Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Plaży Miejskiej w Giżycku wraz z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych
Wyróżnienie

<<< powrót
 • WXCA
Skład zespołu:
 • Zbigniew Wroński,  
 • Szczepan Wroński,  
 • Małgorzata Dembowska,  
 • Anna Majewska,  
 • Mateusz Graczyk,  
 • Anna Dobek  
 •  
 •  
 • http://www.wxca.pl/  
 •  

1. KONCEPCJA

Koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Kolejową a brzegiem jeziora Niegocin w Giżycku ma na celu zintegrowanie obszaru nabrzeża z centrum miasta oraz stworzenie spójnej przestrzeni o charakterze nadwodnej przystani, inspirowanej architekturą wernakularną.

Typowa dla rejonu Mazur zabudowa szachulcowa jest punktem wyjścia dla kształtowania poszczególnych obiektów. Charakterystyczny rysunek elewacji stworzony przez drewnianą konstrukcję szkieletową wypełnioną gliną, otynkowaną często na biało jest efektem zastosowania tego typu tradycyjnej technologii. W projektowanych obiektach przewiduje się wyeksponowanie drewnianej struktury budynków przy użyciu współczesnego, transparentnego materiału jako jej wypełnienia. Zastąpienie tradycyjnej gliny białym, półprzezroczystym profilitem lub poliwęglanem pozwoli nadać architekturze lekkości i charakteru portowego. Zastosowany materiał zapewni doświetlenie pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, przesłaniając jednocześnie ich gospodarcze wnętrza.

Połączenie drewnianej, tradycyjnej konstrukcji z transparentnym, współczesnym materiałem pozwoli w łatwy sposób wyeksponować strukturę szachulcową również w nocy – projektowane obiekty w godzinach wieczornych staną się lampionem, o wyraźnym rysunku drewnianej struktury. Ponadto przyjęta technologia kształtowania architektury umożliwia uzyskanie atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni przy niskich kosztach budowy obiektów.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar pomiędzy torami kolejowym a brzegiem jeziora Niegocin został zaprojektowany zgodnie z głównymi wytycznymi zawartymi w MPZP dla tego rejonu i Regulaminem Konkursu, a także w sposób zapewniający spójność z istniejącym projektem dla Portu Ekomarina.

Przewiduje się wyeksponowanie głównych ciągów pieszych łączących centrum miasta z brzegiem jeziora Niegocin. Zakłada się zachowanie istniejącego przejścia pieszego na przedłużeniu ul. Wyzwolenia oraz kontynuację osi widokowej w kierunku jeziora, przedłużonej pomostem w przestrzeń jeziora i zwieńczonej wieżą do skoków, służącą także jako wieża widokowa. Na przedłużeniu ul. Unii Europejskiej przewiduje się lokalizację przejścia podziemnego pod torami kolejowymi oraz zakończenie ciągu pieszego krótkim pomostem, wydzielającym strefę kąpieliska od strefy gospodarczej.

Przewiduje się wytworzenie ciągów pieszo – rowerowych z możliwością obsługi komunikacyjnej elementów zagospodarowania terenu zgodnie z intencją MPZP dla zadanego obszaru.

Wszystkie budynki w projektowanym obszarze utrzymane w tej samej konwencji konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem różnych materiałów elewacyjnych (budynek MBSW–poliwęglan/profilit i drewno, hangary- poliwęglan, budynek Żeglugi Mazurskiej- poliwęglan, kioski i pawilony- drewno).

3. ZABUDOWA PORTOWA /Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych + hangary

Projektowane obiekty Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych stanowią obudowę basenu portowego, tworząc przyjazne wnętrze będące miejscem spotkań ćwiczącej tu młodzieży.

Budynek główny

Budynek główny bazy zlokalizowany jest na miejscu dawnego obiektu o tej samej funkcji. Podzielony został na dwa segmenty, które mogą działać niezależnie od siebie.

W jednym z nich znajdują się pomieszczenia administracyjne (na piętrze) i pomieszczenia warsztatowe (na parterze), dlatego też elewacja tej części została wykonana z transparentnego materiału, co nawiązuje do jej biurowo-gospodarczej funkcji.

Druga części budynku stanowi segment edukacyjny, przeznaczony głównie dla młodych użytkowników. Elewacja obiektu została wykonana z drewna w celu uzyskania przyjaznego charakteru obiektu. Na parterze zlokalizowany jest zespół szatni, do których dostęp możliwy jest poprzez główne wejście do obiektu (droga sucha) oraz bezpośrednio z obszaru portu (droga mokra) - ułatwi to zachowanie czystości w obiekcie. Wejścia do szatni od strony portu zostały zlokalizowane w podcieniu, tworząc w ten sposób miejsce spotkań lub oczekiwania na zajęcia, chronione przed warunkami atmosferycznymi. W strefie szatni znajduje się także kompleks siłowni wraz z sauną, zlokalizowany w sposób umożliwiający zamknięcie strefy oraz kontrolę dostępu. Na piętrze strefy edukacyjnej znajdują się 3 sale wykładowe wraz z zapleczem kuchennym, otwierającym się na taras łączący obie części budynku. Taras służyć może do nieformalnych spotkań uczniów jak również do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Na parterze tej części budynku zlokalizowane został również kapitanat, z widokiem na teren portu.Cały obiekt MBSW został zaprojektowany w sposób oszczędny, z ograniczeniem przestrzeni komunikacji, w sposób pozwalający na utworzenie zwartej, zamkniętej bryły budynku. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie kosztów ogrzewania budynku zimą. Od strony południowej zlokalizowane są największe pomieszczenia wymagające dobrego doświetlenia (sale lekcyjne), od strony północnej natomiast pomieszczenia techniczne oraz komunikacja. Dzięki dużej połaci dachu nachylonej w stronę południową pod optymalnym kątem w możliwe jest jej wykorzystanie do lokalizacji kolektorów słonecznych. Przewiduje się także możliwość zastosowania systemów instalacji wentylacji mechanicznej wspomaganej rekuperatorem oraz gruntowym wymiennikiem ciepła do ograniczenia strat ciepła w budynku oraz możliwość zastosowania pompy ciepła do ogrzania obiektu.

Hangary

Po stronie wschodniej basenu zlokalizowane jest zaplecze gospodarcze bazy – hangar przywodny oraz hangar gospodarczy, wykonane w konstrukcji szkieletowej z elewacją wykonaną z profilitu lub poliwęglanu. W przypadku wykonania elewacji z poliwęglanu (materiał tańszy) przewiduje się możliwość zabezpieczenia sprzętu żeglarskiego poprzez zastosowanie na elewacji siatki od wewnątrz obiektów. Przewiduje się możliwość rozbudowy obiektu hangaru o dodatkową wypożyczalnię sprzętu wodnego (niewymienioną w szczegółowym programie, a wspomnianą w załączniku nr 17). Sugeruje się również niełączenie obiektów toalet i przebieralni z obiektami magazynowymi ze względu na ich gospodarczy charakter. Proponuje się lokalizację toalet i przebieralni po wschodniej stronie plaży, dzięki czemu toalety znajdować się będą bliżej strefy gastronomicznej (obszar 5UT wg MPZP), amfiteatru oraz bliżej strefy przeznaczonej dla dzieci.

W przypadku podjęcia decyzji o lokalizacji sanitariatów i przebieralni w strefie gospodarczej, przewiduje się możliwość ich połączenia z obiektem hangaru przywodnego.

4. PLAŻA MIEJSKA

W obszarze plaży miejskiej została wyodrębniona strefa aktywności po jej północnej stronie. Wydzielone pola aktywności (boiska do siatkówki plażowej, pola do gry w boule, siłownia plenerowa, plac zabaw) zostały obudowane drewnianym podestem, umożliwiającym bezpieczne poruszanie się boso pomiędzy plażą a polami gier, jak również wygodne poruszanie się w obuwiu. Poszczególne pola aktywności są częściowo wydzielone niskimi pagórkami, spełniającymi funkcję ławek i mini-widowni.
W rejonie osi widokiem będącej przedłużeniem ul. Wyzwolenia został zaaranżowany plac – centralna przestrzeń z widokiem na wodę, umożliwiająca wyeksponowanie nowego napisu „GIŻYCKO” – w formie małej architektury służącej jako miejsca do siedzenia. W rejonie placu możliwa jest również lokalizacja przenośnych kiosków z małą gastronomią obsługującą bezpośrednio teren plaży.
W obszarze kąpieliska zaprojektowano pomost na przedłużeniu osi ul. Wyzwolenia z dominantą w postaci wieży do skoków, będącej równocześnie wieżą widokową. Aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z wieży wytyczono w jej sąsiedztwie głęboki basen, zabezpieczony przed wpłynięciem niepożądanych obiektów.

Drugą wydzieloną strefą jest basen dla najmłodszych w formie wodnego placu zabaw, zlokalizowany we wschodniej części plaży.

Poza dwoma wytyczonymi strefami basenów przewiduje się lokalizację w rejonie kąpieliska pływających platform – suchych wysp, będących kameralnymi miejscami do relaksu/opalania się w przestrzeni jeziora.

5.LOKALE GASTRONOMICZNE /HANDLOWE

Pomiędzy strefą aktywności a obszarem parku, na osi ul. Wyzwolenia została zaprojektowana strefa gastronomiczno – handlowa w postaci wolnostojących i częściowo zgrupowanych pawilonów. Poszczególne obiekty zostały zlokalizowane tak, aby jedną z frontowych ścian skierować się w stronę głównych ciągów pieszych, drugą natomiast – w stronę wewnętrznego placu zaprojektowanego wśród drzew. Wewnętrzna przestrzeń w zieleni może służyć jako miejsce kameralnych imprez, koncertów, przedstawień lub na co dzień jako wspólna przestrzeń spożywania posiłków zakupionych w pobliskich lokalach gastronomicznych. Przewiduje się 3 moduły wielkości pawilonów, przeznaczonych do różnego typu działalności, przy czym moduł najmniejszy służyć może jako obiekt obsługi klientów przy oknie. Zakłada się możliwość przejścia przez pawilony, tj. wejścia z dwóch stron – od głównych ciągów pieszych oraz od strony wewnętrznego placu. W związku z tym w pawilonach gastronomicznych przewiduje się możliwość lokalizacji wyjść zapleczowych w ich ścianie bocznej.

Pomiędzy pawilonami zakłada się możliwość lokalizacji małych, przenośnych kiosków, nawiązujących formą do pozostałych elementów zabudowy.

Istniejący w tym obszarze budynek prywatny wpisuje się w proponowany układ pawilonów i uzupełniać ich ofertę gastronomiczną – zakłada się więc możliwość jego remontu.

6. STREFA REKREACJI

W rejonie o największym skupisku drzew proponuje się lokalizację miejsc aktywności takich jak park linowy, ścianki wspinaczkowe oraz boiska sportowe w taki sposób, aby zachować istniejący drzewostan oraz przestrzeń na nowe nasadzenia.

7. AMFITEATR

Proponuje się zaaranżowanie amfiteatru w postaci tarasowego ukształtowania terenu, z lokalizacją sceny z zadaszeniem na tle jeziora Niegocin. Krajobrazowy charakter amfiteatru pozwoli na jego wykorzystanie na co dzień jako miejsca spotkań i rekreacji z widokiem na panoramę okolicy. Przy zastosowaniu mobilnych siedzisk oraz tymczasowemu wygrodzeniu strefy widowni możliwe jest również wykorzystanie tak ukształtowanej przestrzeni do organizacji dużych widowisk.

Zakłada się możliwość lokalizacji toalet w przestrzeni wzniesienia, dostępnych od strony północnej oraz zaplecza dla artystów pod sceną.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl