Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu.
I nagroda

<<< powrót
 • JSK Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Mariusz Rutz  
 • Zbigniew Pszczulny  
 • Piotr Bury  
 • Miłosław Matejko  
 • Jakub Marszalski  
 • Jakub Podgórski  
 •  
 •  
 • http://www.jskarchitects.com/  
 •  

Koncepcja architektoniczno przestrzenna

Sosnowiec powstał jako miasto przemysłowe, dzięki szybkiemu rozwojowi przemysłu ciężkiego. Dzisiaj po etapie restrukturyzacji przemysłu, w wyniku likwidacji wielu zakładów wydobywczych uległ zmianie profil rozwoju miasta z górniczo-hutniczego w przemysłowo-handlowy. Potrzeba ochrony terenów zielonych i kreowania obszarów rekreacyjnych w celu podwyższania jakości życia mieszkańców jest procesem, który powinien być realizowany w każdym obszarze mocno zurbanizowanym.

Zaproponowana forma i układ zabudowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego jest w dużym stopniu konsekwencją lokalizacji na obszarze mocno zadrzewionym w bezpośrednim sąsiedztwie parku i terenów rekreacyjnych ze stokiem narciarskim.

W celu integracji z parkowym charakterem lokalizacji, bryły hali sportowej, stadionu zimowego i stadionu piłkarskiego otrzymały łagodne, miękkie formy i zostały w meandryczny sposób rozmieszczone na dostępnym terenie okalającym wzniesienie stoku narciarskiego.

Przy rozmieszczeniu obiektów szczególnie istotne dla nas było wytworzenie przestrzeni publicznej, która łączy obiekty sportowe, zapewnia komfortową komunikację pieszą dla kibiców i która będzie miała charakter parkowy pozostając odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego. Jednocześnie konieczne było zapewnienie rekomendowanej przez FIFA orientacji stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe).

Na przestrzeni publicznej projektowana jest nawierzchnia z wielkogabarytowych płyt betonowych, w strefie parkingów natomiast trwale utwardzone będą jedynie drogi obsługi komunikacyjne a obszar zatok parkingowych będzie stanowił powierzchnię biologicznie czynną wzmocnioną poprzez eko - kraty z tworzywa sztucznego. W rejonie tym planuje się zachować cenne okazy istniejących drzew oraz nasadzenia uzupełniające w pasach rozdzielających rzędy parkingowe.

Dzięki tym wszystkim zabiegom budynki obiektów sportowych pomimo swoich rozmiarów nie dominują nad otoczeniem lecz wpisują się w parkowy charakter terenu.


Architektura

Dla wszystkich obiektów zaproponowano spójny charakter zewnętrznej prezencji. Motywem przewodnim jest zastosowanie wertykalnych elementów drewnianych na elewacjach. Elementy te pełnią rolę zewnętrznych osłon przed nadmiernym nasłonecznieniem. Rozmieszczono je w sposób zaplanowanego nieporządku, tak aby skrywały elewacje w sposób bardziej intensywny tam gdzie jest to wskazane natomiast w mniejszym stopniu w strefach, które powinny być bardziej wyeksponowane w bryle budynku, jak główne wejścia i doświetlenia powierzchni wspólnych.

Użycie elementów drewnianych na elewacji ma również wymiar symboliczny. Nazwa miasta Sosnowiec a wcześniej wsi Sosnowice pochodzi bowiem od borów sosnowych porastających te tereny przed rokiem 1830. Pionowe drewniane elementy są więc w pewnym sensie reminiscencją smukłych "łodyg" boru sosnowego. Pionowe paski są również elementem tworzącym historyczny trójkątny herb klubu Zagłębie Sosnowiec. Motyw taki wkomponowano w zewnętrzne fasady.

Etapowanie

Inwestycja może zostać realizowana jako całość lub też etapami. Ze względu na swobodne rozmieszczenie obiektów na terenie etapowanie może się odbywać w innej kolejności. Również bez wpływu na ogólny charakter zabudowy możliwa byłaby zamiana lokalizacji stadionu zimowego z lokalizacją hali sportowej. Taka decyzja mogłaby zostać podjęta na późniejszym etapie koncepcji w uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku, gdyby Zamawiający zamierzał realizować kolejne etapy kompleksu sportowego w dużych odstępach czasowych.

Przewiduje się następujące etapy realizacyjne inwestycji:

Etap I - stadion piłkarski
- budowa stadionu piłkarskiego,
- aranżacja przestrzeni publicznej wokół stadionu wraz z placem po stronie zachodniej,
- budowa parkingów od strony ulicy Generała Mariusza Zaruskiego
- podłączenie obiektu do układu drogowego ulicy Generała Mariusza Zaruskiego.

Etap II - hala sportowa
- budowa hali sportowej,
- aranżacja przestrzeni publicznej wokół hali sportowej wraz z placem od strony północno - wschodniej stadionu,
- budowa parkingów od strony wschodniej stadionu,
- budowa włączenia drogowego do ulicy Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz wewnętrznego połączenia drogowego do ulicy Generała Mariusza Zaruskiego.

Etap III - stadion zimowy
- budowa stadionu zimowego,
- aranżacja przestrzeni publicznej wokół obiektu.

Stadion piłkarski

Układ funkcjonalny


Dla nowego stadionu Zagłębia Sosnowiec przewiduje się ok. 12.000 zadaszonych miejsc siedzących z możliwą bezkolizyjną oraz bez ingerencji w główną konstrukcję stadionu rozbudową do docelowych 15.000 miejsc zadaszonych. Rozbudowa trybuny o dodatkowe miejsca przewidywana jest w postaci 4 rzędów w konstrukcji stalowej ustawionych na koronie trybuny żelbetowej.

Do momentu rozbudowy ostatni rząd trybuny żelbetowej tworzy obejście o szerokości ok 4,50m tzw. - tzw."koronę".
Miejsca dla widzów podzielone zostały na kategorie jakościowe wyróżniające się lokalizacją i standardem funkcjonalnym.
Przewidziano również ok. 44 miejsc dla widzów niepełnosprawnych i ok. 44 miejsc osób towarzyszących.

Okalającą stadion promenadę usytuowaną na poziomie terenu w części południowej, wschodniej i północnej przewidziano jako główną przestrzeń cyrkulacyjną dla kibiców. Przestrzeń ta znajduje się bezpośrednio za ogrodzeniem okalającym stadion, w którym rozmieszczono równomiernie wejścia dla kibiców (kołowroty). Wzdłuż promenady zlokalizowane zostały wejścia na trybunę - womitoria, kioski gastronomiczne, punkty sprzedaży pamiątek, sanitariaty oraz pomieszczenia pomocy lekarskiej.

Dla widzów o wyższych wymaganiach jakościowych przewidziano 10 lóż VIP (sky box), z 12 miejscami w wydzielonej strefie w 3 rzędach przed każdą lożą (łącznie 120 miejsc), oraz trybunę honorową VIP dostępną ze strefy cateringowej (Business Club) na 464 miejsca oraz 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych (+4 dla opiekunów). W strefie cateringowej przewidziano bar oraz otwartą przestrzeń umożliwiającą swobodną aranżację.

Strefę cateringową zaprojektowano w taki sposób aby można była ją podzielić na 2 części (silver i gold). W pobliżu przewidziano pomieszczenia wspomagające jak zaplecze baru czy magazyn mebli. Dla wszystkich gości VIP przewidziano odpowiednie, komfortowe zaplecze sanitarne, jak również pomieszczenie dla opieki nad dziećmi. Funkcje te zostały usytuowane na pierwszym piętrze w centralnej części głównej trybuny zachodniej. Pomieszczenia te są dostępne bezpośrednio z hallu VIP w zachodniej części budynku za pomocą przeszklonych wind oraz poprzez schody w przestrzeni otwartej.

Dodatkowo na pierwszym piętrze budynku pod trybuną zachodnią, znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz biura klubu.

Parter trybuny zachodniej wykorzystano na szatnie dla zawodników, sale ćwiczeń, pomieszczenia odnowy, pomieszczenia dla trenerów, sędziów, lekarzy, funkcjonariuszy, muzeum klubowe, centrum prasowe z salą konferencyjną dla 50 osób, studia TV, strefę interview zawodników, wejście dla zawodników i gości VIP.

Ponadto na parterze zlokalizowano restaurację/pub dostępną bezpośrednio z zewnątrz budynku, oraz stołówkę dla pracowników. Restauracja jest tak zlokalizowana aby mogła za pomocą windy towarowej zapewnić catering dla Bussiness Clubu oraz loży (sky box) podczas meczu.

Na poziomie górnego obejścia trybun, w centralnej części trybuny zachodniej przewidziano lokalizację pomieszczenia dla dziennikarzy z bezpośrednim wyjściem na trybunę prasową oraz centrum zarządzania kryzysowego obiektu. Na trybunie przewidziano miejsca siedzące dla dziennikarzy oraz stanowiska dla komentatorów. W centralnej części trybuny prasowej zlokalizowana jest pozycja głównych kamer (Main Camera Position).

Wszystkie wyżej wymienione funkcje zaprojektowano razem z podstawowymi pomieszczeniami zaplecza sanitarnego i socjalnego.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Miejsca dla kibiców poruszających sie na wózkach inwalidzkich przewidziano na trybunie wschodniej (32), północnej i południowej (po 4) oraz na trybunie VIP (4). Miejsca na trybunie standardowej znajdują się na platformie pierwszego rzędu i są dostępne poprzez rampę o nachyleniu nieprzekraczającym 8%. Miejsca na trybunie VIP znajdują się na tarasie dostępnym z Business Clubu do którego dostęp zapewniają 2 windy osobowe. Do każdego miejsca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim przewidziano dodatkowe miejsce siedzące dla osoby towarzyszącej.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach zaprojektowano zarówno w części trybuny standardowej jak i w części VIP.


Konstrukcja

Budynek stadionu tworzą zasadniczo 3 elementy:
• żelbetowa konstrukcja trybun i części kubaturowej pod trybuną zachodnią,
• stalowa konstrukcja zadaszenia,
• zewnętrzna, ażurowa, wizualna przesłona z pionowych elementów drewnianych montowanych do konstrukcji stalowej

Konstrukcja stadionu oparta jest na schemacie słupowo – belkowo – płytowym, wykonanym w technologii żelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej. Trybuna składa się z prefabrykowanych elementów, które opierają sie na belkach żelbetowych (tzw. belki zębate, które z kolei oparte są na żelbetowych słupach. Usztywniającymi nośnymi elementami konstrukcyjnymi w budynku zachodnim są żelbetowe trzony wewnętrznych klatek schodowych oraz szkielet ramowy głównej konstrukcji nośnej trybun w pozostałej części stadionu.

Zadaszenie stadionu tworzy lekka stalowa konstrukcja wsporcza, składająca się z dźwigarów blachownicowych, ułożonych promieniście w każdym przęśle. Każdy oparty na konstrukcji żelbetowej korony trybuny i ustabilizowany smukłym słupem w płaszczyźnie elewacji. Do tych słupów oraz belki krawędziowej zadaszenia mocowana jest estetyczna przesłona w postaci pionowych elementów drewnianych, które nadają spójność wszystkim obiektom kompleksu sportowego. Poszycie zadaszenia zaprojektowano z blachy trapezowej z izolacją wodną z membrany na warstwie izolacji wygłuszającej. Pas o szerokości 8,0m od strony płyty boiska zaprojektowano jako pokryty poliwęglanem. Dzięki temu zapewniono lepsze doświetlenie płyty boiska oraz "odchudzono" konstrukcję, co ma szczególnie istotne znaczenie w części zadaszenia najdalej wysuniętej.

Konstrukcja stalowa zwymiarowana będzie odpowiednio dla przeniesienia obciążeń od opraw oświetlenia murawy, systemu nagłośnienia, itp. oraz telebimów zawieszonych pod zadaszeniem w części północnej i południowej stadionu.

Fasady

W części kubaturowej pod zachodnią trybuną fasady zewnętrzne, przeszklone (fasada zachodnia) zaprojektowano jako słupowo-ryglowe, na profilach aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze antracytowym, ze szkłem dwukomorowym. W części biurowej na pierwszym piętrze w co drugim polu przewidziano skrzydło uchylne. Przeszklenie w fasadzie zachodniej projektowane jest od poziomu posadzki do poziomu sufitu podwieszanego.

Boczne fasady budynku pod trybuną zachodnią zaprojektowano jako pełne, trójwarstwowe - mur z cegły silikatowej, izolacja termiczna, okładzina z paneli z płyt kompozytowych typu alucobond (extrabond) lub z blachy aluminiowej gr. 3mm w kolorze antracytowym.

Ażurowa fasada okalająca stadion w linii zadaszenia trybun

Elementem spajającym wszystkie obiekty Zagłębiowskiego Parku Sportu jest zastosowanie wertykalnych elementów drewnianych na elewacjach. W przypadku stadionu piłkarskiego elementy drewniane mocowane są do stalowej podkonstrukcji, która z kolei mocowana jest do konstrukcji zadaszenia trybun. Elementy drewniane w rozstawie co ok. 50cm wykonywane będą z desek drewnianych zabezpieczonych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych poprzez odpowiednie impregnowanie i/lub lakierowanie. Proponowany gatunek drewna to Modrzew Syberyjski ze względu na swoje wyższe parametry wytrzymałościowe, dzięki którym lepiej znosi trudne warunki atmosferyczne i jest trwalszy od powszechnie stosowanych gatunków.

Hala sportowa

Układ funkcjonalny


Hala sportowa posiada wielofunkcyjne boisko sportowe umożliwiające rozgrywanie meczów koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej wraz z trybuną na ok. 3.000 miejsc. Budynek zaprojektowano jako zasadniczo 2 kondygnacyjny, na planie owalnym o formie organicznej wpasowującej się w charakter parkowy terenu.

Dla zapewnienia przejrzystości i czytelności układu zaprojektowano jedną centralną strefę głównego wejścia z poziomu parteru. W hallu głównym znajdują się kasy biletowe, szatnie dla kibiców i mała kawiarnia. Z holu wejściowego kibice przechodzą podwójnymi schodami zestawionymi w układzie nożycowym na platformę drugiej kondygnacji, która okala trybuny na poziomie ostatniego rzędu. Platforma 2 kondygnacji stanowi przestrzeń komunikacyjną umożliwiającą obejście trybun wokoło. W tej przestrzeni zlokalizowane są bryły mieszczące pomieszczenia sanitarne, kioski gastronomiczne oraz klatki schodowe zapewniające odpowiednią ewakuacje z poziomu drugiej kondygnacji.

Dla kibiców VIP zaprojektowano niezależne wejście, hall wejściowy na parterze, schody proste 3 biegowe na poziom lóż, który wyniesiony jest około 3 m ponad poziom najwyższego rzędu trybuny. W strefie VIP zaprojektowano 2 loże z wyjściem na balkon mieszczący 48 miejsc. Ponadto w programie VIP przewidziano salę konferencyjną, część gastronomiczną, zaplecze sanitarne. W tej strefie zlokalizowane są również pomieszczenia dla mediów.

Na pozostałej części powierzchni parteru zaprojektowano halę treningową, zaplecze z szatniami dla zawodników wraz z szatniami zapasowymi, zaplecze sędziowskie, pomieszczenia administracji obiektu, magazyny sprzętu sportowego i część pomieszczeń technicznych.

Pomieszczenia techniczne dla wentylacji i chłodzenia zlokalizowano na kondygnacji trzeciej nad częścią komunikacyjną, bezpośrednio pod dachem tak aby zminimalizować drogę kanałów wentylacyjnych.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich przewidziano na poziomie platformy pierwszego piętra (najwyższy rząd) w narożnikach trybuny - łącznie 12 miejsc. Do każdego miejsca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim przewidziano dodatkowe miejsce siedzące dla osoby towarzyszącej. Dostęp na poziom pierwszego piętra zapewniony jest poprzez 2 windy osobowe z hallu głównego. Toalety dla osób poruszających się na wózkach zaprojektowano zarówno w części przeznaczonej dla kibiców standardowych jak i w części VIP.


Konstrukcja

Budynek zaprojektowany jest częściowo w technologii żelbetowej, częściowo w konstrukcji stalowej.

Słupy, strop nad parterem, strop pomieszczeń technicznych kondygnacji drugiej, trzony klatek schodowych i szybów windowych wykonane będą jako żelbetowe monolityczne. Trybuny wykonane będą jako żelbetowe, prefabrykowane, wsparte na prefabrykowanych belkach.

Konstrukcja dachu przekrywającego zarówno powierzchnię boiska sportowego wraz z trybunami oraz przestrzeń komunikacyjną zaprojektowana jest w formie dźwigarów kratowych wspartych na słupach żelbetowych. Przekrycie dachu jest pełne, z blachy trapezowej wspartej na płatwiach z izolacją termiczną w formie stropodachu odwróconego z warstwą substratu glebowego zapewniającego egzystencję zieleni ekstensywnej (grubość substratu ok 8cm).

Fasady

W strefie wejściowej oraz w miejscach zapewniających doświetlenie zaprojektowano fasady przeszklone jako słupowo-ryglowe, na profilach aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze antracytowym, ze szkłem dwukomorowym. W rejonie pomieszczeń biurowych i administracyjnych w co drugim polu przewidziano skrzydło uchylne.

Fasady pełne zaprojektowano jako ścianę dwuwarstwową, murowaną z izolacją termiczną z wykończeniem w postaci tynku mineralnym w kolorze antracytowym.

Dodatkowo wokół całego obiektu drugą warstwę, zewnętrzny płaszcz tworzą pionowe elementy drewniane. Zaprojektowano je zarówno w miejscach gdzie "pod spodem" przebiega ściana zewnętrzna pełna jak również w miejscach przeszkleń. Elementy te nadają spójny charakter wszystkim obiektom Zagłębiowskiego Parku Sportu i będą wykonywane w sposób analogiczny jak te okalające stadion piłkarski. Różnica polega tylko na tym, że elementy drewniane wokół stadionu rozmieszczone są w odległościach równomiernych, w przypadku hali sportowej i stadionu zimowego natomiast w sposób nierównomierny - rzadziej w miejscach przeszkleń, gęściej w miejscach ścian pełnych.

Stadion Zimowy

Układ funkcjonalny


Stadion zimowy został zaprojektowany w sposób analogiczny do hali sportowej. Do budynku prowadzi jedno główne, publiczne wejście dla kibiców. Z holu na trybuny kibice dostają się schodami na kondygnację drugą, która umożliwia obejście trybun i w ten sposób dotarcie do właściwego sektora. W przestrzeni platformy pierwszego piętra rozmieszczono zaplecza sanitarne i kioski gastronomiczne.

Poziom ten ze względu na dużą powierzchnię może być wykorzystywany jako stała ekspozycja związana z Multimedialną Galerią Sportu. W tym celu przewidziano strefy, dedykowane pod aranżację gablot wystawowych jak również zamykane pomieszczenia do aranżacji multimedialnych wystaw, prelekcji filmów itp. Na części kondygnacji drugiej zaprojektowano również strefę VIP z 5 lożami, salą konferencyjną i zapleczem cateringowym.

Na parterze budynku zlokalizowano strefę wejściową dla kibiców VIP, zaplecza z szatniami dla zawodników, pomieszczenia związane z wypożyczalnią łyżew, przebieralnie, zaplecze administracyjne oraz bogaty program dla SMS i UKS.

Obiekt jak wszystkie w kompleksie Zagłębiowskiego Parku Sportu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Miejsca dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich przewidziano na poziomie platformy pierwszego piętra (najwyższy rząd) od strony głównego wejścia - łącznie 12 miejsc. Do każdego miejsca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim przewidziano dodatkowe miejsce siedzące dla osoby towarzyszącej. Dostęp na poziom pierwszego piętra zapewniony jest poprzez 2 windy osobowe z hallu głównego. Toalety dla osób poruszających się na wózkach zaprojektowano zarówno w części przeznaczonej dla kibiców standardowych jak i w części VIP.

Pomieszczenia techniczne związane z przyłączeniami do mediów zaprojektowano na parterze, natomiast pomieszczenia dla wentylacji i chłodzenia na kondygnacji trzeciej bezpośrednio pod dachem.


Konstrukcja

Budynek zaprojektowany jest analogicznie do budynku Hali sportowej częściowo w technologii żelbetowej, częściowo w konstrukcji stalowej. Dach również zaprojektowano jako pokryty ekstensywną zielenią. Ma to duże znaczenie ze względu na wyeksponowanie tzw. piątej elewacji - pozostaną dobrze widoczne z górki narciarskiej czy położonych w niedalekiej odległości wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl