Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.
III miejsce

<<< powrót
  • B.A.U. Jan Barysz
Skład zespołu:
  • A. Krzysztof Barysz  
  • Jan Barysz  
  • Joanna Ciszak  
  • Justyna Rubin 

I. ZAKRES PRZESTRZENNY

1. Lokalizacja w skali miasta. Projektowany zespół zlokalizowano w północnej części Gliwic, w kwartale ulic Warszawskiej, Artura Grottgera, Świętojańskiej i Bernardyńskiej.

2. Lokalizacja w skali kwartału ulic – wewnątrz zwartej zabudowy w pierzejach ulic Warszawskiej i Artura Grottgera oraz granicy ogrodów działkowych w północno-zachodniej stronie granicy.

3. Działki przeznaczone pod zadania nr 1 i 4 (zagospodarowanie terenu bezpośrednio i pośrednio związane z inwestycją) oraz pod zadania kubaturowe 3 i 4 to działki nr 104/1, 105/1, 105/2, 105/3).

4. Dojazd i dojścia piesze - z ulicy Warszawskiej poprzez przeprojektowane w zakresie lokalizacji i geometrii wjazd i główną oś pieszą (w razie potrzeby także pieszo-jezdną).

5. Idea przestrzenna

6. Rozwiązania szczegółowe:
- obwód:zaprojektowano drogę obwodową (będąca jednocześnie drogą pożarową) z miejscami parkingowymi
- park: kompozycja zieleni wysokiej wzdłuż drogi obwodowej w rozstawie 8,40 m, w powiązaniu z miejscami parkingowymi
- ogród i sad: wydzielony fragment wnętrza zespołu z wolnym dostępem do drzew owocowych
- budynki: pięć budynków punktowych – trzy na garażu podziemnym, dwa na parterze usługowym
- aleja: główna oś kompozycyjna i funkcjonalna, piesza (pieszo-jezdna)
- forum, amfiteatr, lustro wody z fontanną: centralna przestrzeń publiczna projektowanego zespołu

II. ZAKRES FUNKCJONALNY

Zakres przestrzenny, w części zawierającej rozwiązania szczegółowe jest jednocześnie zakresem funkcjonalnym. Zaprojektowano spójną formę przestrzenną będącą w pełni funkcjonalnym organizmem, czytelnie definiując poszczególne fragmenty i ich przeznaczenie zapewniając im swobodne relacje pomiędzy sobą.

Całość jest optymalnym połączeniem przestrzeni komunikacji, przestrzeni rekreacji i przestrzeni mieszkalnych, połączeniem przestrzeni prywatnych i publicznych w zespole zabudowy mieszkaniowej zawierającym nietypowe i różnorodne funkcje i i relacje przestrzenno-funkcjonalne. Swobodny, choć wyraźnie skomponowany zespół wewnątrz istniejącej chaotycznej zabudowy tworzącej rodzaj kwartału miejskiego

I tak:
- obwód jest zewnętrznym ringiem komunikacji kołowej z miejscami parkingowymi w układzie poprzecznym i podłużnym pomiędzy regularnie obsadzonymi drzewami – parking i park
- park tworzy regularne szpalery drzew różnych gatunków skomponowanych zgodnie z projektem zieleni i pełniących rolę zarówno dekoracyjną jak i izolującą - park i parking
- ogród i sad są elementami zieleni wewnątrz zespołu zabudowy, bezpośrednio związanymi z zabudową mieszkaniową
- budynki - pięć budynków punktowych – trzy na garażu podziemnym, dwa na parterze usługowym
- aleja - główna oś kompozycyjna i funkcjonalna, piesza (pieszo-jezdna)
- forum, amfiteatr, lustro wody z fontanną - centralna przestrzeń publiczna projektowanego zespołu

III. ZAKRES ARCHITEKTONICZNY

Jak wcześniej napisano przestrzeń i ogólna funkcja projektowanego zespołu „Centrum 50+” to swobodny, choć wyraźnie skomponowany zespół wewnątrz istniejącej chaotycznej zabudowy tworzącej rodzaj kwartału miejskiego. Dotyczy to także architektury. Całość tworzy pięć punktowych budynków o podobnej skali i formie architektonicznej (5 kondygnacji, wysokość poniżej 15 metrów), co pozwala na spełnienie zapisów planu zarówno dla funkcji 12U, jak i 3MWn.

Zadanie 2 tworzą trzy budynki A1, A2 i A3 (A2 i A3 identyczne) zabudowane na wspólnym garażu podziemnym. Zadanie 3to dwie identyczne sekcje mieszkalne na przeszklonym parterze zawierającym ogólnodostępne funkcje publiczne przewidziane dla Zadania 3 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W obu zadaniach zaprojektowano trzy typy mieszkań wokół centralnej komunikacji. Wejście na parterze dostępne z podcienia. Każde z mieszkańz dwustronnym narożnikowym doświetleniem pokoju dziennego. Ogólnodostępny taras na ostatniej kondygnacji.

IV. ZAKRES KONSTRUKCYJNY

1. ZADANIE 2 - BUDYNEK MIESZKALNY
1.1. Fundamenty
Moduł konstrukcyjny fundamentów i pozostałej części budynku 6.00 m x 6.00 m (rozpiętość podłużna i poprzeczna). Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne.
1.2. Garaż podziemny
Ściany konstrukcyjne (25 cm) i słupy garażu (40 x 40 cm) żelbetowe monolityczne.
1.3. Kondygnacje 1-5 mieszkania ściany konstrukcyjne i między mieszkaniami ceramiczne 18,8 i 24 cm, stropy ceramiczne gęstożebrowe o wysokości 24 cm.
2. ZADANIE 3 - BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY
1.1. Fundamenty. Moduł konstrukcyjny fundamentów i pozostałej części budynku 6.00 m x 6.00 m (rozpiętość podłużna i poprzeczna). Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne.
1.2. Kondygnacja 1 (funkcja usługowa) ściany konstrukcyjne i między mieszkaniami ceramiczne 18,8 i 24 cm, stropy ceramiczne gęstożebrowe o wysokości 24 cm.
1.3. Kondygnacje 2 -5 (mieszkania) ściany konstrukcyjne i między mieszkaniami ceramiczne 18,8 i 24 cm, stropy ceramiczne gęstożebrowe o wysokości 24 cm.

V. ZAKRES MATERIAŁOWY

Podstawowe materiały zastosowane w zespole zabudowy to żelbet zarówno konstrukcyjny, jak i architektoniczny, ceramika 18,8 i 24 cm w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplenie ścian i stropów styropian (wełna mineralna), elewacje cegła klinkierowa i beton architektoniczny, szkło w oknach i przeszklenie parteru.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl