Konkurs na opracowanie koncepcji budowy budynku dydaktycznego przy ZSP Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
I Nagroda

<<< powrót
  • ZYXAK Architektura
  • YAMA Bartkowiak
Skład zespołu:
  • arch. Jacek Bartkowiak  
  • arch. Paweł Pijanowski  
  • arch. Marek Pukowski  
  •  
  •  
  • http://www.zyxak.pl/  
  •  

Lokalizacja budynku na działce – zagospodarowanie terenu.

Nowy budynek ZSP Nr 3 został zaprojektowany w miejscu starego budynku szkoły w zachodniej części przedmiotowej działki i połączony z istniejącą halą sportową. Zachowano główne wejście na teren szkoły od ul. Legionów, a wąską część działki prowadzącą od ulicy przeznaczono na zewnętrzną przestrzeń rekreacyjną dla uczniów – tzw. plac apelowy. W to wyeksponowane miejsce został właśnie przeniesiony pamiątkowy kamień, tu planuje się uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej o kolejne okazy drzew.

Główne wejście do budynku zostało zaprojektowane dokładnie na osi działki prowadzącej od ul. Legionów. Uczniowie i nauczyciele będą mogli docierać do szkoły również od strony ul. Prawej istniejącym chodnikiem wzdłuż hali sportowej i dalej wzdłuż drogi pożarowej do głównego wejścia do szkoły. Zachowano również dojście od strony północnej z działek CKP.

Zaprojektowano dodatkowe wyjścia ze szkoły dla uczniów na teren szkoły z myślą o zewnętrznych przestrzeniach rekreacyjnych. Jedno z wyjść prowadzi na boisko szkolne i jest zlokalizowane na osi głównego wejścia tworząc oś widokową, a drugie prowadzi do atrium przy hali sportowej, które może być wykorzystywane jako letnia, otwarta jadalnia dla uczniów.

Jako część rekreacyjną dla uczniów przewiduje się również pas działki od strony zachodniej, wzdłuż całego budynku. Zaprojektowane zagospodarowanie terenu i mała architektura w tej części działki ma sprzyjać rozwijaniu relacji międzyludzkich przy zachowaniu bliskości budynku szkoły.

Od strony południowej przewidziano niezależne wejście gospodarcze dla dostaw do kuchni. Przestrzeń między nowym budynkiem i halą w tym miejscu tworzy plac manewrowy dla dostawców i nie koliduje z dojściem do szkoły dla uczniów.

Jako drogę dojazdową do wejścia do kuchni przewiduje się część istniejącej drogi pożarowej od strony ulicy Prawej. Nie przewiduje się wjazdu i ruchu pojazdów od strony ul. Legionów, przez plac apelowy i wzdłuż zachodniej ściany budynku. Droga ta pełni jedynie funkcję awaryjną – funkcję drogi pożarowej oraz umożliwia dojazd pojazdów do pracowni zawodowych znajdujących się na parterze.

Budynek usytuowano 10m od granicy zachodniej i południowej, dzięki temu wzdłuż granicy działki zaprojektowano drogę pożarową, jako przedłużenie już istniejącej drogi pożarowej obsługującej halę sportową. Plac przed wejściem zaprojektowano tak, żeby możliwy był skręt wozów straży pożarnej i ich wyjazd na ul. Legionów. Zaprojektowano również fragment (15m) drogi pożarowej wzdłuż zachodniej granicy bez konieczności zapewnienia zawracania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra o drogach pożarowych).

Założenia urbanistyczne.

Założeniem urbanistycznym projektu jest maksymalne uporządkowanie brył oraz płaszczyzn elewacji istniejącego budynku z nowym budynkiem. Dlatego budynek dydaktyczny zaprojektowano w linii istniejącej hali sportowej, jako przedłużenie jej elewacji zarówno od strony południowej, jak i północnej. Pozwoliło to na zachowanie spójności bryłowej i nie wymusza zmian układu funkcjonalnego na działce (zmian układu dróg i chodników). Jednocześnie długa płaszczyzna zachodniej elewacji jest zamknięciem dla osiowego wejścia od strony ul Legionów z widokiem na boisko przez główny hall szkoły. Rysunek tej elewacji z mocnym podcięciem idącym w prawo od głównego wejścia podkreśla ciąg komunikacyjny (pieszy) do ul. Prawej. Rzut budynku w kształcie litery „L” pozwala dobrze stworzyć wewnętrzną przestrzeń na działce zajmowaną przez boisko szkolne oraz tworzyć z nim i budynkiem hali sportowej uporządkowaną kompozycję brył i funkcji.

Układ funkcjonalny budynku.

Budynek dydaktyczny zaprojektowano dla 700 uczniów tak, żeby spełniał wszystkie funkcjonalne wymagania Inwestora i zapewniał komfortowe warunki nauki, pracy nauczycieli i pracy pracowników obsługi. Główne wejście prowadzi do hallu głównego, ale już z wiatrołapu przewidziano niezależne przejście do przechodniej szatni dla 700 uczniów (standardowe szafki podwójne), z której uczniowie dostają się do głównej przestrzeni komunikacyjno-rekreacyjnej i dalej do swoich klas/pracowni. Taki układ zapewnia łatwość utrzymania czystości podłóg w szkole i płynność ruchu uczniów przed i po lekcjach. Główna część rekreacyjno-komunikacyjna na wszystkich kondygnacjach połączona jest widokowo ze sobą dzięki obszernej pustce między piętrami, w której zlokalizowano główną wachlarzową klatkę schodową wraz z windą. Ta reprezentacyjna przestrzeń doświetlona jest poprzez świetlik w dachu i odpowiednio usytuowane okna ponad 2 piętrem.

Z głównej przestrzeni rekreacyjnej na parterze jest dostęp do skrzydła administracyjnego mieszczącego pokój dyrektora, sekretariat i pozostałe pokoje biurowe oraz do jadalni uczniowskiej. W zachodnim skrzydle budynku znajdują się pracownie zawodowe, do których wymagany jest bezpośredni wjazd pojazdów z zewnątrz.

Od strony hali sportowej zlokalizowano kuchnię i jadalnię. Przewidziano możliwość połączenie szkoły z budynkiem hali sportowej w dwóch miejscach. Od strony boiska do połączenia wykorzystano jedno z istniejących wejść do budynku hali, tak aby korytarz szkolny w parterze prowadził bezpośrednio do części szatniowej hali sportowej. Przejście to zlokalizowane jest blisko jadalni, którą można wykorzystywać w trakcie imprez na sali sportowej, jako zaplecze gastronomiczne przy jednoczesnym odcięciu reszty szkoły (zamknięcie przy przestrzeni rekreacyjnej). Przy niewielkiej przebudowie na zapleczu hali sportowej jest możliwe również bezpośrednie połączenie zaplecza kuchennego z głównym pomieszczeniem sali sportowej i jej zapleczem od strony południowej. Umożliwi to łatwe serwowanie posiłków bezpośrednio w sali sportowej w trakcie innych imprez. Bezpośrednio z przeszkloną ścianą jadalni sąsiaduje obszerne atrium które może służyć jako otwarta jadalnia letnia.

Na 1 piętrze wzdłuż korytarza komunikacyjnego w kształcie odwróconej litery „F” zlokalizowano pracownie lekcyjne i zapewniono przestrzeń rekreacyjną. W bezpośredniej bliskości głównego hallu zlokalizowano dostępną z dwóch stron salę multimedialną dla ponad 130 osób, umożliwiającą różną aranżację, a nawet organizację małej sceny. Wysokość tego pomieszczenia przewidziano większą niż reszty sal zapewniając dzięki temu wyższy komfort jej użytkownikom. Możliwy jest również wgląd do sali multimedialnej z poziomu pierwszego i drugiego piętra. W bezpośrednim sąsiedztwie ulokowano pokój nauczycielski mieszczący wszystkie oczekiwane strefy funkcjonalne i meble wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Pokój nauczycielski wraz z WC dla nauczycieli znajduje się w samym środku szkoły, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Ilość WC dla 700 uczniów zostało przyjęte normatywnie (po ustępie, pisuarze i umywalce na 30 mężczyzn i po ustępie i umywalce na 20 kobiet) i rozłożone na wszystkie trzy kondygnacje w dwóch przeciwległych częściach budynku. Przewidziano również dodatkowo WC dla niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.

Na 2 piętrze przewidziano pracownie głównie lekcyjne o charakterze ogólnym. Wszystkie piętra łączą cztery klatki schodowe: trzy o charakterze ewakuacyjnym ulokowane na końcach korytarzy szkolnych i jedna centralna, wachlarzowa o wyjątkowym wyglądzie, usytuowana w pustce rekreacji spinająca w sposób funkcjonalny i symboliczny wszystkie piętra szkoły ze sobą.

Forma architektoniczna, materiały.

Forma architektoniczna ma z jednej strony podkreślać proste płaszczyzny elewacji dostosowane do założeń urbanistycznych projektu (patrz wyżej), a z drugiej urozmaicać ich rysunek i nadawać wyjątkowość budynkowi użyteczności publicznej o takim znaczeniu dla miasta. Z założenia, budynek przy zachowaniu powagi i dostojeństwa ma również nie przytłaczać jego użytkowników i być odbierany jako przyjazny. Kompozycja elewacji opiera się na „rysunku bryły” ze ścianami cofniętymi w części parteru (podcieniami) oraz cofniętymi w ramach przestrzeni rekreacyjnych na piętrach. Na tak uformowaną bryłę została nałożona „siatka” wyznaczająca podziały na elewacji z charakterystycznymi przesunięciami, a w nią wpisane okna i wypełnienia w układzie nadającym lekkość budynkowi. Wypełnienia przewidziano pokryć okładziną elewacyjną kompozytową w kolorze drewna lub (w zależności od środków) wykonać we współczesnym technologicznie systemie tynku udającego rysunek drewna. „Siatka” o fakturze surowego żelbetu lub tynku w kolorze białym lub jasno szarym, okna aluminiowe z podokiennikami obłożonymi blachą w kolorze naturalno-szarym na rąbek. Część parterowa wycofana z linii elewacji obłożona również blachą podobnie jak obudowa wyniesionej ponad dach nadbudowy doświetlenia hallu rekreacyjnego i ściany sali multimedialnej. Okna, drzwi i fasady w kolorze szarym.

Użyte materiały na elewacjach - ich struktura, faktura i kolorystyka mają odwoływać się do naturalnych materiałów betonu, drewna, tynku, stali/blachy.

Konstrukcja budynku.

Przewiduje się wykonać budynek w technologii tradycyjnej żelbetowej. Rozpiętości stropów nie przekracza 690cm. Ściany nośne oraz wypełniające z silikatów i betonu komórkowego. stropy i stropodachy żelbetowe, a nad salą multimedialną dach stalowy. Odwodnienie wewnętrzne. Wentylacja w pracowniach grawitacyjna w części mechaniczna. Ocieplenie ścian 15 cm styropian i/lub wełna mineralna. Dach – wełna mineralna min. 20cm.

Energooszczędność.

Na etapie projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza możliwości wykorzystania różnych źródeł energii. Przewiduje się możliwość wykorzystania energii słonecznej oraz zastosowania rozwiązań technologicznych oszczędzających energię w szczególności przy ogrzewaniu i wentylacji pomieszczeń szkoły. Jednak już na etapie koncepcji przewidziano taką bryłę budynku, która charakteryzuje się zwartością bez zbędnego wydłużania ścian zewnętrznych, a to wpłynie na parametry zapotrzebowania na energię.

Etapowanie inwestycji.

Przewiduje się możliwość etapowania budowy budynku szkoły zakładając możliwość częściowego jej funkcjonowania w trakcie budowy II etapu. Projektuje się dwa etapy o podziale powierzchni ok. 50%-50%. Etap I to budowa południowej części budynku (do dylatacji – patrz rzuty), etap II pozostała północna część budynku. Zaprojektowany rozkład funkcjonalny budynku umożliwia samodzielne funkcjonowanie części wybudowanej w etapie I. W tej części znajdują się główne pomieszczenia biurowo-administracyjne, pokój nauczycielski, kuchnia z jadalnią, szatnia oraz część WC. Wewnętrzny układ komunikacyjny zapewnia jednocześnie zachowanie przepisów bezpieczeństwa p.poż w szczególności tych dotyczących ewakuacji. Budynek etapu I jest połączony z salą sportową i posiada znaczną część pracowni lekcyjnych.

Na czas budowy etapu II należy jedynie zorganizować przeniesienie głównego wejścia do szkoły na południową elewację w miejscu doświetlenia korytarza – blisko szatni. Umożliwi to bezpieczne wygrodzenie placu budowy II etapu i nie kolidowanie jej z funkcjonującą szkoły.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl