Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu wokół pomnika J. Wybickiego w Kościerzynie
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Spółka jawna
Skład zespołu:

Teren wokół pomnika J. Wybickiego w stanowi ważny element przestrzeni Kościerzyny w ujęciu historycznym i urbanistycznym. Obecnie obszar pełni funkcję upamiętniającą postać ważnego działacza politycznego, autora hymnu narodowego Józefa Wybickiego.

Proponowana koncepcja modernizacji placu zakłada utworzenie przestrzeni łączącej elementy skweru-terenu zieleni oraz reprezentacyjnego placu przeznaczonego na różne uroczystości. Zagospodarowanie terenu stworzy arterię w przestrzeni publicznej sprzyjająca codziennemu wypoczynkowi, a jednocześnie stanowiącą reprezentacyjną wizytówkę miasta. Głównym założeniem koncepcji jest nadanie nowej tożsamości temu miejscu poprzez zmianę układu kompozycyjnego, wymianę nawierzchni, elementów małej architektury, oświetlenia a także wprowadzenie nowych nasadzeń. Dostosowując obszar do potrzeb współczesnych użytkowników podkreślono funkcję reprezentacyjną i wypoczynkową placu, poprzez otwarcie przestrzeni i udostępnienie jej wszystkim.

Koncepcja zagospodarowania placu oparta na zasadzie regularności, rytmu i symetrii wprowadza harmonię do przestrzeni publicznej i jednocześnie akcentuje położony centralnie pomnik. Nowoczesny charakter przyjętych rozwiązań łączy się z zabytkowym kontekstem miejsca. Układ terenu, którego główna oś kompozycyjna nakierowana jest na pomnik, podzielony został na dwie strefy funkcjonalne. Wydzielone zostały za pomocą układu nawierzchni i ukształtowania terenu. Pierwszą reprezentacyjną strefę stanowi prostokątna część placu zlokalizowana przed pomnikiem Józefa Wybickiego. Zdobi ją układ pasów w nawierzchni o dwóch różnych szerokościach. Na peryferiach projektowanego terenu zaplanowano część wypoczynkową wzbogaconą regularnie rozstawionymi nasadzeniami drzew. Tło pomnika oraz całej kompozycji stanowi rząd rytmicznie rozstawionych pylonów porośniętych pnączami. Układ ten tworzy rodzaj dynamicznej zielonej ściany, przysłaniającej budynki zlokalizowane w tle, a także eksponującej postać Wybickiego.

Główny fragment skweru zaprojektowany został, jako pochylnia niwelująca różnicę wysokości terenu od ul. Wojska Polskiego w kierunku figury patrona. Kompozycja tej części zaprojektowana została, jako geometryczny układ nawierzchni i nasadzeń. Pasy nie są równe i układają się w „rozedrgany” układ przypominający zapis linii melodycznej. Układ kompozycyjny stanowi system wąskich pasów nawierzchni kamiennej oraz szerokich pasów płyt z betonu architektonicznego urozmaiconego fragmentami zbrojonego trawnika i nasadzeniami traw ozdobnych. Pochylnię otacza wypoczynkowa część placu, która zakomponowana została poprzez rytmicznie rozstawione drzewa. Symetrycznie rozlokowane nasadzenia wokół figury J. Wybickiego wydzielają przestrzeń placu, a także akcentują centralny element kompozycyjny. Rozstawione pod drzewami ławki tworzą osłonięte przed słońcem kameralne miejsce wypoczynku, z którego można obserwować otoczenie.

Teren ostał zaprojektowany w taki sposób aby możliwe było również organizowanie uroczystości na placu przed pomnikiem. Możliwe jest również aranżowanie przestrzeni na potrzeby czasowych wystaw, kiermaszów, festynów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl