Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nadbudowy i/lub przebudowy budynku przy ul. Wybickiego 7 w Krakowie
I miejsce

<<< powrót
  • Studio Architektoniczne Wojciech Kozub
Skład zespołu:
  • Wojciech Kozub  
  • Tomasz Mazur  
  • Kinga Nowak-Mazur  
  •  
  • współpraca:  
  •  
  • Krzysztof Drąg  
  • Witold Kotela 

Cel opracowania

Praca konkursowa przedstawia wizję możliwych przekształceń budynku w celu zdecydowanego rozwoju zaplecza dydaktycznego i naukowego Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Celem opracowania jest również porównanie koncepcji nadbudowy (przedstawionej w formie pracy konkursowej) z koncepcją adaptacji przeanalizowaną teoretycznie.

Analiza uwarunkowań

Budynek przy Wybickiego powstał ok. ćwierć wieku temu w wyniku kolejno nadbudowywanych wariantów projektu dla funkcji biurowej, laboratoryjnej i magazynowej. Zlokalizowany został na obrzeżu osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie ważnej miejskiej arterii komunikacji samochodowej i styku z terenami zaplecza kolejowego o przemysłowo – magazynowym charakterze.

Kontekst urbanistyczny. W przeciągu ponad 20 lat w otoczeniu wzrastała funkcja mieszkaniowa, i towarzyszące usług handlowe. Nastąpił rozwój komunikacji publicznej, uzupełniający jej dotychczasowy niedostatek (linia tramwajowa). Funkcja biurowa nie jest dominująca, natomiast wykorzystuje potencjał transportu publicznego. Atutem jest połączenie z systemem komunikacyjnym (krakowskie centrum komunikacyjne) oraz lotniskiem. Na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co utrudnia określenie potencjału nieruchomości i wyznaczenie parametrów nadbudowy.

Budynek. Pomimo dobrego stanu technicznego i należytego zadbania oraz zapewnienia warunków dla dotychczasowej działalności, obiekt wykazuje różnicę generacyjną w stosunku do najnowszych biurowców w Krakowie. Widoczne jest to w zakresie charakterystyki energetycznej oraz wymaganych funkcji towarzyszących dla biur i ośrodków naukowo badawczych, także stylistyki architektonicznej elewacji.

Przyjęte założenia projektowe.

Działalność Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju miasta, w związku z tym zakładając planowany rozwój Instytutu, przyjęto także adekwatnią maksymalizację zaplecza oraz rozwój i zróżnicowanie (specjalizację) dotychczasowych funkcji. Jest to dopasowanie rozwiązań architektonicznych do długofalowej i ekspansywnej strategii rozwoju.

Proponowane rozwiązania zagospodarowania terenu

Zieleń. zachowanie zieleni wysokiej – grupy drzew od północy z projektowaną parkową aranżacją małą architekturą i zielenią komponowaną w parterach. Zapewni to poprawę przedpola budynku, oraz przesłonięcie zielenią izolacyjną rozbudowanego parkingu.

Parking samochodowy. Poszerzenie parkingu po stronie północnej wraz z dojazdem spełniającym wymagania dróg pożarowych. Przyjęto maksymalną wielkość parkingu do 60 stanowisk (w tym 6 NPS) wykonanego z ażurowych płyt umożliwiających wegetację (teren częściowo biologicznie czynny) a przestrzeń dojazdów wykonany jako strefa łączonego ruchu kołowego z pierwszeństwem dla pieszego. Jednocześnie z budową parkingu przeanalizowano możliwość wykonanie pod nim gruntowego wymiennika ciepła.

Parking rowerowy. Nowy większy parking dla 20 rowerów usytuowany wzdłuż ściany zachodniej z zadaszeniem i ogrodzeniem oraz monitoringiem wraz z rejestracją nagrań.

Prace towarzyszące związane z realizacją zadania głównego

Docieplenie. Nadbudowa skrzydła zachodniego zwiększa kubaturę obiektu i proporcjonalnie zwiększa zapotrzebowanie na energię cieplną. Proponowane docieplenie budynku stworzy rezerwę mocy grzewczych do wykorzystania dla nowej kubatury. Będzie też okazją do poprawy wystroju elewacji, co ma znaczenie wizerunkowe i prestiżowe dla Instytucji. Docieplenie poprawia charakterystykę energetyczną, ma to znaczenie ekonomiczne w długim okresie.

Zespół ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pompy ciepła. Projektowana jest strefa infrastruktury nad południową częścią skrzydła wschodniego. Urządzenia zlokalizowane będą po stronie południowej tak, aby były niewidoczne od frontu i osłonięte przez część nadbudowaną. Przyjęto zespół ogniw fotowoltaicznych na stałych podstawach, bez automatycznego ruchu śledzącego, ani bez możliwości sezonowego pozycjonowania. Kolektory ciepłej wody użytkowej mogą zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę do wszystkich toalet i kuchni. W zespole infrastruktury na dachu przewidziano także pompy ciepła dla budowy centralnej klimatyzacji w miejsce likwidowanych mniejszych jednostek z elewacji.

Proponowane rozwiązania sali konferencyjnej

Nadbudowa przewidziana jest w konstrukcji szkieletowej rozpiętości ok. 13,0m, to znaczy wykorzystującej tylko ściany zewnętrzne. Pozwoli to na dowolne rozplanowanie wnętrza. Konstrukcja stalowa: słupowo ryglowa z dźwigarami dachowymi z drewna klejonego. Ściany zewnętrzne na profilach systemowych ścian osłonowych. Dach wraz z pasem pod-gzymsowym pokryty blachą na tradycyjnej podkonstrukcji z mikrowentylacją przegrody i termoizolacja w standardzie budynków pasywnych.

Projektowana jednoprzestrzenna sala konferencyjna wypełnia całą szerokość między ścianami zewnętrznymi skrzydła zachodniego. Powierzchnia sali zapewnia miejsce dla 160 osób. Sala może być podzielona na dwie lub 3 mniejsze. Aranżacja sal może być dla wykładu, konferencji lub bankietu z przechowaniem sprzętów w magazynie za salą.

Foyer.

Po wschodniej stronie sali zlokalizowano przestronne foyer z przedłużoną klatką schodową. W foyer miejsce na katering oraz punkty dostępowe wi-fi do internetu. Nadbudowa zakończona jest zadaszonym tarasem, na ostatniej kondygnacji, akcentującym oś wejścia głównego. Taras zapewnia wgląd w panoramę starego miasta.

Laboratorium

Projektowane jest na 3 piętrze przy zachodniej klatce. Planowane jest zamknięcie korytarza w formie śluzy i organizacja laboratorium na całą szerokość budynku, oraz wydzielenie odrębnej i bezpiecznej strefy eksperymentów z surowcami energetycznymi z dwoma drogami ewakuacyjnymi.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl