Nowy budynek AWF
II nagroda

<<< powrót
 • PB Architekci
Skład zespołu:
 • arch. Piotr Bukowy  
 •  
 • wsółpraca:  
 • Bartosz Nalewajski  
 • Magdalena Matuszek  
 •  
 • konstrukcja:  
 • dr inż. Przemysław Wielentejczyk - Neokon  
 •  
 • Instalacje:  
 • mgr inż. Paweł Wierzowiecki - Airtech 
Idea – założenia ogólne

Budynek dydaktyczny AWF przylega do modernistycznego obiektu autorstwa Marka Leykama, wchodząc z nim w dialog form poprzez dynamicznie nadwieszone wsporniki oraz rytmiczne podziały okien, kontynuuje myśl przestrzenną. Swoim horyzontalnym układem, kolorystyką elewacji wydaje się wyrastać z murawy boiska, harmonijnie wpisuje się w otoczenie i panoramę starego miasta.

Kompozycja przestrzenna budynku składa się z dwóch dynamicznie zestawionych brył: jednej dwukondygnacyjnej, której kierunek nadają dwa wewnętrzne atria oraz trzeciej kondygnacji dynamicznie zestawionej o wydłużonych proporcjach i prostopadłym kierunku do części niższej. Układ brył przedstawia symbolicznie pełną napięcia wzajemną relację pomiędzy jednostką i społeczeństwem, pomiędzy zbiorowością a indywidualnym wysiłkiem jednostki, który jest motorem rozwoju społeczności.
Dynamika sił konstrukcyjnych budynku odnosi się do wysiłku fizycznego jako istoty sportu.
Zagospodarowanie terenu oraz relacje przestrzenne

Przyjęto założenie, że większa część użytkowników obiektu, czyli głównie studenci korzysta z miejskich środków lokomocji, dlatego główne wejście do projektowanego budynku zlokalizowano od ulicy Królowej Jadwigi poprzez prześwit w istniejącym budynku AWF tworzący bramę wejściową. Kierunek wejścia tworzy oś która ma swoją kontynuację w wewnętrznym pasażu a z drugiej strony w ulicy Karmelickiej z zamknięciem kościołem przy ulicy Krakowskiej. Wjazd na działkę, zgodnie z decyzją lokalizacyjną, przewidziano projektowanym przedłużeniem ulicy Olimpijskiej. Od strony parkingów zlokalizowano dwa wejścia do budynku, jedno z nich na osi kompozycyjnej pasażu, drugie pod wysuniętym wspornikiem.

Południową część działki przeznaczono na zieleń rekreacyjną. Wewnętrzne atria wyznaczają rytm pasów zieleni wysokiej, który ma swoją kontynuację wśród pakingów i dalej w zieleni parkowej. W części wschodniej działki w pobliżu skarpy umieszczono ławki parkowe, które zgrupowane tworzą miejsca rekreacji otwarte na tereny sportowe. Przewiduje się staranne zaprojektowanie zieleni w atriach wewnętrznych i w części parkowej.
3. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i materiałowe
Przyjęto prosty i klarowny rozkład funkcji w budynku. Sale wykładowe ogólnowydziałowe z przestrzenią rekreacyjną, szatniami i jednostki administracyjne zlokalizowano na parterze , pomieszczenia gospodarcze, oraz techniczne w części podziemnej. Wydział turystyki i rekreacji zajmuje drugą kondygnację bloku głównego a wydział wychowania fizycznego umieszczono w części podłużnej na trzeciej kondygnacji.
Zasada prostoty przyjętych rozwiązań dotyczy także elewacji budynku. Przyjęto jednorodny aluminiowy system elewacji szklanych w całym budynku. Takie rozwiązanie gwarantuje łatwość wykonawczą i eksploatacyjną obiektu. Zastosowano szkło o kolorze lazurowym o różnych stopniach przezroczystości. Największą przezroczystość przyjęto w pomieszczeniach hallu, komunikacji, rekreacji. Szkło pośrednie zastosowane jest w pomieszczeniach dydaktycznych a nieprzezroczyste w dziale produkcyjnym, pomieszczeniach zaplecza itp. W przyjętym rytmie podziałów fasady co drugie okno jest otwierane zapewniając przez to możliwość naturalnego wietrzenia w każdym pomieszczeniu. Całość elewacji wyposażona jest w rolety przeciwsłoneczne regulujące dostęp promieni słonecznych.
Użyte materiały wykończeniowe wewnętrzne proste i trwałe ograniczone do niezbędnego minimum ułatwiające eksploatację i utrzymanie budynku. Sufity podwieszane głównie w korytarzach umożliwiające prowadzenie ciągów instalacyjnych, w pomieszczeniach dydaktycznych w zależności od potrzeb. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana- klon. W dużych salach wykładowych ściany wyłożone panelami drewnianymi. W korytarzach wydziałowych przewiduje się zastosowanie barwnych płaszczyzn tworzących kompozycje malarskie oraz posiadających funkcje informacyjne związane z poszczególnymi katedrami. Formą dominującą w hallu jest wstęga świetlna- przestrzenna konstrukcja wyposażona w żródła światła, oświetlająca hall oraz stanowiąca indywidualną formę widoczną z ulicy Królowej Jadwigi.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl