Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • STUDIO BB ARCHITEKCI
Skład zespołu:
  • arch. Tomasz Bradecki,  
  • arch. Barbara Uherek-Bradecka,  
  • arch. Paweł Gembalczyk,  
  • arch. Bogna Drałus,  
  • arch. Marta Wolniak  
  •  
  •  
  • http://studio-bb.pl/ 

Kompozycja przestrzenna

Przyjęto, że dwa zespoły budynków powtarzalnych lokalizuje się w obszarze zewnętrznym działki tak by wytworzyć spójną przestrzeń półpubliczną - plac z zielenią pomiędzy budynkami. Na pierwszym planie od strony wjazdu od ulicy Warszawskiej przewidziano budynek przychodni jako przestrzeń dostępną zarówno dla osób spoza zespołu, jak i z niego. Budynki zlokalizowano wzdłuż dłuższych boków działki tak by ich układ był zbliżony do kierunków 'północ-południe', co pozwala na doświetlenie wszystkich mieszkań.

Wewnętrzny plac stanowi przykład przestrzeni współdzielonej pomiędzy komunikacją, a pieszymi. W części bliżej ulicy Warszawskiej zapewniono dojazdy do parkingów podziemnych i lokalne miejsca parkingowe naziemne tuż przy wejściach do budynków.

Przyjęto, że dla każdego z zespołów budynków pomiędzy budynkami mieszkalnymi zrealizuje się formę pergoli, lub zadaszenia jako miejsca rekreacji, kontaktu z zielenią i dającego możliwość przejścia.

Zagospodarowanie terenu

Przyjęto, że różnica poziomów od wjazdu przy ul. Warszawskiej do końca działki wynosi ok. 2,5 metra. (w materiałach nie załączono mapy wysokościowej). Zachowano istniejące ukształtowanie terenu: parking za istniejącym budynkiem mieszkalnym na poziomie wjazdu. Za parkingiem zaprojektowano zjazd oraz mur oporowy wraz ze skarpą od strony projektowanej przychodni tak by przychodnia wraz zespołem projektowanych budynków były na jednym poziomie. Zdaniem autorów takie rozwiązanie powinno znacznie zminimalizować koszty realizacji parkingu podziemnego, który będzie pogrążony w ziemi jedynie w części. Część ziemi po wybraniu pod parking podziemny planuje się wykorzystać by zminimalizować spadek terenu pomiędzy dwoma zespołami budynków i zminimalizować różnicę poziomów parking-zer budynku.

Wejścia naziemne do klatek schodowych proponuje się następująco: schodami terenowymi oraz pochylniami od parkingów zewnętrznych przed budynkiem na wprost do klatek schodowych, płaskim chodnikiem wzdłuż budynków przed pergolą oraz bezpośrednio z parkingu podziemnego do klatek schodowych i wind w budynku.

Układ funkcjonalny budynków

Każdy z 4 budynków obsłużono jedną klatką schodową oraz jedną bądź dwiema windami - wszystko dostępne z poziomu parkingu podziemnego. Pomiędzy parami budynków przewidziano zadaszone pergole, które moga pełnić również funkcje pomieszczeń rekreacyjnych i w przypadku zespołu budynków przy przychodni pozwalają na dojście bezpośredni do przychodni i stołówki. Przewidziano układ kilku mieszkań dostępnych z korytarza i współnej klatki schodowej.

Mieszkania mniejsze, pomimo, że mają ekspozycję tylko na jedną stronę są doświetlone i przewietrzane z dwóch stron dzięki loggi (konieczne zastosowanie również wentylacji mechanicznej co najmniej dla tych lokali).

Rozwiązania architektoniczne

Zaproponowano architekturę oszczędną w środkach wyrazu, dająca możliwość częściowego swobodnego kształtowania części elewacji przez użytkowników. Przewidziano loggie jako istotny element projektu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl