Konkurs SARP nr 932 - kościół parafialny na szlaku pielgrzymkowym w Częstochowie
wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych Franta & Franta Sp. z o.o. w Katowicach
Skład zespołu:
  • Aleksander Franta  
  • Ewa Franta  
  •  
  • współpraca:  
  • Agnieszka Krzeszowska  
  • Maciej Franta  
  • Julian Franta 
KOŚCIÓŁ – ZNAK NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM

Założenia koncepcyjne

* Z uwagi na znakomitą lokalizację na wielkiej osi Alei Najświętszej Maryi Panny, parę kilometrów przed klasztorem, na wzgórzu skierowanym na Jasną Górę, w topografii Jury – koniecznym wydaje się usytuowanie nowego kościoła na osi istniejącego podejścia, możliwie najwyżej i najbliżej krawędzi stoku;
* Zagospodarowanie działki – wykorzystujące jej naturalne walory krajobrazowe (stok, istotne osie kompozycyjne, wartościowa zieleń) z uwzględnieniem specyfiki pielgrzymek, możliwości etapowania inwestycji (czasowego wykorzystania istniejącego kościoła i plebani) i zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich funkcji kościoła i plebani dla osób niepełnosprawnych;
* Forma kościoła – charakteryzować się powinna prostotą wyrazu i jednoznacznością przekazu; bryła – stanowić powinna ZNAK NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM, łatwo identyfikujący miejsce i obiekt, z dobrze wkomponowaną formą i zastosowanymi materiałami w piękne istniejące otoczenie;
* Wnętrza – proste, oczywiste i charakterystyczne; biało – drewniane z witrażami i rzeźbami.
Elementy zagospodarowania terenu

Nowy Kościół
ZNAK NA DRODZE PIELGRZYMKOWEJ; ostatni przed Jasną Górą, usytuowany wysoko, za istniejącym kościołem, na osi istniejącego podejścia;

Nowa plebania
w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła lecz jako niezależny obiekt wkomponowany w skarpę i otoczenie kościoła;

Miejsce po starym kościele
oznaczone obrysem niskich murów z ewentualną lekką zieloną pergolą, miejsce cichej adoracji figury Matki Bożej;

Dzwonnica
usytuowana w pobliżu miejsca po starym kościele;

Krzyż misyjny
przy wejściu do kościoła;

Kapliczki różańcowe
Tajemnice Światła wzdłuż głównego dojścia do kościoła;

Ołtarz polowy
miejsce odprawienia nabożeństw plenerowych z tyłu kościoła, z otwarciem na łąkę;

Taras widokowy
na dachu kościoła nad kaplicą rodziców z małymi dziećmi;

Schody pokutne
między kościołem, a plebanią łączące przedpole plebani z miejscem plenerowych nabożeństw w otoczeniu specjalnie kształtowanej tarasowo zieleni;

Trasa procesji
wzdłuż obejścia kościoła i plebani oraz południowej granicy działki;

Figury patronów
pielgrzymów usytuowana w poziomie wejścia do kościoła; umierających przy kaplicy pogrzebowej;

Dojazd
drogą wspólną dla kościoła i nowej plebani, utwardzoną po wschodnim obrzeżu działki;

Miejsce na biwak
w północnej części działki wzdłuż ulicy lub w zachodniej części w rejonie istniejącej plebani;

Konie
w pobliżu miejsca na biwak, z punktem poboru wody dla biwaku i koni;

Toalety biwakowe
docelowo wbudowane w poziom niskiego parteru nowej plebani z niezależnym zewnętrznym dostępem;

Zieleń
zakłada się uporządkowanie istniejącej zieleni oraz wprowadzenie uzupełniającej zieleni ozdobnej wysokiej i niskiej specjalnie komponowanej;

Parkingi
30 stanowisk dla samochodów osobowych i 3 stanowiska dla pielgrzymkowych wozów technicznych lub autokarów wzdłuż ulicy Rozdolnej; możliwość ewentualnej rozbudowy w pasie między ulicą a miejscem po starym kościele;
Rozwiązania funkcjonalne

KOŚCIÓŁ

Wejście
narożne dwustronne otwarcie umożliwiające uroczysty podjazd i wejście do przedsionka („kruchty”) z dwustronnymi ławami i klęcznikami z wglądem do nawy, wprost na ołtarz;

Kruchta
otwarta, umożliwiająca skupienie i modlitwę w kontakcie wizualnym z całym wnętrzem kościoła; wejście przez „kruchtę” pod chórem o niewielkiej wysokości potęguje wrażenie przestrzenności nawy zróżnicowanej wysokościowo, obniżającej się ku ołtarzowi z wzniesieniem nad prezbiterium;

Ołtarz
na osi, pod drewnianym krzyżem osadzonym na konstrukcyjnym słupie „uciekający w górę – ku światłu” (ze świetlika); strop nad ołtarzem wznoszący się do 8 m;

Prezbiterium
wzniesione o 3 stopnie; pierwszy stopień szeroki (1 m– „komunijny”);

Liturgia słowa
po obu stronach ołtarza – z jednej strony pulpit dla liturgii

Światło
słowa, z drugiej płyta pod otwarte światło świec;

Tabernakulum
za ołtarzem po lewej stronie (patrząc na ołtarz);

Sedilia
za ołtarzem po prawej stronie (patrząc na ołtarz);

Ministranci
dwustronnie ławy przy ołtarzu;

Chrzcielnica
po prawej stronie (patrząc na ołtarz);

Stary dzwon
analogicznie po lewej stronie przy wyjściu z zakrystii
(na stojaku czasowo do wybudowania nowej dzwonnicy);

Kaplica rodziców z małymi dziećmi
przy prezbiterium, z lewej strony, oddzielona ścianą szklaną;

Siedziska seniorów
ławy seniorów parafii (w tym niedosłyszących) po prawej;
Obie te funkcje pod obniżonym stropem do 3 m;

Witraże
po obu stronach ołtarzał

Ołtarze boczne
w nawie kościoła na dwóch symetrycznych ścianach bocznych miejsca na: ołtarz ze starego kościoła – jako relikt ciągłości tradycji i związków emocjonalnych parafian oraz ołtarz
MB Częstochowskiej szczególnie ważny dla pielgrzymów na ich ostatnim postoju przed klasztorem;

Wejścia na chór
z podestów ołtarzy, dwustronne schody na chór z organami;

Konfesjonały
dwustronnie pod krawędziami chóru;

Kaplica
po prawej stronie (patrząc na ołtarz) z niezależnym przedpogrzebowa wejściem, przedsionkiem i sanitariatami;

Rekwizytornia
obok kaplicy przedpogrzebowej;

Droga krzyżowa
na bocznych ścianach stacje drogi krzyżowej;

Akcenty malarskie
nad bocznymi ścianami dwustronnie dwa romboidalne akcenty ścienne „płyty” otoczone oknami (pasami szkła) oddzielającymi je od ścian i stropów; na tak wyizolowanych i wyeksponowanych formach – dwie kompozycje malarskie.

PLEBANIA

funkcje ogóle (kancelaria, hol, pokój gościnny oraz funkcje techniczno-gospodarcze i sanitariaty biwaku) w poziomie niskiego parteru wkomponowanego w skarpę z dostępem od strony podjazdu i dojścia;

zespół sal wielofunkcyjnych z zapleczem socjalno-gospodarczym i sanitariatami na poziomie wysokiego parteru (dostępnego dla niepełnosprawnych z zewnątrz od strony poziomu ołtarza polowego poprzez taras terenowy przy salach wielofunkcyjnych);

poziom I piętra – dwa mieszkania księży.
Konstrukcja. Materiały. Instalacje.

* Szkielet żelbetowy o module 6,3 x 6,3 m (w nawie głównej 6,3 x 12,6 m);
* Fundamenty – stopy i ławy, ściągi żelbetowe;
* Ściany zewnętrzne – YTONG, od zewnątrz kamień miejscowy;
* Konstrukcja dachu – belki z drewna klejonego, krokwie, ocieplenie, pokrycie blachą miedzianą; od wewnątrz wykończenie boazerią drewnianą, częściowo tynkowane;
* Posadzki marmurowe. Krzyż ze stali nierdzewnej. Wnętrze doświetlone witrażami, światłem górnym i bocznym.
* Instalacje: co z kotłowni gazowej w plebani, w kościele ogrzewanie podłogowe wyłączane segmentami; ciepła woda użytkowa z kotłowni, z podgrzewaczy elektrycznych lub paneli słonecznych (spadek dachu i jego ukierunkowanie na południe stanowi dogodną okoliczność dla zastosowania tego rozwiązania); instalacja elektryczna z lokalną rozdzielnią; oświetlenie terenu niskie „pachołkami”, podświetlenie obiektu (formy znaku); instalacje p.poż - hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl