanych w projekcie kompozytowych paneli przepuszczających światło. Alternatywnie porównywalne jest wykonanie wsparcia zadaszenia z ram typu ”hokej” z drewna klejonego. Niecka, ze stali nierdzewnej włożona w żelbetowe szkieletowe wsparcie plaży basenu.

Zespół pomieszczeń technicznych w całości projektuje w ustrojach żelbetowych /słupy, cześć ścian, stropy i stropodach pełny/

OPIS MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Przyjęto w projekcie wykończenie ścian, sufitów, podłóg i posadzek tak dla pomieszczeń suchych jak i mokrych. w standardzie podstawowym z uwagą:
- posadzki w pom. mokrych tj. plaża, sauna, łazienki z natryskami z płytek gresowych antypoślizgowych do basenów np.: Floor Gres
- ściany pom mokrych do wys 2,00m wykończone glazurą.
- ślusarka okienna i drzwiowa podstawowa tak dla pomieszczeń suchych jak i mokrych w dostosowaniu do funkcji i wymogów danych pomieszczeń
- doświetlenie hali basenowej oraz holu wejściowego projektuje się z kompozytowych paneli przepuszczających światło /Kalwall/ z pasem doświetla okiennego. Kalwall, poza systemem przepuszczającym światło, eliminuje efekt oślepienia, ma wysoką izolacyjność cieplną oraz pochłania pogłos / spełni wymagania nowej normy akustycznej / i docelowo nie będzie wymagane dodatkowo instalowanie ekranów akustycznych/materiał nietłukący, bezpieczny.
- nieckę basenowa projektuje się ze stali szlachetnej CrNi z zastosowaniem wszystkich wymogów programu „Dolnośląski Delfinek”, jako wyposażenia najbezpieczniejszego do utrzymania wymaganej czystości wody przy prawidłowo funkcjonującej filtracji.
- wanny z hydromasażem oraz sauny przewiduje się w wersji ogólnodostępnych na rynku dla obiektów np., basenowych.
- przegrody łazienkowe, szafki itp. na obiekcie pływalni w systemach z HPL.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH

• ogrzewanie – w pływalni ogrzewanie podłogowe a w pozostałym obiekcie typowe jak dla suchej funkcji. Proponuje się jako główne źródło ciepła realizację kotłowni gazowej wspomaganej pompami z odzysku ciepła /centrala wentylacyjna, ścieki itd./
• inst. elektryczne – zgodnie z przyjętymi w tym zakresie zasadami i rozporządzeniami.

Zakłada się, że istniejący zespól szkolno – sportowy posiada główny i wspólny pomiar energii elektrycznej. Proponujemy zasilanie nowego zespołu włączyć do gł. rozdzielni RG kompleksu poprzez RG „Delfinek”.

Proponowana elektrownia fotowoltaiczna na dachu niższej części pływalni min 40 kW,, której urządzenia włączone byłyby do RG „Delfinek”, zapewniłyby podniesienie efektywności eksploatacji zespołu.
• wentylacja mechaniczna- głównym pomieszczeniem w zespole wymagającym prawidłowo dobranej centrali wentylacyjne jest hala basenu. Proponuje się zainstalowani centrali basenowej z systemem min. kontroli środowiska tj. z sekcją odzysku ciepła, kontrolą parametrów jakości powietrza /temp., wilgotność/stężenie CO2 / oraz temperatury wody basenowej. /Calorex lub Menerga/.
• technologia wody basenowej- przyjęto zespół filtrów sugerowanych w opracowaniu dla „Dolnośląski Delfinek” na bazie podchlorynu sodu w filtracji przez złoża żwirowo – piaskowe.

• instalacja niskoprądowa - proponuje się w obiekcie pływalni zainstalować minimum:
- instalację systemu Obsługi Klienta (ESOK), z bramkami i czytnikami transponderów oraz integralnymi bramkami
- instalację szafek z zamkami bezprzewodowymi otwieranymi za pomocą transponderów
- instalację powiadamiania o włamaniu (SSWiN)
- nagłośnienie, rozgłaszanie i dystrybucja dźwięku

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl