Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Wolności wraz z otoczeniem w Nowogardzie
II Nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa Anna Dąbrowska
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Anna A. Dąbrowska  
  • mgr inż. arch. Ewelina Mikulska  
  •  

IDEA

W przestrzeni miasta plac przed Ratuszem powinien pełnić rolę głównego miejsca zgromadzeń integrujących mieszkańców i innych użytkowników zarówno w wymiarze upamiętnienia wydarzeń historyczno – narodowych, jak i imprez plenerowych i happeningów artystycznych.

Obecny sposób użytkowania placu, jako płyty ograniczonej jezdniami i parkingami nie spełnia tych wymagań. W dodatku zbyt ma ilość budynków wokół placu nie domyka go dostatecznie, powstaje, więc wrażenie miejskiej „pustyni”, a nie miejskiego „salonu”.

Główną ideą przedstawionego projektu jest zmniejszenie skali placu i zróżnicowanie jego części odpowiadających projektowanym funkcjom oraz wyłączenie jezdni i parkingów
z głównego obszaru placu.

Zrealizowano to poprzez:
- wykreowanie różnych, lecz wzajemnie przenikających się stref funkcjonalnych: reprezentacyjnej przy Ratuszu, rekreacyjnej przy projektowanym Pawilonie, kulturalno – społecznej przed Domem Kultury, obsługi komunikacyjnej pomiędzy Biblioteką i Domem Kultury
- wyznaczenie głównych osi kompozycyjnych i widokowych i podkreślenie ich różnym rodzajem i poziomem usytuowania nawierzchni oraz wprowadzeniem innych form zieleni
- wyeksponowanie istniejących obiektów o charakterze reprezentacyjnym- Ratusz, Pomnik
- zaprojektowanie Pawilonu „domykającego” Plac od strony północnej
- wprowadzenie szpalerów drzew liściastych i pasów trawników
- przeniesienie parkingów w dalsze rejony terenu opracowania i likwidacja jezdni we wschodniej części placu
- uzupełnienie Placu fontanną, zielenią, oświetleniem i punktową iluminacją, odpowiednimi do każdej strefy – „meblami miejskimi”.

STREFA REPREZENTACYJNA i REKREACYJNA

Obejmuje północny pas Placu od Ratusza do budynku mieszkalnego po przeciwnej stronie, jest to najczęściej uczęszczany szlak pieszy łączący obie części miasta. Zaprojektowano tu miejscowe obniżenie z fontanną umieszczoną na osi Ratusza i otaczającymi ją, schodowo ukształtowanymi siedziskami.

W trójkąt pomiędzy Placem a zakrętem ulicy wkomponowano parterowy Pawilon z pomieszczeniami handlowymi oraz zapleczem socjalnym (również jako, dostępne z zewnątrz toalety publiczne) i magazynem na elementy sceny w głębi. Na dachu Pawilonu zaproponowano taras kawiarniany, gdzie mogą się odbywać mini dansingi, kameralne koncerty, a także gdzie w trakcie imprez masowych mieścić się będzie wyniesiona nad teren scena (demontowalne zadaszenie przechowywane jest w magazynie poniżej).

Pawilon ten domyka wizualnie cały plac, przywraca mu prostokątne proporcje zachwiane przez skośny układ ulicy i ogniskuje mieszkańców wokół najbardziej atrakcyjnego punktu całego założenia.

Placyk, od ulicy wizualnie oddziela pas zieleni z drzewami oraz pas miejsc parkingowych z wjazdem z głównej ulicy przeznaczony głównie dla klientów Ratusza. Proponuje się na nich ograniczenie czasu postoju.

Pomiędzy fontanną a Ratuszem zachowano niezabudowany wjazd dla pojazdów VIP oraz służb porządkowych i ratowniczych.

STREFA KULTURALNO – SPOŁECZNA

Najkorzystniejszym miejscem na usytuowanie przestrzeni wykorzystywanej na wydarzenia kulturalno-społeczne wydaje się być front przed Domem Kultury. To w tej przestrzeni Placu zaproponowano jednolitą stylistycznie, położoną na jednym poziomie nawierzchnię i wypo-sażono ją w Kostki-siedziska mieszczące też przyłącza wod- kan i energetyczne.

To tu odbywać się będą targi, jarmarki, cykliczne giełdy staroci, pokazy, wystawy, parady, zjazdy zabytkowych aut, jak i ekspozycje owoców pracy twórców związanych z Domem Kul-tury – wszystko, co tylko może tchnąć życie w przestrzeń placu i sprzyjać będzie interakcjom społecznym.

To tu formować się będzie widownia obserwująca scenę na tarasie pawilonu.

Teren jest oddzielony od jezdni długim murkiem z wkomponowanymi weń ławkami, zielenią i koszami. Jednocześnie bliskość dwukierunkowej jezdni ułatwi wjazd pojazdów uprzywilejo-wanych i ewentualną ewakuację uczestników imprez.

POMNIK I ALEJA

Elementem wprowadzającym na plac nieco historyczno – narodowego charakteru jest Pomnik Braterstwa Broni, w celu wzmocnienia jego oddziaływania zaprojektowano przed nim aleję obustronnie wysadzaną drzewami. Zielona ściana alei korzystnie wpływa na optyczne zmniejszenie placu oraz daje przyjemny cień osobom odpoczywającym na surowych beto-nowych ławkach.

DEPTAK

Przed budynkami mieszczącymi funkcje publiczne zaprojektowano mini deptak, na który okazjonalnie mogłyby wjeżdżać pojazdy VIP oraz służby porządkowe i ratownicze. Na co dzień to przestrzeń bardziej formalna od Placu- Rynku, łączy ze sobą Ratusz, Urząd Pracy, Bibliotekę oraz wymienione budynki z projektowanym parkingiem. W końcu deptakiem tym wchodzimy na trawiastą polanę i do parku nad jeziorem. W tych rejonach proponujemy urządzanie publicznych pikników, akcji „Czytanie na polanie”, a w zimie rodzinnych zjazdów saneczkami z projektowanej skarpy.

MEBLE MIEJSKIE

W przestrzeni Placu pojawią się zróżnicowane meble miejsce, odpowiadające nastrojom wydzielonych przestrzeni, inne przy fontannie ( drewno), inne przy Pomniku (beton) i inne przed Domem Kultury (kolorowy plastik). Zaproponowano też 2 rodzaje stojaków rowerowych: sprężyny i bicykle, kolorowe zwierzątka- bujaki dla małych dzieci, lampy wolnostojące o wys. 4m i 1m, oraz kilka rodzajów siedzisk z systemem koszy na śmieci przystosowanych do segregacji odpadów.

Siedzisko „murek”-ławka wkomponowana w murek ograniczający zasięg placu. Miejsca do siedzenia „wycięto” w murku, dodatkowo naprzemiennie umieszczono w nim donice z rośli-nami i kosze do segregacji odpadów. Kosze te mają pełnić raczej funkcję edukacyjną dla osób przebywających na placu niż obsługiwać otaczające budynki. W murkach wprowadzono oświetlenie liniowe poniżej siedzisk.
Dodatkowo zaprojektowano drewniane siedziska na schodkach przy fontannie i monolityczne betonowe ławki przy alei pomnikowej. Przy przeważającej części siedzisk zaprojektowano zieleń wysoką, która daje kojący cień w słoneczne dni.

Na placu przed Domem Kultury znalazły się „kostki instalacyjne”, zawierające przyłącza wo-dy, kanalizacji, prądu i teletechniczne itp., wykorzystywane głównie podczas targów i innych akcji wystawienniczych, a na co dzień pełniące funkcję siedzisk. Na deptaku przed Urzędem Pracy zaproponowano ustawienie składanych parawanów wystawienniczych, które są jedynym ruchomym meblem miejskim.
KOMUNIKACJA I PARKINGI

Zdecydowano się przekierować komunikację kołową na tereny mniej reprezentacyjne niż plac przed Ratuszem. Dwukierunkowa ulica Czarneckiego prowadzi wiec na zorganizowane z boku i z tyłu Domu Kultury - grupy parkingów. Łącznie zaprojektowano 121 miejsc postojowych, czyli o 65 miejsc więcej od obecnych. Z ulicy 700-lecia okazyjnie, np. podczas imprez masowych można wjechać na plac. Jedynymi parkingami na Placu będą parkingi rowerowe w formie zabawnych sprężyn i stylowych bicykli.

NAWIERZCHNIE

Jako nawierzchnię miejsc postojowych zaproponowano ażurową kostkę betonową (stopień ażurowości 40%), część innych nawierzchni utwardzonych również proponuje się wykonać jako, ażurowe (15% ażurowości), pozostałe nawierzchnie będą z płyt kamiennych i betonowych oraz z wykorzystaniem grafitowej kostki z rozbiórki istniejących nawierzchni.

Cała projektowana nawierzchnia placu jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo zaproponowano budowę pochylni przy Urzędzie Pracy, oraz pochyłych chodników przy fontannie i przed Domem Kultury.

Pomiędzy Placem a ulicami oraz w rejonie Biblioteki, zaprojektowano pasy trawników, a przed Ratuszem i przy Pomniku trawniki w formie ziemnych, porośniętych trawą regularnych, wypukłych pagórków.

OŚWIETLENIE

Zakładamy, że istniejące oświetlenie latarni ulicznymi pozostanie generalnie bez zmian i będzie uzupełnione przez zbliżone do centrum Placu proste lampy o wys. 1 i 4m.

Pochylnie, schody i wbudowane ławki posiadać będą oświetlenia boczne wpuszczone w be-tonowe ściany ich krawędzi.
Proponuje się wprowadzenie iluminacji Pomnika- od dołu reflektorami montowanymi w posadzce oraz Ratusza- lampy elewacyjne lub w podbitce dachu.

Uzupełnieniem są iluminacyjne naprowadzenia, które planujemy na osi naprowadzającej na Ratusz - jako punkty świetlne przedłużające linię fontanny.

PODSUMOWANIE

Proponowana koncepcja projektowa ma na celu wprowadzenie takich zmiany przestrzennych na Placu, które pozwolą mieszkańcom miasta na bardziej intensywne, przyjemniejsze i częstsze korzystanie z tej części przestrzeni miejskiej.

Wyprostowanie kształtu placu i domknięcie go pawilonem stworzyło wrażenie większego ładu przestrzennego, wprowadzenie miejscowego obniżenia oraz alei pomnikowej podzieliło go na mniejsze „aneksy” funkcjonalne, podkreślone zróżnicowanymi nawierzchniami i meblami miejskimi, a uwolnienie palcu od ruchu samochodowego, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości miejsc parkingowych, uczyniło go przyjaźniejszym dla pieszych użytkowników.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl