Konkurs na rozbudowę i modernizację Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu
II nagroda

<<< powrót
  • PIW-PAW Architekci
Skład zespołu:
  • arch. Marcin Piwoński  
  • arch. Dariusz Pawłowski  
  • arch. Robert Brodziński  
  • arch. Aleksander Pluta  
  • inż. Anna Bednarek  
Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje dobudowanie do istniejącego budynku teatru nowej sceny wraz z zapleczem od strony południowej, nowego budynku zapleczowego dla artystów z garderobami i salami prób od strony zachodniej i nowego budynku administracyjno-hotelowego wraz z przeszklonym dziedzińcem foyer od strony północnej. Przewiduje się również modernizację istniejącego budynku „Odra-Film” i włączenie go do kompleksu teatru z przeznaczeniem na cele obsługi technicznej i zaplecze socjalne dla pracowników.

Główne wejście do budynku usytuowano od strony placu przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Świdnickiej. Dodatkowo wejście dla pracowników administracji i artystów jest umieszczone w południowym narożniku placu, wejście do hotelu znajduje się w północno-wschodnim narożniku budynku od ulicy Piłsudskiego, wejście dla pracowników obsługi sceny od strony dziedzińca dostaw przy ul. Bogusławskiego.

Dojazd do budynku teatru przewidziano od strony ulicy Piłsudskiego pod arkadą budynku dla autokarów i taksówek, dojazd dla pracowników i obsługa sceny zostały zapewnione od strony ul. Bogusławskiego.

W przestrzeniach pomiędzy istniejącym budynkiem teatru a nowoprojektowanymi skrzydłami znajdą się trzy dziedzińce. Północny zajmuje przeszklone foyer, natomiast południowy pełni rolę parkingu i dojazdu obsługującego dostawy. Dziedziniec zachodni, uformowany w kształt kanionu, wprowadza zieleń do wnętrza obiektu i pełni funkcję doświetlającą budynek dla artystów.

Projektowane budynki umożliwiają podłączenie zabudowy realizowanej w kolejnych etapach i zintegrowanie jej z rozbudowanym teatrem zarówno od wschodu od strony ulicy Komandorskiej jak i od zachodniego skrzydła od strony ulicy Świdnickiej.
Koncepcja architektoniczna i urbanistyczna

Główną ideą architektoniczną było stworzenie budynku definiującego i porządkującego miejską przestrzeń publiczną placu przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Świdnickiej. W założeniu jest to budynek łączący lekkość charakteru teatru muzycznego z monumentalnością rangi i charakteru miejsca usytuowania, przejrzystość z masywnością, otwartość dla publiczności w strefie przeznaczonej dla widzów z niedostępnością w strefie przeznaczonej dla artystów i pracowników.

Idea teatru otwartego spowodowała przewrotne potraktowanie foyer teatru jako sceny w mieście, gdzie aktorami są widzowie teatru, a widzami przechodnie na ulicy.
Koncepcja funkcjonalna

Koncepcja funkcjonalna zakłada maksymalnie możliwe spełnienie wymogów inwestora przy jednoczesnym logicznym i klarownym rozkładzie funkcji obiektu. Nowe budynki zostały tak zakomponowane, by jak najlepiej obsługiwać istniejącą funkcję widowni. W osobnych blokach rozplanowano – nową scenę wraz z pomieszczeniami obsługującymi – magazynami i warsztatami, blok pomieszczeń dla widzów z foyer, restauracją, toaletami, księgarnią/biblioteką muzyczną, budynek dla artystów z garderobami i salami prób, budynek zaplecza techniczno-socjalnego, oraz osobny blok hotelu aktora połączony z pomieszczeniami administracyjnymi. Każdy z bloków funkcjonalnych jest wyróżniony w elewacji zewnętrznej materiałem odzwierciedlającym ich przeznaczenie.

Portal

Zaproponowana forma nowego budynku teatru uzupełnia pierzeję ul. Piłsudskiego w miejscu przedwojennego kina Capitol i jednocześnie tworzy nową obudowę dla placu.

Budynek frontowy stanowi swoisty portal urbanistyczny obramowujący i eksponujący poprzez przeszkloną fasadę zachowaną przedwojenną bryłę widowni teatru. Obserwator stojący na placu przed teatrem ma możliwość wglądu w głąb budynku w przestrzeń przekrytego szkłem dziedzińca. Tym samym foyer staje się otwartą sceną, dla której scenografią jest odrestaurowana fasada budynku widowni i zabytkowego łącznika.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl