Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu.
Nagroda kolejna równorzędna

<<< powrót
 • PIG architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Michał Lah,  
 • Tomasz Grzesik,  
 • Jarosław Jachna,  
 • Bartłomiej Tarnas,  
 • Piotr Dziedzic,  
 • Przemysław Smalcerz,  
 • Aleksander Wasielewski,  
 • Marcin Iwaszkiewicz,  
 • Zuzanna Dziedzic  
 •  
 • Konstrukcja - Piotr Kapela  
 •  
 • http://www.pigarchitekci.pl/ 

Opis koncepcji założenia przestrzennego i zespołu obiektów oraz zagospodarowania terenu.

Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu obejmujący stadion piłkarski, halę sportową, stadion zimowy oraz multimedialną galerię sportu, wraz z otaczającymi przestrzeniami publicznymi, przewidziany jest na wolnym od zabudowy obszarze Parku Środula.

Podstawowe funkcje Zagłębiowskiego Parku Sportowego to:
• wielofunkcyjna przestrzeń służąca kibicom oraz widzom przed, w trakcie i po imprezach masowych odbywających się w projektowanych obiektach,
• atrakcyjne miejsce spotkań i aktywności mieszkańców Sosnowca na co dzień,
• przestrzeń służąca relaksowi i rekreacji (ścieżki spacerowe, zieleń, przestrzeni publiczne)
• strefa aktywności fizycznej, przestrzeń wyposażona w różnorodne funkcje sportowe i rekreacyjne
• wielofunkcyjna przestrzeń miejskich wydarzeń o charakterze kulturalnym (m.in. „Plac Centralny” pomiędzy 3 budynkami przestrzeni przeznaczony )
• integracja istniejącego założenia parkowego z nowymi budynkami o funkcji sportowej

Park Sportowy obejmuje zespół 3 budynków (stadion, hala sportowa oraz stadion zimowy) pawilon usługowy z przestrzenią eventową oraz plenerowe obiekty sportowe takie jak boiska, park rowerowy, siłownia pod gołym niebem i ścieżki spacerowe.

Budynki stanowią funkcjonalnie powiązany kompleks otoczony spójną fasadą. Całe założenie przywodzi na myśl park technologiczny, fabrykę sportu, którego głównym motorem nie są maszyny, a aktywność fizyczna i emocje kibiców.

Typologia zabudowy mieszkaniowej przylegającej do ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego od strony południowej oraz bliskie sąsiedztwo ogrodów działkowych nosi znamiona charakterystycznego dla województwa śląskiego przemysłowego układu urbanistycznego. Wewnętrzna oś projektowanego założenia jest przedłużeniem alei działkowej, a lokalizacja u podnóża stoku narciarskiego Środula pawilonu usługowego jest swoistym zaproszeniem spacerujących do wnętrza założenia. Przyjęte rozwiązania projektowe nawiązujące do stylistyki industrialnej w połączeniu ze skalą kompleksu sportowego przywodzą na myśl życiodajne zakłady pracy stanowiące niegdyś ramę życia codziennego klasy robotniczej.

Obiekty stadionu oraz hal sportowych wyznaczają przestrzeń publiczną – „Plac Centralny”, stanowiącą strefę wejściową do 3 budynków dla zwykłych kibiców. Jednocześnie jest to plac będący miejscem przeznaczony do organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Na plac prowadzą 3 wejścia - od strony ulicy gen. Mariusza Zaruskiego, od strony północnej oraz od strony wschodniej (parkingu). Dojście z parkingu stanowi dodatkowo zadaszoną strefę pomiędzy halą sportową i stadionem zimowym. Zwieńczeniem placu jest wielofunkcyjny pawilon usługowy. Decyzja o odseparowaniu funkcji komercyjnych w formie niezależnego pawilonu podyktowana była potrzebą
podkreślenia wagi i animacji różnorodnych zdarzeń w przestrzeni Placu Centralnego. Usytuowanie funkcji komercyjnych w pawilonie umożliwia dużo bardziej elastyczny wynajem przestrzeni dla funkcji takich jak m.in. fitness club, sklep sportowy, sklep kibica, sportbar, restauracja czy kawiarnia. Przestrzeń znajdująca się bezpośrednio przed pawilonem poprzez zagłębienie w posadzce placu może być wykorzystywane jako dodatkowa widownia dla mniej formalnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Należy podkreślić, że zaprojektowane rozwiązania urbanistyczne i funkcjonalne umożliwiają elastyczne wykorzystanie poszczególnych obiektów indywidualnie jak i wspólnie jako wielofunkcyjną przestrzeń eventową według poniższych przykładowych konfiguracji:
• Niezależnie - jako 3 oddzielne obiekty połączone placem centralnym (np.: niezależne imprezy sportowe)
• Łącznie - wszystkie 3 budynki oraz plac jako różnorodna przestrzeń do wykorzystania przy organizacji festiwalu wymagającego budowę kilku scen i stref obsługi
• Łącznie - budynki hal połączone dzięki otwieranym elementom fasad przylegających do zadaszonej części placu (oba obiekty tworzą jedną większą przestrzeń w pełni zadaszoną)
• Codziennie - plac jako przyjazna i aktywna przestrzeń publiczna z usługami dla mieszkańców Sosnowca, budynki jako przestrzenie aktywności fizycznej mieszkańców

Zachodnia pierzeja placu (przy wschodniej trybunie stadionu) mieści ogólnodostępne powierzchnie komercyjne dodatkowo wzbogacające program funkcjonalny placu.
Fasada składa się ze słupów żelbetowych ujętych w ramy stalowych dwuteowników ustawionych na głównych osiach konstrukcyjnych. Przestrzenie pomiędzy słupami wypełnione są siatką cięto-ciągnioną na podkonstrukcji stalowej. Zaprojektowane rozwiązanie pozwala na atrakcyjne i różnorodne podświetlenie fasad poszczególnych obiektów w nocy

Wymienione elementy zagospodarowania przestrzeni Parku Sportowego uzupełnione są małą architekturą, nawiązującą do jego stylistyki. Obszar parku przenika się z częścią komunikacyjną - obszary zielone zamknięte w geometrycznych kształtach poprzecinane są dynamiczną siatką ścieżek.

W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Sportowego usytuowany został główny parking przeznaczony dla samochodów osobowych oraz parking autobusowy (od wschodu). Umożliwia to płynną komunikację pomiędzy strefami i łatwe dojście odwiedzających do wszystkich kluczowych funkcji w ramach projektowanego założenia. Parking obejmuje 800 stanowisk dla samochodów osobowych i 15 miejsc dla autobusów. Parking pełni również funkcję buforową pomiędzy obiektami sportowymi centrum, a sąsiadującymi pawilonami garaży.

Do głównego parkingu oraz głównej obsługi komunikacyjnej centrum sportu, przeznaczone są dwa wjazdy: od ulicy Bora-Komorowskiego oraz od ulicy gen. Mariusza Zaruskiego.

Do parkingu, dla widzów kategorii VIP (250 miejsc dla samochodów osobowych oraz 4 dla autobusów), dziennikarzy (30 miejsc parkingowych) oraz piłkarzy i personelu obsługi (45 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i jedno dla autobusu), prowadzi drugi wjazd (przy trybunie zachodniej stadionu) od ulicy gen. Mariusza Zaruskiego. Stamtąd odbywa się wejście na trybunę zachodnią, przeznaczoną dla widzów kategorii VIP, dla przedstawicieli mediów, oraz osobne wejście dla drużyn.

W pobliżu południowo – zachodniego narożnika stadionu znajduje się wydzielona strefa dla wozów transmisyjnych tzw. OB VAN.

Od ulicy gen. Mariusza Zaruskiego znajdują się również dojścia piesze do centrum sportu, zapewniające łatwą komunikację z przystankami autobusowymi. Pozostałe dojścia piesze zaplanowane są przez otaczający teren.

Podstawowe funkcje i parametry techniczne stadionu.

Największym obiektem Centrum Sportowego w Sosnowcu jest stadion piłkarski. Centralnym punktem obiektu jest nowoczesna murawa boiska piłkarskiego. Pole gry to prostokąt o wymiarach 105 x 68 m.

Pole gry jest dostępne z tunelu wejściowego dla sportowców zlokalizowanego po zachodniej stronie murawy, prowadzącego bezpośrednio z pomieszczeń szatni zawodniczych, trenerskich i sędziowskich.

W centralnej części trybuny zachodniej, zwyczajowo nazywanej trybuną honorową / VIP / Główną przewidziano miejsca dla prasy (wyposażone w biurka, złącza telekomunikacyjne oraz gniazda zasilania) oraz miejsca dla widzów kategorii VIP.

Dostęp do strefy VIP zapewniony jest przez budynek połączony z Trybuną Zachodnią, w ramach której znajduje się Business Club oraz Loże VIP (sky box).
Dostęp do strefy mediów zlokalizowanej na poziomach 00 i 02 zapewniony jest poprzez niezależne wejście znajdujące się również na terenie budynku klubowego (klatki schodowe oraz windy).

Na poziomie 00 pod Trybuną Zachodnią stadionu znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla zawodników, trenerów, sędziów oraz personelu obsługującego mecz. Przewidziano dwie w pełni wyposażone szatnie dla piłkarzy wraz z przylegającymi funkcjami, takimi jak m.in. odnowa biologiczna.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób przebywających na stadionie w trakcie różnego rodzaju widowisk sportowych i kulturalnych, w celu zapewnienia odpowiednio szybkiej i sprawnej ewakuacji, na poziomie głównej promenady otaczającej stadion zaprojektowano 18 womitoriów. Każde z nich ma odpowiednią szerokość umożliwiającą sprawną ewakuację z trybun bezpośrednio na poziom terenu wokół stadionu. Projektowane rozwiązania umożliwiają sprawne opróżnienie stadionu w czasie mniejszym niż 8 minut.

Komunikację dla trybun zapewnia promenada główna. Została ona podzielona na niezależne sektory. Każda z nich wyposażona jest w osobne wejścia ze strefą kontroli biletów i kontrolą bezpieczeństwa, kioski gastronomiczne, toalety oraz punkty medyczne dla odpowiedniej ilości kibiców. Obszar Promenady Głównej jest otwartą przestrzenią o szerokości co najmniej 8 m, co pozwala na swobodny przepływ kibiców.

Stadion wyposażony jest m.in. bezprogowe dojścia i dojazdy, odpowiednio wyposażone windy odpowiednio zaprojektowane i wyposażone toalety. Zaprojektowano miejsca dla 40 osób na wózkach oraz ich opiekunów rozmieszczonych w różnych sektorach stadionu.

Stadion przewidziany jest dla 12 000 widzów z możliwością rozbudowy o dodatkowe 3000 poprzez dobudowę 5 ostatnich rzędów w formie lekkiej konstrukcji stalowej.

Trybuny oraz podstawowa konstrukcja nośna budynku wykonana jest w technologii żelbetowej prefabrykowanej, dźwigary dachowe zaprojektowano jako stalowe kratownice. Dach przykryty jest blachą trapezową z fragmentami wykonanymi z poliwęglanu.

Budynek klubowy wyposażony będzie w instalacje wentylacji i klimatyzacji. Stadion wyposażony będzie w wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy oraz monitoringu. Ponad zadaszeniem znajduje się 12 masztów służących oświetleniu płyty boiska. Murawa wyposażona jest w system automatycznego nawadniania i drenażu oraz posiada instalację podgrzewania płyty boiska. Panuje się wykorzystywać odzyskaną wodę deszczową do nawadniania otaczających przestrzeni publicznych.

Podstawowe funkcje i parametry techniczne hali sportowej oraz stadionu zimowego

Kolejnym obiektem zespołu jest hala sportowa o pojemności 3 000 miejsc. Sercem budynku jest płyta boiska o wymiarach 46 x 30 m, umożliwiająca rozgrywki w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę. Wejście dla drużyn znajduje się od strony trybuny wschodniej W tym samym rejonie zaplanowano wejścia do strefy VIP oraz mediów. Główne wejście dla widzów do foyer / holu znajduje się od strony północnej oraz od strony zachodniej (Placu Centralnego / stadionu). W ramach obiektu w strefie wejścia zaprojektowano nowoczesne zaplecze szatniowe. Dostęp widzów do trybun odbywa się z poziomu 02. Ewakuacja odbywa się 4 głównymi klatkami schodowymi oraz poprzez klatki schodowe znajdujące się w foyer.

Kolejnym elementem kompleksu jest stadion zimowy, na którym zorganizowane zostały miejsca dla 2500 widzów. Centralnym punktem budynku jest lodowisko o wymiarach 61 x 30 m umożliwiające wielofunkcyjne wykorzystanie. Wejście dla sportowców się od strony trybuny wschodniej W tym samym rejonie zaplanowano wejścia do strefy VIP oraz mediów. Główne wejście dla widzów do foyer / holu znajduje się od strony południowej oraz od strony zachodniej (Placu Centralnego / stadionu). W ramach obiektu w strefie wejścia zaprojektowano nowoczesne zaplecze szatniowe. Ewakuacja odbywa się 4 głównymi klatkami schodowymi oraz poprzez klatki schodowe znajdujące się w foyer.

Ustrój konstrukcyjny obu hal oparty jest na konstrukcji żelbetowej (trybuny, stropy, podpory, klatki schodowe) oraz elementach stalowych (dźwigary dachowe).
Budynki wyposażone będą m.in. w instalację wentylacji, klimatyzacji. Przestrzeń główna hali oświetlona będzie światłem sztucznym o odpowiednim natężeniu.

Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych

Podstawę stanowi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

Zgodnie z §8.1 Rozdział 3 powyższego rozporządzenia Planowane koszty robót budowlanych zostały obliczone metodą wskaźnikową jako sumę iloczynów wskaźnika cenowego i ilości jednostek odniesienia, gdzie podstawę stanowiły: program funkcjonalno-użytkowy i wskaźniki cenowe.

Wskaźniki cenowe określone zostały metodą porównawczą na podstawie wartości kosztorysów inwestorskich opartych na projektach budowlanych i wykonawczych najbardziej podobnych obiektów tj.: Stadion w Zabrzu, Stadion w Lublinie, Stadion w Białymstoku.

Główne założenia koncepcji architektury krajobrazu

Główne założenia


Celem projektu jest powiązanie z istniejącym krajobrazem – wydobywając i eksponując jego najwartościowsze składniki w jak najbardziej funkcjonalny sposób, w szczególności Górkę Środulską. Układ zieleni ma na celu nie tylko kompozycyjne pokreślenie układu kompozycji proponowanego układu ciągów pieszych oraz placów ale również podniesienie walorów przyrodniczych terenu opracowania oraz najbliższej okolicy. Układ charakteryzuje minimalizm i prostota oraz oszczędność w doborze materiałów. Zieleń stanowi uzupełnienie elementów budowlanych i utwardzonych stanowiąc jednocześnie łącznik spajający obie części: nowoprojektowane obiekty z istniejącym zagospodarowaniem i krajobrazem.

Aleja sportu

Zieleń występuje w postaci wielowarstwowej struktury przestrzennej. Wyraźne jest kształtowanie pięter wysokościowych począwszy od drzew przez zieleń średnia krzewy i trawy ozdobne po trawniki i łąki kwietne. Wprowadzone zostały jako uzupełnienie istniejących już zadrzewień, nowe nasadzenia o funkcjach zarówno ozdobnych jak i izolacyjnych. Drzewa projektowane wprowadzone zostały w postaci szpalerów towarzyszących głównym ciągom pieszym, nadających kierunek prowadzenia potencjalnych użytkowników w kierunku nowych obiektów sportowych. Wydzielona przestrzeń głównej Alei Sportu stwarza możliwość ekspozycji elementów upamiętniających i obiektów rzeźbiarskich oraz możliwość lokalizacji wystaw. W części południowo-wschodniej mieści sie przestrzeń dedykowana funkcji wypoczynkowej. Stanowi ona również rezerwę, miejsce na potrzeby większych wystaw plenerowych i ekspozycji.

Na nasadzenia szpalerowe proponowane są charakterystyczne dla polskiego krajobrazu gatunki o typowo alejowym charakterze takie jak lipy (Tilia sp.) lub klony (Acer sp.). Proponowane gatunki posiadają nie tylko znaczne walory dekoracyjne ale również są odporne na warunki miejskie.

Część centralna placów reprezentacyjnych

Prowadząc na południe Aleja sportu przechodzi w otwartą przestrzeń placu utwardzonego dedykowanego dla wystaw plenerowych. Przestrzeń zagospodarowana została w postaci otwartego placu miejskiego oświetlonego wysokimi masztami oświetleniowymi . Jest to główne miejsce spotkań i integracji. Zagospodarowanie podkreśla prestiżowy i reprezentacyjny charakter. Charakterystyczna jest oszczędność form oraz minimalistyczny charakter przestrzeni dający możliwość wielorakiego wykorzystania bez narzucania konkretnych funkcji.

Pomiędzy placem a parkingiem zlokalizowane zostały boiska sportowe na potrzeby koszykówki, siatkówki itp. Swoje miejsce znalazła również wydzielona przestrzeń placu utwardzonego przeznaczona na potrzeby skate parku i placu rowerowego.

W pozostałej części terenu zadrzewienia towarzyszą elementom infrastruktury takim jak parkingi - nasadzenia o roli zacieniającej oraz izolacyjnej. Nasadzenia towarzyszące obiektom kubaturowym na placach w postaci grup regularnych nasadzeń wprowadzają wertykalne elementy zieleni które dodatków swoim układem nakierowują na obiekty budowlane.

W kierunku zachodnim kompozycja placu zostaje zdominowana przez tereny zieleni. Wprowadzone połacie zieleni wyższej takie jak pasy krzewów i traw ozdobnych „przenikają sie” i wtapiają w otaczające sąsiednie tereny zieleni parkowej. Na tym obszarze wprowadzone zostały również kameralne miejsca wypoczynku w postaci wydzielonych zatok z umeblowaniem.

Tereny muraw rekreacyjnych i sportów plenerowych

W północnej części terenu charakter nasadzeń zmienia się na parkowy. Dominują luźne grupy drzew o naturalnym malowniczym pokroju i szerokich koronach. Znaczne skupienie wprowadzone zostało u podnóża Górki Środulskiej tworząc rodzaj zalesionego przedpola dodatkowo akcentującego dominantę przestrzenną jednocześnie wtapiając ja w otaczający krajobraz.

Układ zieleni z układu regularnego i geometrycznego związanego z nowoprojektowanymi obiektami kubaturowymi i komunikacją w kierunku zewnętrznym ulega „rozmyciu” przechodząc w układ typowo parkowy i nieregularny.

W częściach zewnętrznych w strukturze zieleni wyodrębnione zostały otwarte polany rekreacyjne z przeznaczeniem na sporty plenerowe takie jak np.: joga, tai chi itp. Lokalnie wprowadzone zostały na wydzielonych otwartych przestrzeniach miejsca z lokalizacja urządzeń sportowych typu fitness outdoor i siłowni zewnętrznych oraz urządzenia ścieżki zdrowia.

Aranżacja zieleni niższej proponuje wprowadzenie zarówno naturalnie wydzielonych wnętrz zielonych z przestrzeni w postaci polan trawiastych oraz rozległych połaci łąk kwietnych o ekstensywnym charakterze.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl