Konkurs na projekt tymczasowego pawilonu gastronomicznego z tarasem widokowym.
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • Michał Siedacz, Marcin Podlewski
Skład zespołu:

Założenia projektowe:

Ustalono potrzebę stworzenia obiektu wyważonego, który w odniesieniu do stanowisk targowych, stanowiących jego bezpośrednie sąsiedztwo będzie identyfikowany jako lokalna dominanta formalna i jakościowa, a jednocześnie nie będzie stanowił konkurencji i nie zaburzy odbioru okolicznych budowli historycznych Głównego Miasta Gdańska. Charakter i przeznaczenie projektowanego pawilonu wskazały na konieczność priorytetowego potraktowania kwestii mobilności i łatwości wielokrotnego montażu / demontażu obiektu.

Lokalizacja obiektu:

Ze względu na wymiary rzutu poziomego obiektu 10x10m założono usytuowanie obiektu w ciągu straganów handlowych między dwoma równoległymi alejkami targowiska. Taka lokalizacja sprawiła, że jednoprzestrzenne wnętrze sali konsumpcyjnej na parterze otwiera się w pełni, poprzez duże powierzchnie przeszkleń w elewacjach na przyległe alejki jarmarku, jednocześnie odcinając się stanowczo pełnymi ścianami od sąsiadujących gwarnych straganów.

Konstrukcja obiektu:

Budynek zaprojektowano w systemie modułowym, główną konstrukcję stanowi zestaw 7 stalowych kontenerów, bazujących na typowej konstrukcji stosowanej powszechnie w transporcie morskim. W celu dostosowania konstrukcji do gabarytów projektowanego obiektu zastosowano 2 moduły kontenera o indywidualnych wymiarach, mieszczących się w możliwościach produkcyjnych
krajowych producentów:
- kontener o wym. 200x980x330 cm (szer. / dł. / wys.) - 2szt.
- kontener o wym. 245x780x330 cm (szer. / dł. / wys.) - 5szt.

Przegrody budowlane stanowią tu typowe wypełnienia stosowane w budownictwie modułowym, tj.: płyta warstwowa, płyta twarda wełny mineralnej z odpowiednim wykończeniem. Występujące w obiekcie połączenia i uszczelnienia na stykach kontenerów wykonuje się jako typowe rozwiązania systemowe- nie wymagają opracowania nietypowych szczegółów.

Wymiary gotowego pawilonu: 980x980x660cm (szer. / dł. / wys.)

Funkcja obiektu:

Na parterze mieści się zaplecze kuchenne wraz ze strefą sprzedaży i wydawania posiłków- o powierzchni ok. 16m2, posiadające własne wejście gospodarcze od strony bocznej elewacji, oraz jednoprzestrzenna sala konsumpcyjna z miejscami dla 52 osób. Na dachu pawilonu zaprojektowano częściowo zadaszony taras widokowy o powierzchni ok. 70m2 z miejscami do wypoczynku na centralnie umieszczonym podeście wyniesionym na 30cm. Funkcja tarasu została celowo odseparowana od części gastronomicznej, pozwalając na niezależne użytkowanie obu tych części, a także akcentując ogólnodostępność tarasu. Forma tarasu powstała z uwzględnieniem możliwości jego wszechstronnego wykorzystania, np. jako scena dla występów / koncertów plenerowych. Dodatkowa funkcja zapraszania przechodniów do odwiedzenia pawilonu została zrealizowano bez ingerencji w bryłę obiektu- projekt przewiduje wykonanie na posadzce placu kolorowego pasma na przedłużeniu schodów z tarasu sięgającego możliwie daleko w kolejne alejki jarmarku, stanowiącego element, którego celem jest zaintrygowanie i sprowadzenie nieświadomych przechodniów do celu, jakim jest ogólnodostępny taras widokowy oferujący pełną 360- stopniową ekspozycję walorów tkanki miasta. Pomarańczowe pasmo na posadzce może zostać wykonane jako tymczasowa powłoka malarska lub poprzez oklejenie albo wyłożenie nawierzchni placu wykładziną z tworzywa.

Rozwiązania materiałowe:

Ściany zewnętrzne wykończone płytami okładziny kompozytowej typu Reynobond w kolorach: pomarańczowym i grafitowym. Przeszklenia parteru wykonane jako ślusarka aluminiowa w systemie fasadowym ze zintegrowanymi drzwiami. W elewacjach i we wnętrzu zastosowano okładzinę z przemysłowej kraty pomostowej, malowanej na kolor grafitowy. Stopnie schodów zewnętrznych wykonane z prefabrykatów betonowych impregnowanych powierzchniowo i pokrytych farbą do posadzek betonowych- w kolorze pomarańczowym. Stopnie mocowane do konstrukcji stalowej kontenera za pośrednictwem marek stalowych. Posadzka tarasu wykonana z drewna egzotycznego lub termowanego. Na tarasie zaprojektowano modułowe barierki z płaskowników stalowych- w kolorze ciemnoszarym.

Wyposażenie techniczne:

Pod schodami zewnętrznymi na taras ulokowano węzeł techniczno- instalacyjny pawilonu, w tym przyłącza mediów oraz zbiorniki zlewne na ścieki (dostęp do komory od zewnątrz), a także wskazano punkt wprowadzenia kanału grzewczego z zewnętrznego źródła ciepła.

Rozprowadzenie ciepłego powietrza w pomieszczeniu należy wykonać z typowych kanałów wentylacyjnych, np. typu spiro.

Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl