Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.
I miejsce

<<< powrót
  • Usługi Projektowe Lech Wojtas
Skład zespołu:
  • Dr inż. arch. Lech Wojtas  
  • Mgr inż. arch. Bartosz Znojkiewicz  
  • Mgr inż. arch. Marek Gomoluch  
  • Student WA Pol.Śl. Ksawery Miksiewicz 

Konkurs o nazwie „Budowa zespołu mieszkalno- usługowego „Centrum 50+” dla osób w wieku senioralnym przy ulicy Warszawskiej w Gliwicach” w zakresie funkcjonalnym i przestrzennym stawiał niecodzienne zadanie opracowania spójnie funkcjonującego układu usług i mieszkań dla wymagających szczególnej opieki seniorów. Dodatkową trudność stanowiła lokalizacja zespołu w do tej pory niezagospodarowanym wnętrzu tkanki miejskiej.

W prezentowanej pracy układ przestrzennego łączy wewnętrzna przestrzeń piesza (z dopuszczeniem ruchu podjazdów dla osób niepełnosprawnych) z ukierunkowaniem widokowym podjazdu na bryłę kościoła pod wezwaniem Św. Bartłomieja. Oś ta jest wyróżnikiem układu budynków i podkreśleniem cennego punktu krystalizacji substancji miasta.

Południowy zespół to typ mieszkalno- usługowy, dwu, trzy i czterokondygnacyjny połączony łącznikiem w kondygnacji drugiej, niepodpiwniczony. Zespół ten łączy budynki o wyposażeniu i z dostępnością dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach i części usługowej (gastronomia i zaplecze cateringowe oraz usługi rehabilitacyjne) w jeden układ umożliwiający pełne skomunikowanie pod dachem. W zespole tym jest 31 mieszkań.

Na północy ulokowano budynek mieszkalny o parametrach z dostępnością dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, podpiwniczony z funkcją garażu podziemnego, dwusekcyjny (dylatowany). W zespole tym są też 31 mieszkania.

Projektowane budynki są kontynuacją gabarytów dotychczasowej zabudowy ulicy Warszawskiej z dostępem komunikacji kołowej od strony południowo-zachodniej oraz możliwym połączeniem pieszym od strony północno-zachodniej w granicy ogródków działkowych.

Zespół wpisuje się, w tym fragmencie miasta, w ruch budowlany wykorzystujący istniejącą infrastrukturę miasta i dobre skomunikowanie z centrum a formą zewnętrzną wyróżnia się poprzez charakterystyczne potraktowanie tarasów i balkonów, wprowadzenie łącznika budynków 1A, 1B, 1C oraz poprzez wprowadzenie przesłon przeszklonych elewacji w postaci drewnianych blend.

Układ przestrzenny całego założenia to układ budynków w ułożeniu umożliwiającym naświetlenie mieszkań spełniające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Posadowienie budynków zaprojektowano na różnym poziomie uwzględniając istniejące pochylenie terenu.

Elewacje od strony południowej potraktowano szczególnie nadając im wyróżniający charakter i wyposażono w balkony.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl