Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu.
Nagroda kolejna równorzędna

<<< powrót
 • JRK 72 Architekt Jacek Krych
 • Jojko + Nawrocki Architekci
Skład zespołu:
 • Tomasz Berezowski,  
 • Beata Gołas,  
 • Marcin Jojko,  
 • Jacek Krych,  
 • Bartłomiej Nawrocki,  
 • Michał Nawrot,  
 • Joanna Urbanowicz,  
 • Iwona Zaczek,  
 • Leszek Bojda – konstrukcja,  
 • Tomasz Klimek – oświetlenie  
 •  
 •  
 • http://www.jrk72.pl/  
 • http://www.jna.com.pl/  
 •  

Inwestycja w Zagłębiowski Park Sportowy stanowi bezprecedensową okazję do stworzenia na terenie Parku Środula całorocznego założenia krajobrazowego o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Odpowiednie rozmieszczenie planowanych budynków wśród zieleni otaczającej Górkę Środulską wraz ze spójnym zagospodarowaniem terenu pozwolą nie tylko na budowę potrzebnego zespołu sportowego, ale nade wszystko na wykreowanie przyjaznego miejsca dla mieszkańców Sosnowca oraz całego Zagłębia. Ukształtowanie nowego zespołu sportowego w postaci naturalnego, parkowego krajobrazu wyraża współczesne dążenie architektury do maksymalnej symbiozy z otaczającą naturą i podkreśla ich nierozerwalne relacje. Przytłaczające kubatury planowanych obiektów sportowych – sali, stadionu zimowego oraz stadionu piłkarskiego w negatywny sposób wpłynęłyby na istniejący charakter tego miejsca, mocno utrwalony już w świadomości mieszkańców jako teren otwarty. Dlatego też podstawową decyzją projektową było wpisanie planowanego zespołu budynków w falujący krajobraz parku poprzez częściowe zagłębienie ich w terenie w sposób adekwatny do ich układu funkcjonalnego. Projektowane zadaszenia budynków w formie lekkich i organicznych struktur lewitujących nad terenem i sprawiających wrażenie „zawieszonych w zieleni”, mają przede wszystkim stanowić swoiste dopełnienie istniejącego krajobrazu zdominowanego przez Górkę Środulską, a nie jego zaprzeczenie. Górka Środulska, stanowiąca wyraźną dominantę przestrzenną, wzbogacona zostanie przez obiekty, które nie będą konkurować skalą z jej gabarytami, natomiast i delikatnie wpiszą się w parkowy charakter założenia.

Lokalizacja poszczególnych obiektów na planie zespołu ma na celu aktywację całego terenu poprzez oddziaływanie potencjału programowego każdego z budynków. Skupienie ich w jednym miejscu stanowiłoby utratę szansy na zaktywowanie całego obszaru, który zaopatrzony w dodatkowe funkcje sportowe i rekreacyjne – zarówno letnie jak i zimowe – ma szansę stać się nową, atrakcyjną i przyjazną wizytówką Zagłębia, chętnie odwiedzaną nie tylko przez kibiców, ale przede wszystkim przez okolicznych mieszkańców Sosnowca i Zagłębia. Zawody sportowe o randze regionalnej, krajowej a nawet międzynarodowej stanowić będą bowiem jedynie część aktywności zespołu, który poprzez odpowiednie zaprojektowanie i dopełnienie otwartego założenia parkowego może być również ważnym ośrodkiem promującym zdrowy tryb życia i sportowy sposób na spędzanie wolnego czasu każdego dnia.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl