Konkurs na opracowanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne
II miejsce

<<< powrót
 • XYSTUDIO F. Domaszczyński, M. Nowosielska, D. Sibińska s.c.
Skład zespołu:
 • arch. Filip Domaszczyński  
 • arch. Marta Nowosielska  
 • arch. Dorota Sibińska  
 • arch. Marta Komorowska  
 • arch. Natalia Komsta  
 • arch. Bartosz Koszałka  
 • arch. Anna Prałat  
 •  
 •  
 • http://www.xystudio.pl/  
 •  

Ogólne założenia koncepcyjne

Koncepcja zakłada takie połączenie poszczególnych funkcji, aby każda z nich mogła działać oddzielnie, by części nie przeszkadzały sobie nawzajem w przypadku działania całego obiektu w tym samym czasie.

Sala widowiskowa jako wydzielona część Centrum Kultury może być wykorzystywana jako sala kinowa, teatralna, widowiskowa oraz jako miejsce reprezentacyjne na większe święta lokalne i państwowe.

W konsekwencji analizy funkcjonalnej powstały dwa budynki: jeden wykończony drewnem a drugi cegłą, połączone przeszklonym łącznikiem, w którym znajduje się foyer oraz z którego dostępne są wszystkie funkcje "kultury" i "historii".

W chacie drewnianej usytuowanej od frontu i stanowiącej pierzeje kompleksu wzdłuż drogi nr 62, umieszczono cześć " centrum kultury" oraz powiązaną z nią część - " Historia". W drugiej chacie - ceglanej zlokalizowano salę widowiskową z pomieszczeniami pomocniczymi oraz część " Bezpieczeństwo ". Straż Pożarna, mimo iż przestrzennie stanowi jedną całość z częścią "Kultura - sala widowiskowa" posiada osobne wejście i jest funkcjonalnie niezależna.

Budynek A (ceglany), poprzez scena zewnętrzną i widownię łączy się z terenem rekreacyjnym i parkiem urządzonym w północnej części terenu.

Główne założenie urbanistyczno - architektoniczne nawiązuje do idei "długich chat" - historycznego na tym terenie układu architektonicznego.

Ten tradycyjny układ zabudowy osady posiadał praktyczną cechę łączenia różnych funkcji pod jednym dachem.

Powstały dwie „długie chaty” usytuowane wzdłuż drogi nr 62. każda z „chat” została jeszcze podzielona funkcjonalnie.

Budynek A – wykończony czerwoną cegłą elewacyjną mieści salę widowiskową i straż pożarną, budynek B – wykończony drewnianymi panelami i dużymi przeszkleniami mieści Centrum Kultury oraz przestrzeń muzealną.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl