Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Bielenis Architektura Sp. z o.o.
  • S.Lab architektura
Skład zespołu:

ZAŁOŻENIA AUTORSKIE

• Poszanowanie istniejących (w miarę możliwości) i przywrócenie oryginalnych rozwiązań krajobrazowych zagospodarowania terenu Teatru Letniego.
• Kompozycja nowych elementów na zasadzie kontrastu: istniejące=ciężkie / nowe=lekkie.
• Idea zmienności i przekształcalności obiektu do występujących potrzeb za pomocą lekkich mobilnych elementów wydzielających lub przykrywających, aby w jak najmniejszym stopniu zaburzać integrację amfiteatru z krajobrazem parku.

ZADASZENIE SCENY I WIDOWNI

Zadaszenie sceny: Proponuje się stałe zadaszenie pneumatyczne w postaci „chmurki” podwieszonej do konstrukcji łuku oraz przycumowanej do istniejącej poprzecznej belki kratownicowej i żelbetowego „grzebienia” z tyłu sceny. Lekki, efemeryczny, miękki obiekt kompozycyjnie kontrastuje z masywnym żelbetowym łukiem, ale też przewrotnie go dopełnia. Chmura jest odrębnym, charakterystycznym elementem wizerunku amfiteatru, na tyle jednak abstrakcyjnym, że nie zakłóca silnego, znanego i jednego z ulubionych symboli Szczecina, jakim jest łuk amfiteatru. Symbolicznie łuk odwołuje się do tęczy …. a tęczy towarzyszą chmury. Odpowiednio iluminowana po zmierzchu pneumatyczna chmura stanie się gigantycznym lampionem rozświetlającym teren amfiteatru oraz Park Kasprowicza. Chmura jest też dobrym tłem dla projekcji obrazu, które mogą wzbogacić scenografię widowisk.

Zadaszenie widowni: Uważamy, że stałe zadaszenie widowni kłóci się z ideą amfiteatru – obiektu plenerowego, na którym imprezy odbywają się głównie latem. Także modernizowany w ostatnich latach podobnej wielkości znany amfiteatr w Opolu ma zadaszenie tylko nad sceną. Widownia Opery Leśnej w Sopocie, którą przykryto na stałe w całości jest miejscem zacienionym i nie działającym jako przestrzeń publiczna. Widownia amfiteatru w Szczecinie przez większość dni w roku jest częścią trasy spacerowej – uczęszczaną i lubianą przez szczecinian, a więc żywą przestrzenią publiczną w krajobrazie parku. Aby tego nie zepsuć, zadaszenie widowni projektuje się jako tymczasowe, z możliwością szybkiej instalacji tylko na czas trwania imprez wymagających zadaszenia (np przewidywane opady, wymagania scenariusza itp), w technologii identycznej do zadaszenia sceny. Tymczasowe zadaszenie widowni stanowiły będą „chmury” – pneumatyczne struktury balonowe wypełniane helem (samonośne) i cumowane linami do konstrukcji łuku oraz szyny instalacyjnej. (patrz schemat na planszy 2/2)

Technologia chmury: trwała powłoka tekstylna lub PVC wypełniona balonami helowymi. Przykładowa firma produkująca tego typu struktury pneumatyczne: Airworks (www.airworksinflatables.co.uk)

PRZEBUDOWA WIDOWNI I SCENY

Widownia została przeprojektowana dla zapewnienia optymalnej widoczności oraz dostosowana do obecnych wymogów obiektów widowiskowych. Ilość miejsc zredukowano do 2530 (włącznie z miejscami dla wózków osób niepełnosprawnych). Najbliższy sceny, środkowy sektor widowni przeznaczono dla VIPów. Użyto optymalnego schematu widowni łamanej, ze zmienną wysokością stopni widowni i przewyżką. (patrz schemat na planszy nr 1/2) Nowa geometria widowni została założona na regularnym łuku ze środkiem na tylnej krawędzi sceny. Geometria kładki pieszej i krawędź frontu sceny zostały założone na łuku o tym samym środku.

Scena została obudowana dodatkową kubaturą zawierającą bezpośrednio połączone ze sceną zaplecze oraz kulisy. Obudowa zapewnia osłonę występujących na scenie przed wiatrem oraz wzrokiem postronnych obserwatorów. Kulisy mieszczą mobilne panele umożliwiające zmianę geometrii i wielkości / głębokości sceny. Podkonstrukcja oświetlenia sceny podwieszona jest do istniejącej poprzecznej belki kratownicowej mocowanej do łuku.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Linię ogrodzenia amfiteatru zredukowano tak by uwolnić zamykaną obecnie w trakcie imprez biletowanych ulicę Fałata. Ogrodzenie przerwane jest na odcinku korony widowni. Tam ograniczenie dostępu i penetracji wzrokowej z ulicy Fałata w trakcie trwania imprez biletowanych umożliwi przesuwna zasłona mocowana z góry i z dołu (na specjalnej szynie / prowadnicach). Takie rozwiązanie umożliwi swobodny dostęp do widowni poza czasem zamkniętych imprez – czyli przez większość dni w roku.

Wydzielenie przednich sektorów widowni na potrzeby mniejszych, kameralnych imprez (do 800 osób) realizowane będzie za pomocą zasłon na przenośnych stojakach. W myśl przyjętego założenia zmienności i przekształcalności elementy wydzielenia nie będą stałe, ale mobilne i używane tylko wtedy, kiedy będą potrzebne, aby zminimalizować ich wpływ na integrację amfiteatru z parkiem.
Nowym elementem stałego zagospodarowania jest kładka piesza na Jeziorze Rusałka. Umożliwi ona spacery z tyłu teatru w trakcie trwania imprez zamkniętych.

Ulicę Fałata z przedpolem widowni łączy istniejąca plenerowa galeria rzeźby (uporządkowana) uzupełniona o tablice reklamowe wydarzeń artystycznych. Ponadto proponuje się przywrócenie będących istotnym i atrakcyjnym elementem pierwotnej wizji założenia krajobrazowego amfiteatru w Parku Kasprowicza fontann kaskadowych po obu stronach widowni.

KOMUNIKACJA W OBIEKCIE I NA OTACZAJĄCYM TERENIE

Komunikacja w obrębie zmodernizowanej widowni odbywa się analogicznie do stanu istniejącego - przejściami między sektorami – poziomymi podestami oraz schodami. Zredukowano ogrodzenie terenu amfiteatru tak, by umożliwić komunikację ul. Fałata w trakcie trwania imprez zamkniętych. Alternatywna droga przejścia z tyłu sceny zapewniona jest poprzez wspomnianą już kładkę pieszą, która dostarcza też nowego widoku na amfiteatr – z tego punktu widzimy łuk amfiteatru oraz jego efektowne odbicie w lustrze jeziora.

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA

Reżyserka w formie eliptycznej kapsuły z jednej strony nawiązującej kształtem do betonowego łuku parabolicznego, z drugiej strony jest autonomiczną, abstrakcyjną rzeźbą ustawioną w krajobrazie parku. Kabina kontrolna ulokowana została z boku widowni w nawiązaniu do jej oryginalnego umiejscowienia.

Prowadnica dla zasłony służy także jako szyna montażowa / instalacyjna dla osprzętu scenicznego (projektory, oświetlenie, elementy nagłośnienia) oraz do instalacji tymczasowego zadaszenia pneumatycznego – „chmur”.

Toalety dla widzów zakłada się urządzić w części obecnego podscenia. Wymaganą powierzchnię w podsceniu uwolni nadbudowa zaplecza sceny o nowe pomieszczenia. Tym sposobem nie ma potrzeby wznoszenia dodatkowej, oddzielnej kubatury. Toalety dla widzów poza okresami imprez mogą działać, jako toalety publiczne.

Kasy biletowe – zakłada się internetową sprzedaż biletów, co eliminuje potrzebę budowy kas. Ewentualna kasa biletowa (jeżeli będzie to jednak konieczne) może powstać w zapleczu sceny.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Optymalny dostęp do widowni dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest z poziomu ulicy Fałata – na koronie widowni oraz z poziomu rzędu zerowego – na froncie widowni. Tam zaproponowano miejsca dla widzów niepełnosprawnych na wózkach – łącznie 52 miejsca. Na terenie amfiteatru zaprojektowano 5 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl