Konkurs na opracowanie koncepcji budowy budynku dydaktycznego przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
II Nagroda

<<< powrót
  • Jan Skąpski Pracownia Architektoniczna
Skład zespołu:
  • arch. Jan Skąpski 

1. Lokalizacja

Zgodnie z warunkami konkursu teren opracowania zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Legionów i Prawą. Działka ma kształt prostokąta, teren jest płaski z obniżeniem w kierunku północnym. Dojazd do działki od strony wschodniej, od ulicy Prawej, oraz od strony zachodniej, od ulicy Legionów. Od tej strony prowadzi także główne dojście piesze, powiązane z liniami komunikacji miejskiej. Od północy przylegają tereny CKP. Od wschodu znajduje się ulica Prawa. Od południa tereny zabudowane, a od zachodu ulica Legionów.

Wschodnia strona działki podzielona jest na dwie części. Od strony południowej znajduje się nowa hala sportowa, a w części północnej zlokalizowano boiska sportowe. Stronę zachodnią zajmują stare budynki o wysokości od jednej do trzech kondygnacji – przeznaczone do wyburzenia, na ich miejscu zlokalizowano przyszły nowy budynek dydaktyczny, którego projekt jest przedmiotem niniejszego konkursu.

2. Opis projektu.

Projektowany budynek składa się z dwóch części: części głównej i łącznika. Część główna usytuowana jest wzdłuż zachodniej granicy działki, ma rzut w kształcie prostokąta i trzy kondygnacje nadziemne. Prostopadle położony do części głównej dwukondygnacyjny łącznik stanowi połączenie nowego obiektu z halą sportową. Części budynku stanowią oddzielne strefy pożarowe.

Główne wejście do obiektu usytuowano na osi dojścia od strony ul. Legionów. Jako dojazd wykorzystano istniejącą drogę pożarową hali sportowej. W celu utworzenia drogi przeciwpożarowej wzdłuż nowego budynku zapewniony zostaje przejazd połączony z układem drogowym sąsiedniej działki.

Na parterze, w centrum budynku znajduje się hall wejściowy z portiernią, dzielący budynek na część północną i południową. Z hallu prowadzą korytarze w obie strony oraz przejście do łącznika. Dodatkowe wyjście na zewnątrz umożliwia korzystanie z boisk sportowych. Korytarze wyposażone są w szafki szatniowe dla uczniów. Na końcach korytarzy zlokalizowano wydzielone klatki schodowe.

W części północnej znajdują się sale lekcyjne doświetlone od wschodu oraz pomieszczenia administracyjne, w tym sekretariat i gabinet dyrektora. W części południowej zlokalizowane są doświetlone od zachodu większe pracownie wymagające dojazdu samochodów oraz sanitariaty uczniów.

Podobny układ funkcjonalny mają dwie wyższe kondygnacje. Na pierwszym piętrze znajduje się także pokój nauczycielski i pomieszczenie socjalne nauczycieli.

Parter łącznika podzielony jest korytarzem prowadzącym do hali sportowej. Od strony północnej znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Od strony południowej usytuowana jest stołówka z zapleczem kuchennym. Piętro łącznika ma podobny układ. Korytarz doświetlony jest górnym świetlikiem Od strony północnej znajdują się pracownie komputerowe. Od strony południowej nad stołówką jest natomiast duża sala audiowizualna z zewnętrznym tarasem.

3. Rozwiązania materiałowe.

Budynek ma być wykonany w technologii żelbetowej, monolitycznej, szkieletowej. Układ konstrukcyjny umożliwia elastyczne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb szkoły. Ściany zewnętrzne budynku wielowarstwowe, z okładzinami ceramicznymi. Ślusarka aluminiowa z elementami przesłaniającymi zabezpieczającymi przed nadmiernym nasłonecznieniem. Dachy płaskie z pokryciem membranowym. Taras w technologii dachu odwróconego. Dachy mogą być wykorzystane do montażu paneli słonecznych lub ogniw woltaicznych wykorzystanych do dodatkowego zasilania budynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl