Konkurs architektoniczny na opracowanie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • ARCH-STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Skład zespołu:

OPIS KONCEPCJI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU


Projektowane szkoły znajdują się w sąsiedztwie centrum zabytkowego Kazimierza Dolnego. Działki, na których projektujemy zespół szkół znajdują się obok siebie, rozdzielone drogą o małym natężeniu ruchu oraz rzeką. Poza tym na działkach znajdują się istniejące budynki (budynek starej szkoły, willa i młyn).

Szkołę podstawową zlokalizowano na działce północnej, przy ulicy Szkolnej, a gimnazjum oraz blok sportowy na działce południowej przy ulicy Kwaskowa Góra.

Szkoły połączono "ścieżką edukacyjną", którą stanowi ciąg pieszy. Wzdłuż ścieżki znajdują się funkcje uzupełniające - biblioteka, muzeum szkolne (w willi), boisko, ogród szkolny i młyn. Utworzona w ten sposób ścieżka spaja założenie sprawiając, że szkoły, mimo że niepołączone fizycznie, zaczynają działać jako większa całość. Szkoły wraz z funkcjami uzupełniającymi mają szansę stać się centrum kulturalnym życia miejskiego.

Wzdłuż rzeki zaprojektowano ciąg pieszy, z elementami małej architektury.

Tereny sportowe rozdzielono. Duże boisko z nawierzchnią trawiastą zlokalizowano przy gimnazjum, małe boisko do koszykówki przy ścieżce edukacyjnej, a istniejące boisko szkolne przy szkole podstawowej zostało wykorzystane jako boisko do piłki ręcznej. Wszystkie boiska wyposażono w trybuny.

Wzdłuż muru szkoły podstawowej zaplanowano strefę upamiętniającą dawny cmentarz żydowski – zaprojektowano aleję spacerową zacienioną drzewami.
Miejsca na ogród szkolny zaplanowano przy obu szkołach. Ogrody szkolne dostępne są z sal lekcyjnych, służą jako otwarte pracownie przyrody.
Podwórze gospodarcze zaprojektowano przy wschodnim skrzydle szkoły podstawowej. Parkingi dla nauczycieli i personelu oraz dla rodziców dowożących dzieci do szkoły zlokalizowano w południowej części działki od strony ulicy Góra Kwaskowa. W tym miejscu przewidziano także miejsce parkingowe dla autobusu. Przed szkołami zaplanowano zadaszone wiaty na rowery.

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

Szkoła – idea


Budynek szkoły jako miejsce dojrzewania, wychowywania i edukowania młodych ludzi pełni szczególną funkcję i powinien być szczególnie potraktowany przez projektanta. W naszym projekcie staraliśmy się stworzyć przyjazne miejsce dla dzieci, do którego chętnie by przychodziły i w którym dobrze by się czuły. Zadbaliśmy o dobre doświetlenie światłem dziennym, co sprzyja nauce, oraz powiązanie z otoczeniem – wizualne poprzez zastosowanie dużych przeszkleń, fizyczne poprzez stworzenie tarasów, balkonów, sal letnich i ogrodów przyszkolnych. W strefach wejściowych zastosowaliśmy elementy małej architektury i zieleni, dzięki czemu wejścia do szkoły są przyjazne dzieciom, zapraszają do zabawy, skorzystania z placów zabaw itp., a szkoła jest dopasowana do skali dziecka. Poświęciliśmy dużo uwagi projektując miejsca rekreacji w szkole i poza szkołą, na terenach przyległych. Zróżnicowanie formalne budynku szkoły i jego tektonika, które są odzwierciedleniem układu funkcjonalnego budynków pozwalają na łatwiejsze zrozumienie układu szkoły.

Rozwiązania funkcjonalne

W rozwiązaniach funkcjonalnych zależało nam na wykreowaniu przyjaznego środowiska do nauki, zapewnienie dobrego doświetlenia światłem dziennym, dlatego wszystkie sale lekcyjne mają doświetlenie dwustronne, oraz rozdzielenie dróg różnych użytkowników budynku, co sprzyja bezpieczeństwu użytkowania.

Szkoła podstawowa

Ze względów technicznych zaproponowano wyburzenie skrzydła zachodniego i wschodniego istniejącej szkoły i wybudowanie nowych skrzydeł o podobnych gabarytach i wysokości. Szkołę rozwiązano w systemie korytarzowym. Korytarze w blokach dydaktycznych są szerokie, przeszklone od strony dziedzińca szkolnego, co umożliwia kontakt wzrokowy dzieci znajdujących się w szkole z zewnętrzem. Duże przeszklenia wpuszczają światło dzienne do wnętrza budynku. Korytarze zostały wyposażone we wnęki rekreacyjne z kolorowymi strefami aktywności wyłożonymi miękkim materiałem przeznaczone do spędzania czasu w czasie przerw.

Blok dydaktyczny dzieci młodszych zlokalizowano w zachodnim skrzydle na parterze i I piętrze. Sale lekcyjne umiejscowione są naprzemian z gabinetami pomocniczymi do tych sal. Blok dydaktyczny dzieci starszych zlokalizowano na I i II piętrze skrzydła wschodniego oraz na drugim piętrze skrzydła zachodniego.

Blok żywienia i bibliotekę dla dorosłych umieszczono na parterze skrzydła wschodniego, co umożliwia dostęp do tych bloków także z zewnątrz. Biblioteka dzieci znajduje się we wschodnim skrzydle, na I piętrze, nad biblioteką dorosłych. Skrzydło centralne – stare zostało przeznaczone na blok administracyjny, małą salkę gimnastyczną i aulę.

Gimnazjum

Gimnazjum łącznie z blokiem sportowym zlokalizowano na działce południowej graniczącej z ulicą Góra Kwaskowa. Do szkoły prowadzą dwa wejścia, od strony ulicy Góra Kwaskowa, oraz od strony „ścieżki edukacyjnej”, która łączy szkołę podstawową i gimnazjum.
Blok dydaktyczny został zlokalizowany w zachodnim skrzydle szkoły na dwóch kondygnacjach. Pracownie z gabinetami pomocniczymi zostały umieszczone po jednej stronie szerokiego korytarza, który spełnia poza funkcją komunikacyjną również funkcję rekreacyjną. Każda z pracowni ma swój odpowiednik w sali letniej na terenie od strony rzeki, lub na dachu.

Korytarze w bloku dydaktycznym podobnie jak w szkole podstawowej zostały przeszklone od strony dziedzińca szkolnego, dzięki czemu uczniowie przebywający w szkole mają kontakt wzrokowy z zewnętrzem. Poprzez przeszklone korytarze wpada też pośrednio światło do sal lekcyjnych i doświetla je z drugiej strony. Korytarze w bloku dydaktycznym są szerokie i zaopatrzone w miejsca służące do rekreacji wyłożone miękkim materiałem, które pozwalają uczniom na rekreację w czasie przerw.

Część administracyjna, gabinet dyrektora, pokoje nauczycielskie, pokoje logopedy, psychologa itp. zlokalizowano w skrzydle środkowym na I piętrze.

Blok sportowy połączono z gimnazjum. Na parterze znajduje się sala gimnastyczna z zapleczem oraz basen z przebieralniami. Sala gimnastyczna i basen posiadają duże przeszklenia w poziomie parteru. Na pierwszym piętrze umieszczono centrum fitness, siłownię, solarium, saunę oraz galerie widokowe umożliwiające wgląd na salę gimnastyczną i basen. Taka lokalizacja bloku sportowego umożliwia etapowanie budynku oraz niezależne działanie bloku sportowego i bloku dydaktycznego gimnazjum.

Rozwiązania materiałowe

Podejmując decyzje materiałowe mieliśmy na uwadze kontekst, w jakim projektujemy. Budynki zostały wpisane kolorystycznie w zastany krajobraz, a także podkreślić na elewacjach układ funkcjonalny budynku.

Na elewacjach zastosowano okładzinę z jasnego kamienia zestawioną z ciemnym drewnem. Kontrast ciemnego i jasnego materiału posłużył do podkreślenia różnych funkcji w budynku, kamień został użyty w miejscach gdzie zaprojektowano funkcje dydaktyczne, a drewno w miejscach funkcji dodatkowych. Tam, gdzie to było konieczne lub wskazane zastosowano duże przeszklenia (pracownie lekcyjne, strefa wejściowa, komunikacja).

Za pomocą dyspozycji materiałowych we wnętrzach chcieliśmy wykreować atmosferę, która sprzyja skupieniu w czasie nauki i relaksowi w czasie przerw. Zaprojektowano posadzki drewniane przemysłowe. W toaletach i innych pomieszczeniach gospodarczych posadzki z płytek ceramicznych. Wykończenie ścian wewnętrznych tynkami mineralnymi. Zastosowano sufity podwieszane z perforowanych, akustycznych płyt sufitowych. Zaprojektowano dachy pokryte ekstensywną roślinnością. Na dachu gimnazjum znajdują się ponadto letnie izby lekcyjne.

Konstrukcja

Przy wyborze konstrukcji kierowaliśmy się elastycznością rozwiązania, poszukiwaliśmy systemu, który będzie efektywny, a jednocześnie ekonomiczny i dopasowany do funkcji budynku.

Nowe skrzydła szkoły podstawowej zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścianami murowanymi. W gimnazjum również zastosowano konstrukcję szkieletową żelbetową z wypełnieniem ścianami murowanymi, a tam gdzie konieczne były duże rozpiętości (w sali gimnastycznej i na basenie) zastosowano dźwigary kratowe.

WILLA PROMIEŃ – MUZEUM SZKOLNE

Willa Promień ze względu na swoją wartość historyczną i krajobrazotwórczą została zachowana i wykorzystana jako muzeum szkolne. Budynek oczyszczono z powstałych w ciągu lat dobudówek i schodów zewnętrznych. Komunikację pionową przeniesiono do wnętrza budynku i w ten sposób połączono parter i poddasze. Zachowano oddzielne wejście do piwnic.

Funkcjonalnie w willi zaproponowano lokalizację pomieszczeń muzeum szkolnego. Wewnątrz znajdują się sale ekspozycyjne, służące do wystawiania materiałów związanych z życiem i historią szkoły, oraz do wstawiania prac uczniów, przeprowadzania okolicznościowych imprez, aukcji itp. Poza tym zaprojektowano również sale do lekcji muzealnych, warsztatów itp., uzupełnione o gabinety i pomieszczenia magazynowe.

MŁYN – SALE WIELOFUNKCYJNE

Budynek młyna został zachowany w niemal niezmienionej formie, jedyną ingerencją było wyburzenie przybudówki. Wewnętrzne pomieszczenia młyna zaadaptowano na sale wielofunkcyjne, które mogą służyć do przeprowadzania zajęć, wykładów, warsztatów. Istniejące urządzenia oraz instalacje młyna zostały zachowane i wyeksponowane.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl